Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví svatého Malachiáše

  Proroctví konce světa

  Mýty a skutečnost

  Proroctví svatého Malachiáše

  Existují nějaká proroctví a předpovědí týkající se posledního papeže a posledních dní našeho věku?

  Před více než osmi lety, přesně 12. února 2013, jsme zde vydali článek o proroctvích týkajících se posledního papeže na konci věku. Viz Poslední papež a konec světa?
  V článku jsme zmínili, mimo jiné, také proroctví svatého Malachiáše. Únor 2013 byl  pro Vatikán a římsko-katolickou církev podivným obdobím. Tehdejší papež Benedikt XVI. oznámil, že ke konci února rezignuje na svůj úřad. Spekulovalo se tedy o tom, kdo jej na stolci nahradí.
  Malachiášovo proroctví jsme tehdy chápali jako předpověď, že na papežský trůn usedne někdo, kdo ponese jméno Petr, například ghanský kardinál Peter Turkson. Papež z Afriky by tak splnil i jiná proroctví, která snad zmiňovala panování černého papeže na konci věku. Druhý možný výklad proroctví, který jsme v únoru 2013 uvedli, bylo, že pokud někdo další usedne na papežský trůn po Benediktovi XVI., nebude to již skutečný papež.[1]

  Dnes již víme, že téměř přesně jeden měsíc po vydání uvedeného článku, byl na papežský trůn uveden Jorge Mario Bergoglio, známý dnes jako papež František (latinsky Franciscus). Zdálo by se tedy, že ani jeden z našich výkladů Malachiášova proroctví nebyl správný.

  Černý papež?

  V únoru 2013 jsme psali: "Ve spojitosti s proroctvím a jménem Petr se často zmiňuje ghanský kardinál Peter Turkson, jeden z hlavních kandidátů na papežskou stolici. Městem na sedmi pahorcích je zřejmě Řím s Vatikánem. Závěr proroctví se tak vysvětluje jako příchod apokalypsy a soudného dne. Peter Turkson by se tak stal prvním papežem tmavé pleti a dle Malachiášova proroctví zároveň posledním papežem v historii katolické církve."[1]

  Peter Turkson, kardinál tmavé pleti, zvolen nebyl. Na vatikánský stolec však usednul, s jistou nadsázkou, jiný černý papež. Jak je to možné?
  J. M. Bergoglio je členem Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). V létech 1973 až 1979 vykonával funkci jezuitského provinciála. To je nejvyšší představený řádu na určitém území. Provinciál je zodpovědný generálnímu řádovému představenému - generálovi jezuitů. Tomu se někdy přezdívá „černý papež“.
  [2] [3]

  Bergoglio nebyl generálem jezuitů, ale stál hned na druhé úrovni řádové hierarchie. A je prvním papežem v historii, který vzešel z jezuitského řádu. V tomto smyslu by jej bylo možné označit za černého papeže. Ovšem, v proroctví svatého Malachiáše se nic o černém papeži nepíše. Jméno Petrus Romanus (Petr Římský), uvedené v proroctví, nemá se současným papežem zřejmě nic společného.

  Zatím jsme nalezli jen jedno proroctví, varující před černým králem. Zde jsou uváděni dva černí králové, malý a velký, vládnoucí snad na konci věku:[c]

     Malý černý, falešný to král,
  krví nevinných jím prolitou,
  svou duši zaprodal.
  Pak velký černý Gog, prsten vzal,
  však pálí, ukrývá jej v dlani,
  slouží šelmě, ta způsobí mu konec,
  již prázdný, zůstane ten slepé víry stolec.
      

  Pravý nebo falešný papež?

  V únoru 2013 jsme z Malachiášova proroctví vyvozovali: "Je však možný i jiný výklad proroctví. Papežem Gloria olivae (Benedikt XVI.) sled papežů končí. Pak je sice uveden Petrus Romanus, který však může představovat jen obecný odkaz na všechny předchozí papeže (počínaje svatým Petrem). Petrus Romanus tedy není odkazem na dalšího konkrétního papeže, protože jejich sled je proroctvím uzavřen. Další, kdo usedne na papežský stolec, již papežem nebude."[1]

  Oficiálně je Jorge Mario Bergoglio 266. papež katolické církve, římský biskup a suverén státu Vatikán, jehož zvolilo konkláve dne 13. března 2013. Jenže je zde příliš mnoho "ale". Jeho předchůdce 265. papež Benedikt XVI. (2005–2013) stále žije. Abdikace Benedikta XVI. je v dějinách církve něčím výjimečným a nebyla zřejmě dobrovolná. Jako důvod se uváděl jeho špatný zdravotní stav, nicméně realita je jiná. Bývalý papež stále žije ve zdech Vatikánu a ani po osmi letech nevypadá, že by snad po tuto dobu nemohl vykonávat svůj úřad.

