Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích?  Mýty a skutečnost - Proroctví

  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích?

  Asi bychom neměli příliš pátrat po tom, co nás čeká, život by pak ztrácel kouzlo překvapení. Vždyť dobrodružství života plyne z neznáma. Díky neznalosti věcí budoucích nám může být každý nový den naplněn radostným očekáváním. Co může být lákavější, než nová a zatím neznámá cesta slibující poodkrytí tajemství božího stvoření?

  Občas však může být prospěšné zastavit se a podívat trochu dopředu. Jdeme správným směrem? Nezabloudili jsme? Máme si dát na něco pozor?

  O naší budoucnosti už bylo řečeno a napsáno mnohé. Existují desítky proroctví, předpovědí a vizí. Pokusíme se zde stručně shrnout to podstatné, z několika úrovní našeho života. Vycházíme ze starých, léty a praxí prověřených proroctví ale také ze sdělení současných vizionářů. Vše níže uvedené je bez záruky a může být, že naše budoucnost bude zcela jiná, vždyť závisí na každém z nás.

  Galaxie, Země

  Život na naší Zemi je propojen s nadpozemskými ději působícími v cyklech. Podle vědění mnohých lidských kultur se právě v těchto létech či desetiletích dostáváme do významného období přerodu.

  Galaktickými hodinami odměřujícími náš nadpozemský čas je postavení Slunce na pozadí hvězd. Vlivem jevu zvaného precese zemské osy dochází ke zdánlivému posunu Slunce po souhvězdích ekliptiky. Precese je z hlediska délky našich životů velice pomalým dějem, odměřuje cykly trvající zhruba 26 000 let.[1] Zvlášť významné je postavení Slunce v okamžiku jarní rovnodennosti a zimního slunovratu.

  A právě v posledních letech leží Slunce vždy v době zimního slunovratu blízko středu naší galaxie.  Již několik let dochází v době zimního slunovratu ke kosmickému zarovnání Slunce, Země a Velké trhliny. Velká trhlina (Great Rift) v Mléčné dráze je klíčovým místem na nebi, které bylo mnoha starověkými kulturami  spojováno s lidskou duší.  Obří nebeské hodiny nám tak ukazují na dvanáctou hodinu, kdy zároveň začíná prvá hodina nového věku člověka. Žijeme v období významného přerodu života na Zemi.   
  Zimní slunovrat 22.12.2014. Slunce leží blízko středu naší galaxie, nad Velkou trhlinou Mléčné dráhy.

  Jakoby se Slunce ocitlo v tlamě obrovského nebeského hada z Mléčné dráhy, obepínající náš svět. Začíná nový cyklus proměny a obnovy.

  Podle západního vnímání světa je galaktické zarovnání jen symbolickým úkazem na nebi, který nemůže mít žádný přímý fyzický vliv. To, že naše galaxie viděná jako Mléčná dráha, vypadá jako nebeský had obtáčející naši oblohu, a skutečnost, že Slunce nyní během zimních slunovratů leží právě v tlamě tohoto hada, nemůže být více, než jen zajímavou podívanou. Nebo zde skutečně pozorujeme velké nebeské hodiny ukazující na významný předěl věků?
  Hodiny prý oznamují cyklické, reálné kosmické děje, snad průchod bílého trpaslíka středem Mléčné dráhy, otevírající dveře rozsáhlým změnám. Jiné tradice hovoří o třináctém souhvězdí zvěrokruhu mezi Střelcem a Štírem, kterým prochází Slunce a otevírá cestu změn. Předpovídány jsou výrazné dopady na naše Slunce i život na Zemi, včetně řady doprovodných efektů, např. vizuálních změn hvězdy Vega či výskytem zvláštního efektu - dvojitého Slunce.

    Nostradamus, Siѐcles II, 41:[4]  [a]

  Velká hvězda se bude po sedm dní vařit,
  její mračna způsobí, že Slunce
  bude vypadat jako dvojitý obraz,
  Velký pes bude celou noc výt,
  Až papež změní své bydliště.

  Nastala prý doba, kdy je naše Země skrápěna zářením měnícím pomalu lidskou DNA.[2]  Život se tedy začíná měnit a zejména člověk. Rodí se noví lidé, v mnohém lepší, než jsme my.

