Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Symboly

  Třetí oko

  Mýty - Symboly - Třetí oko

  Mýty a skutečnost

  Třetí oko

  Oko je universálním symbolem používaným snad ve všech dobách a kulturách. Zvláštním případem je tzv. třetí oko. Je nazýváno také vnitřním okem, okem mysli či duchovním zrakem. Je umísťováno na čelo a má umožnit vnímání za hranicemi běžného zraku.

  Podle mystických a esoterických tradic je třetí oko smyslem umožňujícím vhled do jiných realit a setkávání s nadpřirozenem. Třetí oko má být sídlem duše a bránou vedoucí do vnitřních sfér a prostorů vyššího vědomí. Ti, kdo mají třetí oko otevřeno, mohou vnímat různé vize a sdělení, mít schopnost předvídání, vidět auru apod.[1]

  Ne vždy je kontakt s nadpřirozenem žádoucí a senzitivní lidé se dříve chránili například čelenkami zakrývajícími probuzené třetí oko. Jiní se naopak snažili aktivovat a stimulovat své vnitřní oko tak, aby tento svůj smysl probudili.

  Epifýza - podvěsek mozkový

  Třetí oko bývá fyzicky spojováno s činností epifýzy, šišinky mozkové (corpus pineale). Ta má být rozhraním mezi hmotným tělem a duchovní stránkou člověka. Jedná se o malý nepárový orgán, součást mezimozku. Šišinka je nejvýše uložená endokrinní žláza našeho těla a slouží jako žláza centrální. Produkuje především hormon melatonin, navozujícího spánek, ale má i mnoho dalších řídících funkcí, potřebných i pro další žlázy. U některých živočichů je prokazatelně propojena s jejich třetím okem.[b]  Lze obrazně říci, že epifýza je spojena s vnímáním světla, toho fyzického i toho duchovního.

  Jak již název šišinka napovídá, má epifýza tvar malé šišky. Šiška je nositelkou semen, tedy energie a esencí života. Spojení mezi tvarem šišky (často borovicové resp. pinové šišky) nebo božího oka a šišinkou mozkovou lze hledat již ve starověku.


  Obr. Vlevo symbol Horova oka - vedžat. Vpravo řez mozkem, v centru je šišinka - epifýza.[15] 

  Již bohové Sumeru či Babylonu a jejich pomocníci (sedm mudrců apkallú) byli zobrazováni s šiškou v napřažené ruce.


  Obr. Novoasyrský kamenný reliéf (883-859 př. n. l.). Posvátný stylizovaný strom obklopený okřídlenými bytostmi (apkallu). Drží vědro a šišku.
  [17]
   

  Borovicová (piniová) šiška byla také symbolem starých Egypťanů, Řeků a Římanů. Za svou ji přebrala i katolická církev, mj. se s ní setkáváme v kostelech v podobě svítidel. Zde tyto předměty dokonale propojují abstraktní význam piniové šišky (osvícení) s konkrétní hmotnou podobou světla.

  Podle tradice působí na vývoj lidstva dvě síly. Jedna se snaží napomáhat duchovnímu vývoji lidstva. Jednou z cest je pozitivní působení na rozvoj a aktivaci šišinky (změny DNA, změny v rezonanci Země, zvyšování CO2 atd.).

  Protivníci člověka naopak usilují o jeho úpadek a to i prostřednictvím omezování funkčnosti lidské epifýzy. V naší době prý pokračuje snižování funkce podvěsku mozkového např. jeho vápenatěním (řada potravin urychluje tvorbu tzv. mozkového písku), ničením prostřednictvím úpravy lidské krve, spadem oxidů kovů, vpravováním fluoru a hliníku do těla, silným elektromagnetickým zářením, hnojivy na bázi glyfosátu apod.

  Pro detoxikaci epifýzy je doporučováno do jídelníčku zařadit jód, magnesium, chlorellu, spirulinu, oreganový olej, řepu, vitamin K, česnek atd. Rozvoji šišinky mozkové výrazně napomáhají i správné hlasové vibrace (viz zvukové vibrace praktikované např. v tibetskými duchovními), meditace a obecně optimismus, víra v dobro a dobrá nálada.