  Mnozí si tedy kladou otázku, kdo je skutečným papežem, Benedikt nebo Bergoglio? Jako podstatnější je však celá řada dalších událostí, které se odehrály skryty za zdmi Vatikánu. Ty ukazují, že Bergoglio byl sice zvolen kardinály, nikoliv však povolán ani vyvolen v souladu s Boží vůlí. K zamyšlení jsou i jisté problémy s insignií papežské moci, Petrovým Rybářským prstenem (lat. Anulus piscatoris). Petrův prsten, který nosí Bergoglio, mu nenáleží. Existuje důvodné podezření, že ten, kdo dnes sedí na papežském trůnu, není pravým papežem. Ostatně, za koho považovat osobu, sedící, dle proroctví z Fátimy, na trůnu v Chrámu pekla?[10]

   


  Obr. Papež František a jeho předchůdce.
  [11]

  Benediktův rybářský prsten dnes nosí Bergoglio. Benedikt XVI. prý nosil prsten denně. Bergoglio již nasazuje prsten jen zcela výjimečně.[12] [13]

   

       
  Obr. Bazilika Loreto, papež František zde sloužil mši v březnu 2019.[4]
  Poté se s ním přišla pozdravit řada věřících a jako tradičně se snažili políbit Rybářský prsten, jako symbol úcty k apoštolu Petrovi a svaté církvi. Bergoglio však pokaždé svou ruku vytrhnul a nenechal nikomu dotknout se prstenu. Marně za maskou úsměvu skrýval svou paniku. Jindy tuto církevní tradici líbání prstenu dodržoval. Papežové nosí prsten na prostředníku pravé ruky. Prsten je znamením jejich postavení jako hlavy církve - rybáře lidí.


  Obr. Vatikán, 31. prosinec 2019. Žena vlevo se rychle pokřižovala a chystá se uchopit papeže za jeho pravou ruku s prstenem. Co následovalo, mnohé překvapilo.[4]

  Známé je video, kde se žena trochu neomaleně snaží stisknout a podržet papežovu pravou ruku s prstenem. Bergoglio ve strachu či návalu vzteku, vytrhne ženě  svou dlaň a druhou ji dvakrát udeří po její ruce. Pak rychle a rozzlobeně odchází pryč. Stalo se to při vatikánských oslavách svátku sv. Silvestra, papeže, který symbolizoval konec éry pronásledování křesťanů. Papež František jakoby spíše symbolizoval éru opětného pronásledování a bití hluboce věřících. Dnes je již líbání Petrova prsteno zakázáno z "hygienických" důvodů.

  Nový pohled na proroctví svatého Malachiáše

  O proroctví svatého Malachiáše jsme psali před osmi lety v únoru 2013. Papežem byl tehdy Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., který právě oznámil svou abdikaci. Proroctví jsme pak krátce zmínili v článku Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? Zde jsme položili dotaz: "Nyní je papežem František (Jorge Maria Bergoglio). Jde podle proroctví o posledního 112. papeže ze seznamu?"[5]

  Pokusme se znovu ve světle dnešních skutečností porozumět Malachiášovu proroctví. Proroctví svatého Malachiáše (St. Malachy Prophecy of the Popes) nebo také Proroctví o posledním papeži bylo podle tradice sepsáno sv. Malachiášem (vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair, 1095 - 1148).[a]
  Jde o seznam 112 krátkých frází v latině. Každá fráze je složena ze dvou až čtyř latinských slov a má popisovat vždy jednoho římsko-katolického papeže, počínaje papežem Celestýnem II. (zvoleným do úřadu r. 1143). Poslední papež, alespoň tak se chápe toto proroctví, má mít nějakou spojitost se jménem Petrus Romanus (Petr Římský). Pontifikát posledního papeže končí zničením Říma.[6] [7]  

  Proroctví bylo poprvé vydáno roku 1595 Ardnoldem de Wyon, benediktinským historikem, jako část jeho knihy Lignum Vitæ (Strom života). Zde je závěrečná strana Malachiášova proroctví:


  Obr. Závěrečná část proroctví v knize Lignum Vitæ (1595) - str. 311[8]

  Každá fráze popisuje jednoho papeže. Výklad jednotlivých frází spočívá v hledání souvislostí se skutečně úřadujícími papeži, jejich jmény, místy narození, osobními symboly a erby, či událostmi charakteristickými pro jejich život.