    M21-7-00  V ústa nebeského hada
  až zimní Slunce vejde,
  ukončena bude váda,
  nakouslý plod zacelen
  a nastanou dny nové,
  kdy rodit se bude člověk,
  bez hříchu žádosti masa a krve.

  Toto nově se rodící lidské pokolení bude odmítat jíst maso a stane se méně agresivní. Tito vysoce inteligentní lidé budou žít ve větší harmonii s přírodou i mezi sebou. Musí se jim však podařit přežít v období extrémů, v prostředí moci-chtivých lidí staré doby, kteří nebyli zasaženi změnami. Jinak nastane konec lidstva zde na Zemi. Budou snahy tyto děti odebírat ve věku 4 let od rodin a vychovávat k sobeckosti a nevíře v dobro Stvořitele.

  Obecným jevem spojeným s nebeskou hodinou dvanáctou, již dnes poznatelným, je trend vedoucí vše do extrémů. Sílí střety, rozpad, nepřátelství. Velké ale vnitřně prohnilé celky se začínají rozpadat a jednotlivci naopak sjednocovat v boji o záchranu své duše i celého světa. Slabé a špatné se drolí, aby dalo vzniknout novému a zdravému. Zlo se nyní ještě usilovněji snaží vydávat za dobro. Strom lze však poznat podle ovoce a s mírným nadhledem lze člověku lépe, než kdy jindy, odhalovat tyto snahy. Falešné masky padají, pravda se začíná zjevovat. Dobro je lépe rozeznatelné od zla. Propuká zjevně souboj mezi silami dobra a zla na naší zemi.  Lidé se otevřeněji přidávají na jednu či druhou stranu. Začínají se v nich bouřit hormony v době, kdy se bouří přírodní síly. Řetězy zla se pak začínají uvolňovat. Nastává Armagedon. Kámen na Svatopetrském náměstí pláče. 

  Tuto dobu extrémů, rozpadu a soupeření sil dobra a zla budou chtít využít další bytosti, které nemají domov zde na Zemi. Podle mnohých proroctví a varování je jeden ze zdrojů nebezpečí pro lidstvo usídlen na odvrácené straně Měsíce. Mnohé, za co dnes viníme člověka, již od člověka nepochází. Poznáme je podle očí. Žádná hmotná zbraň ani úkryt člověku nepomohou.  Záchranu pak bude možné hledat v pomoci přírodních sil a našich duchovních ochránců.

   

  Země, kontinenty

  Lidé dosud pokračují v boji mezi sebou a ve znásilňování své matky  - Země. Příroda již přestává mít sílu i vůli živit člověka. Člověk stále kořistí z přírody aby získal více energie a zdrojů k získávání moci nad ostatními. Lidé zatínají nenasytné ocelové prsty do lůna země ve snaze vyrvat to poslední, co ještě zbývá a kálí do vody, kterou pijí. Sami sobě si tak kopou hrob.  

  Vlivem špatných lidských činů jeden kontinent již zcela zčernal a nadejde doba jeho očisty. Podle mnohých vizí je tímto zčernalým kontinentem severní Amerika, která bude nejprve stíhána nepřízní přírodních sil a nakonec pohlcena ohněm a zaplavena vodou. Až spadne hlava sochy Svobody k jejím nohám, bude to znamení konce.   
  [9]

  Nový kontinent se však jednou vynoří z vod na jiném místě a stane se v daleké budoucnosti pohostinným domovem nových lidí.

  Lidé již zcela znesvětili jeden velký kontinent. Roste však i počet těch, kteří odmítají násilí vůči sobě navzájem a mají úctu ke své Matce, odmítají z ní kořistit. Jsou odhodláni žít skromnějším životem a smysl života nehledat v moci nad ostatními, hromadění statků a poživačnosti. Semknou se a postaví proti bezohlednému ničení a znásilňování Země, proti znečišťování podzemních vod hydraulickým štěpením břidlic, proti ničení života v mořích, proti genetickým úpravám rostlin kolem nás...

