Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Vznik a vývoj

  Sefer haYashar

  Bible - Vznik -- Ztracené Písmo --- Sefer haYashar - Kniha přímého

  Ztracené Písmo

  Sefer haYashar - Kniha přímého

  Stovky generací lidí považovaly Hebrejskou Bibli za boží slovo, její text měl a má mezi nimi tu nejvyšší možnou hodnotu a autoritu. Jak cenná by musela být kniha, která byla autoritou pisatelům Bible?

  Jedním z textů, na který se dvakrát odvolává Hebrejská Bible, se nazývá Kniha Přímého (také Kniha Upřímného, Kniha Jašar, angl. the book of Jashar).
  Z původní hebrejštiny je často transkribována jako Sefer haYashar či Sefer haYasher.

   

  Autorita knihy Přímého

  Biblická kniha Jozue uvádí zajímavý příběh. Pět emorejských králů zaútočilo se svými vojsky na město Gibeón. Jozue s izraelskou armádou přispěchal městu na pomoc. Yahweh (Hospodin) uvedl emorejské bojovníky ve zmatek a většinu z nich pobil. Zbytek prchajících vojsk pobili Izraelci.

  CEP[1] Jozue 10:12-14
  Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu, v den, kdy Hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal před očima Izraele:

  "Zmlkni, slunce, v Gibeónu,
  měsíci, v dolině Ajalónu."

  A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo, v Knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izraele.

  Na Jozuovu prosbu zastavil bůh Yahweh slunce a prodloužil den  (tzv. Long Day of Joshua).  Tento  zázrak je tak jedinečný, že se autor biblického textu odvolává na vnější zdroj  - Knihu Přímého. To ukazuje na to, s jakou autoritou a vážností byla tato kniha přijímána.

  Bible uvádí na dvou místech Knihu Přímého jako důvěryhodný zdroj informací. Není divu, že mnoho badatelů usilovalo o nalezení tohoto starověkého textu.
  Mnoho různých spisů bylo za autentickou Knihu přímého také prohlášeno. Některé jsou evidentním podvrhem  (viz pseudo-Jasher). Pouze o jediném textu se dosud vedou spory. Je to hebrejský midráš Sefer haYashar.

  Nejasná historie textu

  O historii midráše Sefer haYashar, považovaného mnohými za Biblí zmiňovanou Knihu přímého, jsme již psali (viz Kniha Jasher). Víme, že první známá hebrejská edice Sefer haYasher byla vydána v r. 1625 v Benátkách. Prvý anglický překlad  pořízený v 19. stol. Mosem Samuelem vyšel r. 1840.
  Kdy však vznikl původní hebrejský spis? Badatelé 19. století umístili konečné sepsání textu zhruba do 12. či 11. stol. n. l. Podle některých známek určili i místo vzniku - Španělsko. Jsou známy i texty, které snad sloužily jako inspirace autorům midráše.

  Text, který hledáme, však musel existovat již v 6. stol. př. n. l. Právě tehdy byly zřejmě psány knihy Jozue a Samuel, ve kterých nalézáme odkaz na Knihu přímého.
  Hebrejská edice Sefer haYashar byla vydána v r. 1625. Hebrejští učenci datovali vznik původního textu maximálně do 11. století. Časová propast více než šestnácti staletí zpochybňuje důvěryhodnost textu.

  Obsah knihy

  Spis rekapituluje hlavní biblické události, od stvoření člověka až do doby soudců v Izraeli. Mnoho příběhů z doby praotců je zde líčeno podrobněji než v knize Genesis. Je psána více jako světské, historické dílo, než jako náboženský text. Blízká svým stylem je biblickým knihám počínaje Jozuem a konče Letopisy. Popisuje mnoho historických událostí, bojů a válek. Některé nejasné biblické pasáže by bylo možné objasnit právě ve světle knihy Sefer haYashar, pokud by ovšem midráš představoval autentickou biblickou tradici.

  Kniha zjevně obsahuje řadu pozdějších interpolací. Otázkou je, zda její jádro bylo sepsáno až v 11. či 12. století, nebo je v něm zachycena autentická tradice z doby vzniku prvých knih Hebrejské Bible. Nalezneme v Knize přímého autentickou biblickou tradici, nebo je to "jen" středověké dílo vzniklé zpětnou rekonstrukcí a domýšlením příběhů, zapsaných o mnoho stovek let dříve v Hebrejské Bibli?

  1. kapitola knihy začíná slovy :

  Book of Jasher (Moses Samuel):[5] Přibližný český překlad:
  And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and God created man in his own image. A Bůh řekl, Učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, a Bůh stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu.

   

  ... pokračování příště ...


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] The Book of Jasher, the Kairites and the Spanish background to the transmission of Sefer Hayashar. www.jasher.com/Collinsb.htm
  [3] Wikipedia, the free encyclopedia, heslo Sefer haYashar. en.wikipedia.org/wiki/Sefer_haYashar
  [4] Baskette, John. The Book of Jasher. answers.org/Bible/jasher-book-of.html
  [5] Book of Jasher. www.nazarene.net/jasher/Book of Jasher.htm

  Vytvořeno: 20. 07. 2005


  Související články:
  Ztracené Písmo (14.01.2005)
  Kniha Jasher (20.07.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 20. 07. 2005 | Aktualizováno: 27. 11. 2008 | 19410 přečtení | Počet komentářů: 65 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.