     
  Obr. Apkallu - figura oplodňující posvátný strom. Asýrie cca. 883-859 př. n. l. Brooklyn Museum.[16]

  Postava mudrce drží v jedné ruce šišku, ve druhé vědro s vodou. Šiškou se dotýká posvátného stromu. Šišku lze chápat za symbol šišinky resp. třetího oka, posvátný strom je podobný struktuře DNA.

  Třetí oko bývá spojeno ve starověké ikonografii i s hady. Had mohl představovat i symbol DNA. Symboliku lze chápat tak, genetické informace uložené v DNA a šišinka resp. třetí oko se vzájemně ovlivňují. Stručně se podívejme na některá zobrazení třetího oka ve světových náboženstvích a kulturách.

   

  Egyptské náboženství

  Ureus

  Ureus - královská kobra, která symbolizovala světlo a královský majestát; byla ve vztyčené poloze na čele většiny božstev a faraonů. Zasvěcena bohyni Vadžet a slunečnímu bohu; věřilo se, že je jeho okem.[2]
   

  Ureus (uraeus) je jeden z hlavních prvků staroegyptské královské ikonografie. Symbol mimořádných lidských i božských sil měl podobu vztyčené kobry na čele bohů a panovníků.  Původní egyptské označení bylo iaret – „vztyčující se (hadí bohyně)“.[3]

  Původ symbolu není zcela objasněn. Na čele nebo na pokrývkách hlavy králů je ureus doložen od počátku historické doby, o něco později se objevuje také u některých bohů.

   
      
  Obr. Amenhotep II. s šátkem ozdobeným ureem.[4]

  Detail - sluneční kotouč a had na čele boha Ra.
       Obr. vlevo - Stéla harfenisty - The harpist's stele. 1069-664 př. n. l. Muzeum Louvre.

  Harfenista uctívá slunce. Mezi symboly ochrany jsou dvě oči vedžat (wedjat). Na trůně sedí bůh Re-Harachtej (Ra-Horakhty)[a] se sokolí hlavou. Na hlavě nese korunu - sluneční kotouč, na čele je umístěn had ureus (uraeus).[5]

   
   
  Obr. vpravo - Isis kojící Hora. 700 př. n. l. Muzeum Louvre. Granitová socha.[6]

   

     
  Detail - had ureus na čele bohyně Isis.

   

  Vedžat - Horovo oko, Reovo oko

  Wedžat. Oko nebeského sokolího boha Hora; znamená "ten, který je v dobrém stavu". Figury wedžat se používalo jako ochranného amuletu.[2]
   
  Vedžat (Wedžat, Wedjat) je staroegyptský posvátný symbol spojovaný s bohem Horem či Reem.  Dle usirovské mytologie Hor ztratil při bojích se Sutechem své oko. Někdy má Horovo oko význam nebeského tělesa (Slunce a Měsíc).[7]
  Symbolizuje boží ochranu a moc.
   


  Vedžat

  Původně se snad jednalo o oko jedné z nejstarších egyptských bohyň Vedžat (později splynula s bohyněmi Bast, Mut či Hator). Vedžat byla sluneční bohyní, symbol znamenal její vševidoucí oko.
  Později byl symbol spojován s levým okem Hora, o které jej připravil Set. Ztracené oko se stalo symbolem ochrany Egypta. Horovo oko magicky obnovil bůh Thovt. Podle některých verzí příběhu daroval Hór obnovené oko Osiridovi a ten mu umožnil vládnout v podsvětí. Inspirací příběhu mohl být ubývající a znovu dorůstající Měsíc.

  Pravé oko Vedžat často symbolizovalo sokolí Horovo oko. Bývalo spojováno i s jeho matkou Isis. Levé oko mohlo představovat Měsíc a boha Thovta. Zemřelým  mělo oko Vedžat umožnit opět vidět. Symbol měl i matematický význam.

  Horovy oči byly spojeny s nebeskými tělesy Sluncem (pravé oko - oko Reovo) a Měsícem (levé oko - oko Horovo).[a]  Horovo oko bylo mytologicky propojeno s fázemi Měsíce. Při boji mezi Horem a Sutechem bylo Horovo oko zraněno podobně, jako ubývá Měsíc na obloze. Viz také Eset a Usire.