  Lidé začnou mít opět v úctě svou Matku, půdu, vodu, lesy, moře... přestanou naslouchat Našeptávači, jehož cílem je zničit svět člověka. Mnozí však budou muset sklidit zkažené ovoce svých činů - poznat nemoci plynoucí z otrávených plodů moře, bát se zdivočelých rostlin u svých domovů, strádat nedostatkem vody a osaměním, zapleteni do svého sobectví a neviditelných pavučin.

  Podle řady předpovědí nastává doba, kdy mrtví budou opouštět hroby. Ve světě se děje mnoho příkoří, lidé trpí a jejich nářek slyší i duše předků. Ve větším počtu, než jindy, se začnou toulat světem živých se snahou pomoci, mrtví budou pomáhat živým. To však  narušuje pořádek světa a duše, které by měly v pokoji odpočívat, budou brát energii živým. Svět mrtvých bude třeba upokojit harmonií ve světě živých.

   

  Kontinenty, státy, instituce

  Mnoho proroctví bylo vyřčeno o Evropě, Rusku a Americe. Evropa stojí na rozcestí. Stačí již málo a nebude návratu z cesty zmaru.

  USA

  Spojené státy americké zarostly zkázonosným křovím a vydaly se cestou antikristů. Stále se považují za vyvolené vést všechny národy této země. Spojily se však se zlem a způsobily ve světě mnoho utrpení. Jejich moc jim bude odňata a skutky spočítány. Velmoc doženou její astronomické dluhy, nadvláda se začne hroutit koncem petrodolaru jako jediné rezervní měny.     Nostradamus, Siѐcles VIII, 28:

  Simulacra /náhražky/ zlata a stříbra
  klesnou na ceně,
  A po krádeži
  /jejich skutečné hodnoty/
  budou vrženy do moře,
  Až se zjistí, že všechno je zničeno dluhy.
  Všechny cenné papíry a akcie budou anulovány.

  Rusko

  Východ Evropy a zejména Rusko prošlo očistcem. Komunismus, vábně vypadající idea, který byl naočkován ze západu, se ukázal slepou cestou. Nyní se zde lidé ze všech sil snaží nalézt dobrou cestu, i když museli krátce projít i opačným extrémem, bezohledným kapitalismem. Nyní však čerpají životodárnou sílu z úcty k rodině, národu a náboženství. K pomoci jsou jim i ochranní duchové jejich země včetně duše M. J. Lermontova.  Rusko obnovuje svou víru v dobro Stvořitele a tím se může stát silou dobra a nadějí pro celý svět.    Edgar Cayce:[3]

  Z Ruska přichází naděje světa. Ale ne ve smyslu toho, co je někdy nazýváno komunismus nebo bolševismus. Ne. Ale svoboda, svoboda! Každý člověk bude žít pro svého bližního. Tento princip se zde narodil. Bude trvat léta, než vykrystalizuje. Přesto z Ruska opět vzejde naděje světa.

  S vývojem ruského náboženství přijde větší naděje světa. Pak ten jedinec či skupina, jenž je v  bližším vztahu (k Rusku), může lépe postupovat v provádění postupných změn a konečném ustavení podmínek, pokud jde o světový pořádek.

  Právě nepřátelé Ruska se naplno odhalí coby síly zla. Rusko bude pod silným tlakem USA, nadnárodních globalistických struktur a elit Nového světového řádu. Na krátkou dobu zde dojde k oslabení hospodářství a snížení životní úrovně. Ruský lid však nová studená válka ještě více stmelí. Podle některých předpovědí se k Rusku  připojí i několik okolních zemí a vznikne velká Rus jdoucí po cestě božího řádu. 

  Evropa

  Evropa je dnes nemocná a chřadne. Dříve, snad v dobrém úmyslu, začala budovat projekt směřující ke globální světové vládě, nesoucí dnes jméno Evropská unie. EU však přinesla zkažené ovoce a je zde jen jediná ochrana - tento strom zla vytnout a spálit.
  Pokud se bude EU sytit miliony lidí z cizích zemí, kultur a náboženství, pak zahyne. Pokud zůstane Evropa spojena s Amerikou a bude pomáhat v šíření zla, pak zaplatí.  Evropa se musí vymanit z okovů, které si dobrovolně nasadila, očistit se, obrodit, opět čerpat vodu života svými křesťanskými kořeny, které jsou dnes suché.

