Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Vznik a vývoj

  Ztracené Písmo

  Bible - Vznik -- Ztracené Písmo

      

  Hebrejská Bible

  Ztracené Písmo

  Bible, 2. Královská 22:8-11, CEP[1] 
       Velekněz Chilkijáš řekl písaři Šáfanovi: "Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona."
  Chilkijáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji četl. Poté písař Šáfan vstoupil ke králi a podal králi hlášení. Řekl: "Tvoji služebníci vyzvedli stříbro, které se nacházelo v domě, a vydali je těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě." Dále písař Šáfan králi oznámil: "Kněz Chilkijáš mi předal knihu." A Šáfan ji před králem četl.
  Když král uslyšel slova knihy Zákona, roztrhl své roucho.

   

  V knize 2. Královská čteme zajímavý příběh:

  Výklady ke Starému zákonu II.[2] str. 507
       Při opravě chrámu je nalezena kniha Zákona, pravděpodobně svitek jádra dnešního Deuteronomia. Takový písemný záznam měl tehdy váhu zjevení Boží pravdy. A král se jí cítil bezprostředně osloven. Při pomyšlení na stav své země i lidu roztrhl na znamení lítosti a pokání své roucho. Kniha Zákona mu naléhavě zjevila Hospodinovu vůli...

  Nalezený svitek se do Jeruzaléma nejspíše dostal sto let před Jóšijášem, když Asyřané zničili zbytek severního království izraelského. 

  V Bibli nalézáme zprávu o nalezení svitku Písma, který ležel ztracen možná i sto let. Na jeho základě začal král Jóšiáš (vládnoucí v 7. stol. př. n. l.) prosazovat v Jeruzalémě, Judeji a Bételu, radikální náboženskou reformaci.

  Je možné, že stále ještě někde čekají na objevení další svitky, které byly kdysi dávno považovány za Slovo boží? Přímo v Hebrejské Bibli nalézáme odkazy na řadu nám neznámých textů. Bible se na ně odvolává a je tedy zřejmé, že je znali nejen autoři biblických textů ale i tehdejší čtenáři či posluchači. Shrňme stručně, o jaké ztracené knihy se jedná:

  České názvy
  (CEP a BKR) [3]
  Anglické názvy Odkazy v Hebrejské Bibli
  Kniha Hospodinových bojů
  Kniha válek Yahweho
  Book of the Wars of Yahweh
  Book of the Wars of the Lord
  Book of the Wars of Jehovah
  Nu21:14
  Kniha Přímého
  Kniha Upřímého
  Book of Jashar
  Book of the Just
  Book of Jasher
  Book of the Upright
  Joz10:13
  2S1:18
  Kniha příběhů Šalomounových
  Kniha činů Šalomounových.
   