  Medailón Horova oka byl nošen lidmi pro ochranu a zdraví. Zřejmě se stalo předlohou  vševidoucího oka.[9]

  Tvarem je Horovo oko vedžat podobné řezu mozkem s epifýzou uprostřed.

   

  Indie - Hinduismus

  Jedním z hlavních hinduistických bohů je Šiva. Bývá označován jako Trinetríšvara - Pán se třemi očima. Šiva má třetí oko umístěno na čele. Oko umožňuje hledět za to, co je projevené. Žár Šivova třetího oka spálil boha vášně Kámu, který se snažil Šivu přerušit v meditaci.

  Dalším atributem boha Šivy je kobra stočená kolem krku. Šiva je také nazýván Nágéšvara - Pán hadů. Kobra snad představuje smrt, kterou Šiva překonal. Také může představovat Kundalíni - hadí sílu.

  Jiným atributem Šivy je půlměsíc, symbol času ukazující boha jako vládce času. Na čele mívá Šiva tři horizontální linie - Vibhuti. Představují prý skutečnou esenci bytí, která zůstane poté, co jsou nevědomost a všechny připoutanosti spáleny ohněm poznání. Šivovi oddaní sádhuové si na čelo tento symbol také malují.[8]

  Třetí oko je spojováno s čakrou ajna.

     
  Obr. Bůh Šiva, Kambodža. na čelezobrazeno třetí oko.[1]

  Čína - Taoismus

  Taoismus je filozofická škola a náboženství čínského původu. V taoismu a mnoha tradičních čínských náboženských sektách, jako je Chan (japonsky Zen) je pěstován tréning třetího oka s cílem naladit se na správnou „vibraci“ vesmíru a získat pevný základ, na kterém mohou dosáhnout pokročilejšího meditačního stavu. Taoismus učí, že třetí oko, nazývané také oko mysli, se nachází mezi dvěma fyzickými očima a při otevření se rozšiřuje až do středu čela. Taoismus tvrdí, že třetí oko je jedním z hlavních energetických center těla umístěných v šesté čakře a tvoří součást hlavního meridiánu, čáry oddělující levou a pravou hemisféru těla.[1]

  Mezoamerika

  Olmécká kultura, jedna z nejstarších v Mezoamerice, se poprvé objevila v Mexiku okolo roku 1200 př. n. l. Někteří olméčtí bohové byli zobrazováni s čárou či rýhou na čele. Není zcela jasné, co symbol znamenal.

  U sošek jaguářího muže (muž-jaguár, were-jaguar) vedla rýha po vrcholku celé hlavy. Zde bývá rýha považována za znak plodnosti, znázornění fontanely či je zde spojitost s uctíváním vody.

  Olmécké sochy mívají na čele často znázorněn nějaký předmět, pokrývku či zdobení. Hlava bývá kryta pokrývkou s čelenkou.

     
  Olmécká socha.[10]
        Obr. vlevo - olmécká socha z naleziště La Venta (muzeum Villahermosa, Mexiko).[12]

  Africká kultura

  Ženy mnoha afrických kmenů nosí na čele ozdobu.  
  Dřevěná soška ženy, Mali, 20. století, detail.[11]

  Nový zákon a křesťanství

  Ve dvou evangeliích je zmíněno oko jako symbol světla těla. Verše lze chápat i jako narážku na třetí oko:

  Bible, Nový zákon, CEP[13]
      Matouš 6:22-23: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?

  Lukáš 11:34: Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě.
   

     

  Středověká křesťanská ikonografie používala obraz zářícího oka v trojúhelníku jako symbol boží trojice.

  V sochařském umění, na liturgických předmětech či osvětlení chrámů nalézáme často zpodobněnu borovicovou šišku. Jedná se o symbol osvícení odkazující na třetího okoa? Šiška bývá doprovázena dvěma propletenými hady, kteří mohou ukazovat na DNA.