  Významnou položkou na vahách mezi mírem a třetí světovou válkou se stane Německo. Jeho vůdcové coby služebníci USA budou vést Evropu ke konfrontaci až k nepřátelství s Ruskem. Naděje je v lidu německém, zda se vzepře svým vůdcům, odmítne ideu o své nadřazenosti a zamezí novému nástupu zla.    Edgar Cayce:

  Právě tak nastane v Rusku nové zrození, z něhož vzejde nové porozumění. Itálie - prodávající sama sebe za porci polévky. Německo - ve své moci poskvrněno dominancí nad svými bratry, pijavice vesmíru, které jde jen o svou vlastní výživu.

  Německo se má hodně co učit od Boha.

  Kdysi jako vhodný nástroj pro ovládání Evropy vytvořila Amerika projekt NATO. Členové Severoatlantická aliance však napadli jiné státy, porušili mezinárodní dohody a dříve obranný vojenský pakt se změnil na útočný. NATO přešlo na stranu zla a přestalo mít právo na existenci. Mnoho již nezbývá k tomu, aby NATO vyprovokovalo válku s Ruskem.
  Anglie a Francie sklidí za svou setbu bouře, Polsko za svou bojechtivost úpadek.  

  Ukrajina

  Tma zmaru se rozprostřela v zemi, která mohla býti žírnou zahradou lidstva, v zemi nedaleké našich hranic. Lid se však nechal zlákat sliby antikristů a spojil se se zlem.

  Ano, samostatné místo je zde třeba vyhradit pro Ukrajinu, která může zle ovlivnit nejen Evropu s Ruskem ale celý svět. Části této země se zmocnil démon. Lidé nespokojení s hospodářskou situací, zlákáni americkými vlivovými organizacemi a sliby vyslanců EU, nechali v Kyjevě volně působit násilnická komanda. Na Majdanu propukl teror, násilím byl svržen prezident a nastolena pučistická vláda orientovaná ultranacionalisticky a protirusky.    Nostradamus (1555), Siѐcles III, 95:[5] 

  La loy Moricque on verra defaillir:
  Apres une autre beaucoup plus seductive, Boristhenes premier viendra faillir:
  Pardons & langue une plus attractive.

  Maurský zákon /komunismus[b]/ ztroskotá,
  pro jiný, svůdnější:
  Boristhenes
  /oblast Dněpru - Ukrajina, Bělorusko/ jako první padne,
  nalézajíc jeho dary a slova lákavější.

   

  Násilný kyjevský puč byl naplánován na vrchol olympijských her v ruské Soči (2014) tak, aby Rusko nemělo šanci pokusit se situaci stabilizovat.
  Euroatlantické elity vyvolají nepřátelství mezi ukrajinsky a rusky mluvícími lidmi. Duše předků se začnou probouzet a ptát, co se děje, proč byl v kolébce velké Rusi přivolán démon, proč je vyvoláváno nepřátelství, huben vlastní národ, proč jsou ničeny pravoslavné kostely a opět vlají nacistické prapory. 
     Nostradamus (1555), Siѐcles X, 74: 

  Au reuolu du grand nombre septiesme, Apparoistra au temps ieux d'Hecatombe: Non esloigné du grand aage milliesme,
  Que les entrez sortiront de leur tombe.

  Rok velkého sedmého čísla zakrouží
  Zjeví se to v době her hekatombé:
  Nedaleko velkého milenia,
  Až mrtví opustí své hroby.

  Parlament autonomní republiky Krym v pudu sebezáchovy rychle odhlasoval po všeobecném referendu samostatnost a připojení k Rusku. Tak uchránili svou zemi před zničením. Také obyvatelé jihovýchodní Ukrajiny odmítli pučistickou vládu a vyhlásili samostatnost. Kyjevská vláda na ně vyslala armádu a polofašistické soukromé bataliony, propukla občanská válka.  Události jedna po druhé ukazují, že za občanskou válkou na Ukrajině je snaha USA oslabit Rusko, posunout NATO až k ruským hranicím, odtrhnout Evropu od Ruska a pevněji ji připoutat k sobě. Působí zde i snaha Izraele získat Krym a další oblasti Ukrajiny. Amerika a Izrael připravují rozpoutat svou válku, ve které bude krvácet jen Evropa s Ruskem. Z Ukrajiny se stává silně nacionalistický, rusofobní stát, který požaduje po ostatních peníze pro vytvoření silné armády, která by v krvi utopila tisíce svých bývalých občanů nesouhlasících s Kyjevem. Nad vším vlají prapory s nacistickou symbolikou, komanda Pravého sektoru beztrestně upalují lidi, mučí a zabíjejí ty, kteří neprojevují dostatečnou loajalitu. Západní demokraté tomu všemu tleskají stojíce na straně antikrista.