  Pozornost věnujme až posledním papežům - viz 3. odstavec (vpravo na obrázku):

  Jan Pavel I. (1978) neboli De medietate Lunae (Z poloviny měsíce) byl konkláve vybrán za papeže 26. srpna 1978, když na obloze zářil přesný půlměsíc. Zemřel pouhých 33 dnů (měsíc) po svém jmenování. V letech 1937-1958 působil v diecézi Belluno (Bel Luno - Krásný Měsíc). [7]

  Jan Pavel II. (1978–2005) má v seznamu 110. místo a heslo De labore solis (Z námahy slunce). To je spojováno s jeho namáhavými cestami po celém světě či faktem, že v den jeho narození i v den jeho pohřbu nastalo zatmění Slunce. Karel Wojtyla přišel z Polska, tedy východnější části Evropy tak, jako z východu každý den přichází Slunce.

  Benedikt XVI. (2005–2013) je spojen s frází Gloria olivae (Sláva olivy). Olivová ratolest byla jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie a v rámci benediktinského řádu existuje kongregace tzv. Olivetánů.
  Benedikt XVI. krátce po svém zvolení uvedl, že svým jménem hodlá symbolicky navázat na pontifikát papeže Benedikta XV. Ten vedl církev v neklidných dobách 1. světové války. Připomenul i postavu svatého Benedikta z Nursie a vyznal se z toho, že jej jako svého přímluvce prosí o pomoc.[7]

  Benedikt XVI. oznámil, že ke konci února 2013 rezignuje na svůj úřad.
  "We must trust in the mighty power of God's mercy. We are all sinners, but His grace transforms us and makes us new." (Musíme věřit v mocnou sílu Božího odpuštění. Všichni jsme hříšní, ale Jeho milost nás přetváří a dělá nás novými.) napsal papež Benedikt XVI. na svém Twitter účtu.
       
  Obr. Vatikán  - Jen několik hodin poté, co papež Benedikt XVI. oznámil, že 28. února 2013 rezignuje kvůli únavě a zdravotnímu stavu, zasáhl blesk při silné bouři Chrám sv. Petra. [9]

  Po frázi Gloria olivae (Sláva olivy), která označuje zřejmě Benedikta XVI. (Joseph Ratzinger) je uvedeno:


  Obr. Lignum Vitae z r. 1595. Výřez textu proroctví o papeži Petru Římskému. [8]
     In psecutione extrema S.R.E. sedebit.
  Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremędus judicabit populum suum. Finis.

   

  Během velkého pronásledování (resp. dlouhého trvání času)[b] svaté římské církve bude sedět.
  Petr Římský, který bude pást ovce uprostřed mnoha soužení: po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno,
  a obávaný Soudce bude soudit svůj lid.
  Konec.
  "  

   

  Dříve jsme předpokládali, že Petrus Romanus, poslední papež v seznamu, následuje ihned po předposledním Benediktu XVI. (Gloria olivae). Proroctví jsme četli: "Během velkého pronásledování svaté římské církve bude sedět Petr Římský..."

  Ovšem, co když je to jinak? Za slovy In psecutione extrema S.R.E. sedebit je tečka. Ta odděluje další větu začínající slovy: "Petrus Romanus, který bude pást ovce uprostřed mnoha soužení..."

   

  Za Benediktem XVI, Slávou olivy, je věta "In psecutione extrema S.R.E. sedebit." Tedy "Během velkého pronásledování svaté římské církve bude sedět. Věta je ukončena tečkou. Někdo bude sedět na papežském stolci, ale není zde uvedena jeho charakteristika. Znamená to, že ten, kdo bude sedět v čele Vatikánu, nebude skutečným papežem?
  Teprve poté, v další větě, se píše: "Petr Římský, který bude pást ovce uprostřed mnoha soužení: po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno, a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec."

