Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Chyby a omyly

  Genesis 1:9 - chybějící text

  Bible - Chyby, překlady -- Genesis 1:9 - chybějící text

      

  Hebrejská Bible

  Genesis 1:9

  Bible se nám nedochovala přesně ve svém původním znění. Autoři kritických vydání Hebrejské Bible se proto snaží zrekonstruovat text, který by se co nejvíce blížil tomu původnímu. Po několik století byly základem kritických edicí Bible tzv. masoretské texty (MT). Další vývojové linii Hebrejské Bible, Septuagintě (LXX), byla určována jen podřadnější úloha.  Později se objevily další textové rodiny - samaritánský Pentateuch (SP) a svitky od Mrtvého moře (DSS) (viz také Rodiny textů, textové tradice a skupiny). Textová kritika však dosud nevyprodukovala takové kritické vydání, které by reflektovalo nové poznatky získané zejména objevem DSS. Uveďme příklad verše, který by bylo vhodné "opravit".

   

  MT

  Úvod knihy Genesis je věnován symbolickému popisu stvoření světa. Bůh tvoří svět v průběhu sedmi dnů. Prvé dva dny stvoření jsou popisovány podle stejného schématu: Bůh řekl aby se něco událo a další text popisuje, k čemu konkrétně došlo.

  CEP[1] Gen 1:3
       I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

  CEP Gen 1:6-7
       I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
  Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
    


  Obr. MT Gen 1:1-9[3]
  (modře ohraničen verš Gen 1:9)

  Třetí den je popisován následovně:

  CEP Gen 1:9
       I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.

  V popisu událostí třetího dne je zjevně porušeno schéma předchozích veršů. Chybí konkrétní popis provedené akce, která  byla předurčena slovy "I řekl Bůh...".  Tento nesoulad nalézáme v masoretských textech MT, v samaritánském Pentateuchu SP a samozřejmě také v překladech odvozených z MT, tedy i CEP či BKR[2].

   

  LXX

  V Septuagintě (LXX), starém řeckém překladu, je verš Genesis 1:9 delší, než v MT či SP a odpovídá schématu prvých dvou dní stvoření:

    


  LXX Gen 1:9[3]
  Žlutě je označen text "a ukázala se souš".

  Gen 1:9
       I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.  A voda, která byla pod nebem, byla nahromaděna na její místo, a ukázala se souš.

  Delší text LXX svou skladbou lépe zapadá do schématu předchozích veršů. Bůh říká, co se ve třetím dni stane a to je pak také popsáno.
  Zdroj LXX se však považoval za méně přesný a přednost měla kratší verze masoretského textu MT. Situace se však změnila nálezem svitků v Kumránu.


  DSS

  Na zlomku 4QGenk z jeskyní v Kumránu byl nalezen text "a ukázala se so[uš]".   


  Obr. Zlomek textu 4QGenk  (4Q10)[3]

  Zlomek 4QGenk ukázal to, co předpokládali mnozí textoví kritikové. Text LXX, přidaný na konci Genesis 1:9, pochází ze starého hebrejského zdroje, lišícího se od MT. Která verze je bližší původnímu textu? Prvá, reprezentovaná MT a SP, nebo druhá, ze které vycházeli překladatelé LXX a která se dochovala na zlomku DSS? Druhá, delší verze Genesis 1:9, odpovídá lépe struktuře předchozích veršů. Je tedy delší text bližší původní verzi Genesis?

  Většina odborníků dnes odpovídá "ano". Zlomek 4QGenk prokázal větší autenticitu verše Gen 1:9 u řeckého překladu Septuaginty (LXX) před masoretskými texty (MT). Specialista na kumránské texty James Davila tvrdí, že chybou opisovače mohlo dojít ke zkrácení verše Genesis 1:9. Oko písaře zřejmě sklouzlo ze slova "nahromaděna" na slovo "nazval" na začátku verše 1:10. Obě slova začínají stejnými třemi písmeny waw-yod-kaph. Bezděčně tak došlo ke ztrátě části textu.[3] Chyba se pak přenášela až k dnešním verzím Bible.

  Prostřednictvím LXX a zlomku 4QGenk DSS se nám zřejmě dochovalo originálnější znění  verše Genesis 1:9, než je tomu u verze MT a SP a tedy i u českých překladů.

  Opravy Bible

  Stávající kritická vydání Hebrejské Bible stále dostatečně nereflektují výsledky nálezů textů v Kumránu, uskutečněných již před desítkami let. Také v soudobých překladech se většinou upřednostňuje tradiční čtení založené na masoretské linii textů na úkor autenticity Bible. Existuje však již dostatek podkladů k tomu, aby mohla být provedena řada "oprav Bible".
  Dokud nebude k dispozici moderní kritické vydání Hebrejské Bible, je pro potřeby přesné práce s textem nutné porovnávat minimálně textové linie MT, LXX a DSS. Jedním z anglických překladů, reflektujících nejlepší čtení, je NAB "The New American Bible".

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [2]  Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613 /BKR/ Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [3] Hendel, Ronald S. The Most original Bible Text: How to Get There: Combine the Best from Each Tradition. Bible Review, Aug 2000
      

  Vytvořeno: 13.11.2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 13. 11. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 24325 přečtení | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.