  Také Bělorusko bude vábeno dary a sladkou mluvou odvrhnout Rusko, svého bratra, a pro pozlátko nastoupit cestu zmaru.

  Ukrajina však nakonec sehraje pozitivní úlohu jako nůž, který otevře hnisající ránu Evropy a celé západní demokracie, aby se mohla vyčistit. Právě na Ukrajině se ve své nahotě projeví pokrytectví mnoha západních vůdčích elit a zkázu plodící koncepce neoliberalismu. Ukrajina uspíší rozkol v EU a návrat ke zdravým kořenům naší kultury.
  Některé předpovědi hovoří o rozpadu Ukrajiny. Lidé zde jsou však silní a pracovití. Pokud se postaví proti zlu a potlačí hnědý mor, zavládne i zde mír a prosperita i když přestane Ukrajina existovat jako centralistický stát.

  Střední Východ

  V jednom ze skrývaných proroctví z Fatimy zaznělo již před mnoha lety varování[8] :

  ... I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno...   
  Černá zástava byla vztyčena.

  Lidé v maskách ochránců demokracie a svobody dali vzniknout Islámskému státu. Jeho zástavou je černý prapor a snahou ovládnout svět otrávenou vírou.
  USA proti Islámskému státu (ISIL) vedou podivnou válku. Na jedné straně ISIL vyzbrojili a vyškolili jejich bojovníky, na druhé straně na něj údajně útočí z letadel. Některé evropské státy ISIL podporují nákupem levné ropy. EU připravuje v rámci multikulturalismu a bezbřehého liberalismu přijetí dalších několika stovek tisíc muslimských migrantů.
  Odmítněme sladké řeči těch, jejichž srdce jsou již otrávená, odmítněme vládu těch, jejichž rozum je zakalen! Stále ještě lze zastavit pochod těch pod černou zástavou!

   

  Česká země

    M16-8-8  Prvý již odešel ve své krvi,
  zaplatil za setbu zlou.
  Druhý již odchází ve své mrvi,
  antikrist a fámulus,
  černý kníže z černé hory,
  toužíc obdivován všemi,
  nespočne však v české zemi.

  V české zemi má postupně působit řada antikristů a jejich sluhů zla. Tělo jednoho z nich již spočívá v zemi pod stejnou mrákotínskou žulou, na kterou za života nechal vsadit pozlacenou pyramidu.[6]  Podařilo se mu stát uctívanou ikonou českého lidu a svést jej na cestu nepravou. Avšak mnozí již prohlédají, i když zde stále působí jeho fámulus, kníže z Černé hory.
  A další černý bude usilovat o vliv a převzetí moci. Již zde byl pokus prohlásit jej za krále králů, za asistence černého kohouta - oběti démonům a symbolu vládce zatracení.  Nástup dalšího antikrista se naštěstí zatím příliš nedaří a vše vyznělo jen jako nepovedená taškařice. Pokud však některému z černých bude dána moc, zle se povede české zemi a ještě hůře okolnímu světu. Vše, co se u nás děje a bude dít, se jako vlny šíří do světa. A tak, když v "sametové revoluci" u nás zemřel člověk jen fiktivní, v barevných revolucích v jiných zemích již umírali lidé skuteční.[7] 