  Ten, kdo bude po Benediktovi sedět na papežském trůnu není v Malachiášově proroctví vůbec jmenován, ani nijak popisován, narozdíl od všech předchozích papežů. Proč? Znamená to, že není skutečným papežem a jeho jméno bude jednou vymazáno?

    
  Obr.[14] Vatikán - J. M. Bergoglio (papež František) na audienčním stolci.

  Pak by to znamenalo, že doba velkého soužení, kdy dojde i ke zničení Říma, není daleko. Nakonec se soudu nad lidmi ujme obávaný Soudce a Malachiášovo proroctví, staré téměř tisíc let, dojde k naplnění.

   ----------- pokračování příště ------------


  [a] Jméno O’Morgair bylo polatinštěno na Malacha, česky Malachiáš.
  [b] Latinské psecutione je chápáno jako prosecutione (trvání času) či persecutione (pronásledování, stíhání).
  [c] Tato proroctví patří do sbírky označované PQM. Autor resp. vlastník je anonymní. Původ proroctví není znám.

  [1] Poslední papež a konec světa? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 12.2.2013 [cit. 2021-8-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013020002
  [2] Přispěvatelé Wikipedie, František (papež) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 17. 08. 2021, 10:50 UTC, [citováno 29. 08. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)&oldid=20394343 >
  [3] Přispěvatelé Wikipedie, Generální představený Tovaryšstva Ježíšova [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 22. 07. 2020, 20:12 UTC, [citováno 29. 08. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gener%C3%A1ln%C3%AD_p%C5%99edstaven%C3%BD_Tovary%C5%A1stva_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova&oldid=18864606 >
  [4] Proč papež František udeřil ženu, která ho miluje – a co mu na to řekla. Nenávistné gesto ve světle hvězdy vánočního stromu. Kde je teď ten, kterého nahradil, protože prý byl šílený? – A čeká Františka stejný osud? ARFA.cz [online]. 2020 [cit. 2021-8-31]. Dostupné z: https://www.arfa.cz/proc-papez-frantisek-uderil-zenu-ktera-ho-miluje-a-co-mu-na-to-rekla-nenavistne-gesto-ve-svetle-hvezdy-vanocniho-stromu-kde-je-ted-ten-ktereho-nahradil-protoze-byl-sileny/#.YS5Db7AzaUl
  [5] Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2021-8-31]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120001
  [6] Přispěvatelé Wikipedie, Proroctví svatého Malachiáše [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 2. 08. 2021, 11:57 UTC, [citováno 31. 08. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Proroctv%C3%AD_svat%C3%A9ho_Malachi%C3%A1%C5%A1e&oldid=20264942 >
  [7] Proroctví svatého Malachiáše a poslední papež: Proroctví, vize. KUKLIŠ, Libor. Gnosis9.net: Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání [online]. 01.05.2005 [cit. 2021-08-31]. Dostupné z: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050014
  [8] Wikipedia contributors, 'Prophecy of the Popes', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 31 August 2021, 03:27 UTC, <https://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes> [accessed 31 August 2021]
  [9] Lightning strikes St Peter's Basilica as Pope resigns. BBC. BBC News: Europe [online]. 12 February 2013 [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21421810
  [10] Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos. Mýty a skutečnost [online]. 2020 [cit. 2021-9-2]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2020020005
  [11] History as Pope Francis meets predecessor. Vanguard [online]. March 23, 2013 [cit. 2021-9-2]. Dostupné z: https://www.vanguardngr.com/2013/03/history-as-pope-francis-meets-predecessor/
  [12] The Piscatory Ring (Anulus piscatoris) of Pope Benedict XVI. Dieter Philippi [online]. [cit. 2021-9-2]. Dostupné z: http://www.dieter-philippi.de/en/ecclesiastical-fineries/ring-of-the-fisherman-piscatory-ring
  [13] Wikipedia contributors, 'Ring of the Fisherman', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 21 July 2021, 21:42 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ring_of_the_Fisherman&oldid=1034797141 > [accessed 2 September 2021]
  [14] General Audience 28 October 2020: Activities of the Holy Father Pope Francis. Vatican.va [online]. 2020 [cit. 2021-9-2]. Dostupné z: https://www.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/
  vaticanevents/en/2020/10/28/udienzagenerale.html


  Vydáno: 31. 8. 2021 


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 31. 08. 2021 | Aktualizováno: 15. 09. 2021 | 3063 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.