     
  Obr. Obraz Jacopa Pontorma (1525). Nad Ježíšem se vznáší vševidoucí oko v trojúhelníku.[14]


  Obr. Motiv šišky na reliéfech staré Mezopotámie, jako hlavice na sloupu s propletenými hady a na katolických relikviích. Staženo z internetu, autor koláže neznámý.

   Výběr z proroctví (s tématikou třetího oka?)

  Ohně sloup tam na dně moře,
  obří vlna,
  mnoho hoře.
  Však naděje pro oči třetí,
  ti s jedním okem zalezlí jsou v temné noře,
  patříce do plamene,
  hřivna falešná jak dým z komína už letí,
  zborcen i řád kamene.

   

  Pokračování - Boží oko, oko prozřetelnosti


  [a] Bohové Hor a Re často splývali do jediného boha ve vztahu ke Slunci. Re byl staroegyptský bůh Slunce. Hor byl jedním z nejdůležitějších a nejstarších bohů Egypta.  Pokud Hor symbolizoval Slunce na obzoru, byl nazýván Harachtej (Hór na obzoru). Někdy docházelo k prolínání těchto bohů. Re-Harachtej je tedy koncept sjednocující bohy Hora a Re do jediného boha Slunce.
  [b] Např. plazi a obojživelníci vnímají světlo prostřednictvím třetího parietálního oka – struktury spojené s epifýzou – které slouží k regulaci jejich tělesných funkcí i k navigaci (vnímáním polarizace světla).

  [1] Přispěvatelé Wikipedie,Third eye, [online], Wikipedia, The Free Encyclopedia, 26 April 2011, [citováno 23.05.2011] < http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Third_eye&oldid=426026384 >
  [2] Siliotti Alberto. Starověký Egypt - Chrámy, bohové a lidé. Rebo. 2007
  ISBN 978-80-7234-733-9. s.282
  [3] Forman, Werner. Posmrtný život na Nilu. London : Opus Publishing, 1996. s. 21.
  [4] Přispěvatelé Wikipedie, Ureus [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2009, Datum poslední revize 26. 10. 2009, 08:56 UTC, [citováno 28. 10. 2009] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ureus&oldid=4539277>
  [5] Museum Louvre. The harpist's stele. N 3657. Egyptian Antiquities
  www.louvre.fr/
  [6] Museum Louvre. La déesse Isis allaite son fils Horus. Egyptian Antiquities
  www.louvre.fr/
  [7] Přispěvatelé Wikipedie. Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2009-10-28]. Heslo - Eye of Horus. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Horus
  [8]

  Přispěvatelé Wikipedie, Šiva [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2009, Datum poslední revize 21. 09. 2009, 10:19 UTC, [citováno 30. 10. 2009] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0iva&oldid=4421556>

  [9] A Visual Glossary of Religious Symbols. Eye of Horus/Eye of Ra (Udjat, Wedjat
  symboldictionary.net/?p=519
  [10] The History of Mexico. facts-about-mexico.com. [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW:
  http://www.facts-about-mexico.com/history-of-mexico.html
  [11] The Barakat gallery. Volume XXVIII. [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW:
  http://www.barakatpublications.com/XXVIII.html
  [12] Jami Dwyer. Ipernity. [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW:
  http://www.ipernity.com/doc/jamidwyer/124166
  [13] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [14] Přispěvatelé Wikipedie, Boží oko [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 15. 05. 2022, 20:20 UTC, [citováno 22. 07. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bo%C5%BE%C3%AD_oko&oldid=21273471 >
  [15] Zakázané snění [Válka o vědomí 2]. Nové bohatství.cz [online]. [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: https://www.novebohatstvi.cz/2013/08/zakazane-sneni-valka-o-vedomi-2.html
  [16] Apkallu-figure Fertilizing the Sacred Tree. Brooklyn Museum [online]. [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/70574
  [17] The British Museum. Kamenný reliéf z paláce v Nimrudu (vládce Ashurnasirpal II.). Položka ME 124583. www.britishmuseum.org

  Vydáno: 28. 10. 2009


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 29. 10. 2009 | Aktualizováno: 23. 07. 2022 | 54148 přečtení | Počet komentářů: 53 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.