  Book of the Acts of Solomon
  Book of the Life of Solomon
  Book of the Chronicles of Solomon.
  Book of the Annals of Solomon.
  Book of the Matters of Solomon
  1Kr11:41
  Příběhy Samuela, vidoucího
  Kniha Samuele proroka
  Chronicles of Samuel the Seer
  History of Samuel the seer
  Records of the seer Samuel
  Record of Samuel the seer
  Book of Samuel the seer
  1Pa29:29
  Příběhy proroka Nátana
  Kniha Nátana proroka
  Chronicles of Nathan the Prophet
  History of Nathan the Prophet
  Records of the Prophet Nathan
  Record of Nathan the Prophet
  Book of Nathan the Prophet
  1Pa29:29
  2Pa9:29
  Příběhy Gáda, jenž měl dar vidění
  Kniha Gáda proroka
  Chronicles of Gad the Seer
  History of Gad the seer
  Records of the seer Gad
  Record of Gad the seer
  Book of Gad the seer
  1Pa29:29
  Proroctví Achijáše Šíloského
  Proroctví Achiáše Silonského
  Prophecy of Ahijah the Shilonite
  Words of Achia the Selonite
  Prophecies of Ahijah the Shilonite
  Prophecy of Ahijah of Shiloh
  Prophecy of Ahijah from Shiloh
  2Pa9:29
  Vidění vidoucího Jeeda
  Vidění Jaaddy proroka
  Visions of Iddo the Seer
  Visions of Joel the Seer
  Visions of the seer Iddo
  Visions of Jedo the Seer
  2Pa9:29; 12:15; 13:22
  Příběhy proroka Šemajáše
  Knihy Semaiáše proroka
  Chronicles of Shemaiah the prophet
  Book of Samaia the prophet
  Records of the prophet Shemaiah
  History of Shemaiah the prophet
  Chronicles of the prophet Shemaiah
  Record of Shemaiah the Prophet
  Book of Shemaiah the prophet
  Histories of Shemaiah the prophet
  2Pa12:15
  Příběhy Jehúa, syna Chananího,
  Knihy Jéhu syna Chanani
  Chronicles of Jehu the son of Hanani
  History of Jeu the son of Anani
  Annals of Jehu son of Hanani
  Chronicle of Jehu, son of Hanani
  Records of Jehu son of Hanani
  Record of Jehu Son of Hanani
  Book of Jehu the son of Hanani
  Words of Jehu the son of Hanani
  2Pa20:34
  Příběhy Chózajovy
  Knihy Chozai
  Chronicles of the Seers
  Books of the seers
  Records of the seers
  History of his seers
  Records of the Hozai
  Words of Hozai
  Record of the Seers
  Sayings of the seers.
  Sayings of Hozai
  History of the seers.
  2Pa33:19
  Kniha smlouvy
  (není jasné, zda je či není součástí nynější verze Exodu)
  Book of the Covenant
  Record of the covenant
  Ex24:7
  Příběhy Uzijášovy
  Věci Uziášovy
  (psané Izajášem)
   
  Acts of Uzziah,
  Acts of Ozias,
  Events of Uzziah's reign
  History of Uzziah
  Matters of Uzziah
  2Pa26:22
  Výklad proroka Ida
  Kniha proroka Iddo
  (a v něm příběhy Abijášovy)

  Zřejmě se nejedná o text
  "Vidění vidoucího Jeeda ".
  Story of the prophet Iddo.
  Book of the prophet Addo.
  Midrash of the prophet Iddo.
  Treatise of the prophet Iddo.
  Annotations of the prophet Iddo
  Commentary of Iddo the Prophet.
  Annals of the prophet Iddo.
  Inquiry of the prophet Iddo.
  Commentary of the prophet Iddo.
  2Pa13:22
  kniha zápisů (otců)
  kniha kronik
  (fathers') Book of Records
  annals (of ancestors)
  historical records
  record books
  records (of fathers)
  archives (of predecessors)
  books of the histories
  Ezd4:15
  Kniha letopisů (krále)
  Kronika
  Knihu letopisů památných událostí
  knihy pamětné, kroniky
  Kniha letopisů králů médských a perských

   
  Book of the Chronicles (of the Kings of Media and Persia)
  Royal records of the good offices of Mardochaeus
  Book of annals
  Annals
  The Book of the History of King Xerxes' Reign.
  Chronicles

  book of memorable deeds,
  chronicle of notable events

  book of the Persians and Medes
  Book of the Chronicles of the Kings of Media and Persia
  Book of the History of the Kings of Media and Persia
  Est2:23, 6:1, 10:2
  Odkazy na texty bez udání jejich názvu :
  Právo královské,
  zapsané Samuelem do knihy

  Správa království,
  vepsaná to do knihy Samuelem
  Rights and duties of the kingship
  Manner of the king
  Law of royalty
  Ordinances of the kingdom
  Rules of the monarchy
  Regulations of the kingship
  King's constitutional position
  Rights and duties of a king
  Manner of the kingdom
  Behavior of royalty
  Right of the kingdom
  1S10:25

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl II. Karmelitánské nakladatelství 1996. 2.vydání. ISBN 80-7192-154-8
  [3] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
      
     

  Vydáno:14. 01. 2005


  Související články:
  Kniha Jasher (20.07.2005)
  Sefer haYashar (20.07.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 14. 01. 2005 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 21547 přečtení | Počet komentářů: 60 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.