  Působením antikristů bude naše společnost stále více rozdělena. Na jedné straně bude u nás stále mnoho lidí omámených havlismem, na druhé stále zvyšující se počet těch, kteří již prohlédli. Na jedné straně zde budou lidé, uspokojení svou rolí poddaných euroatlantických elit, snažících se ovládat svět. Na straně druhé poroste nechuť k poklonkování, barevným revolucím či válkám a sílit bude podpora multipolárního světa, rovnováhy mezi velmocemi USA, Ruska a Číny. Na jedné straně zde budou lidé, pro které vše směrem na západ je dobré a vše na východ špatné. Jim se postaví protiproud lidí odmítajících manipulaci médií hlavního proudu. Lidé poznají, že dnešní hlavní proud je stokou ústící do mrtvé bažiny. Někteří se i u nás budou snažit o fašizaci společnosti, převracení historie poslední světové války, podporu elit prozápadní Ukrajiny toužících po světové armádě a krvi východních bratrů. Budou se snažit ve jménu boje proti korupci a východnímu nepříteli fašizovat naši zemi a ve jménu svých zisků podporovat korporátní fašismus smlouvami typu TTIP. Vzedme se však nesouhlas dosud mlčící většiny.

  Přijali jsme členství ve vojenském obranném paktu, ze kterého se stala útočná vojenská organizace NATO, hrubě porušující základní mezinárodní zákony i lidskou slušnost. Přijali jsme členství v Evropském společenství vzniklém z myšlenky spolupráce mezi evropskými zeměmi. Ze smysluplného společenství se však stala hydra EU dusící vše dobré. Novodobou Babylonskou věž postihne podobný osud, jako její biblickou předchůdkyni. 
  USA využila EU k vyvolání nepřátelství s Ruskem. Nyní se USA snaží využít NATO k eskalaci napětí hrozícího přerůst ve válku. Připravuje smlouvy, kterými k sobě evropské státy připoutá a strhne společně do záhuby. Je v naší moci to vše odmítnout.

  Stále je zde cesta záchrany. Oslyšet antikristy a jejich černé přisluhovače. Vyvázat se z okovů NATO a EU a budovat spolupráci na základě slušnosti a rovnoprávnosti. Zbavit se jha lokajství zemím, které se prohlašují za vyvolené. Odvrátit se od svůdného neoliberalismu a podpory nadnárodních korporací, obnovit hospodaření s našimi lokálními zdroji a střídmě užívat dary naší překrásné země, naše půda nás může uživit. Přestat pomáhat budovat Nový světový řád absolutistické nadvlády nikým nevolených elit nad lidstvem. 
  Navrátíme se k našim zdravým kořenům, které stále dávají život. Budeme pěstovat v srdcích soucítění, lásku a úctu ke Stvořiteli, naší Matce a k sobě navzájem.

   


  [a] Nostradamovy centurie jsou zde uvedeny jen pro zajímavost. Nemusí mít přímou souvislost s obsahem článku.
  [b] Podle některých badatelů byl Marx nazýván svými přáteli maurem. Maurský zákon tedy může znamenat Marxův zákon, tedy ideologii komunismu.
  [1] Nosiči nebes: Mýty a skutečnost. [online]. 2004 [cit. 2015-01-01]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2004010001
  [2] Deneb, nebeský pták a brána: Mýty a skutečnost. [online]. 2011 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2011090001
  [3] STEARN, Jess. Edgar Cayce-spící prorok. Turnov: Arica, 1992. ISBN 80-900-1345-7.
  [4] SKINNER, Stephen a Francis X. KING. Nostradamus Velká kniha předpovědí. 1995. ISBN 80-7176-122-2.
  [5]

  LEMESURIER, Peter. Nostradamus: the illustrated prophecies : the new and authoritative translation to commemorate Nostradamus' 500th anniversary. New and authoritative translation. Winchester: O Books, 2003. ISBN 19-038-1648-3.

  [6] Kamenný sloup v srdci Prahy. Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013030002 
  [7] Česká kotlina. Mýty a skutečnost. [online]. 2013 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?nazevclanku=ceska-kotlina&cisloclanku=2013020003 
  [8] Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví: Mýty a skutečnost - Proroctví z Fatimy (V.). Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013050001
  [9] The Mexican Uprising (Future of Mexico). [online]. 2014 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://future.wikia.com/wiki/The_Mexican_Uprising_(Future_of_Mexico)


  Vytvořeno: 1.1.2015 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 04. 01. 2015 | Aktualizováno: 18. 01. 2015 | 73690 přečtení | Počet komentářů: 314 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.