Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Mýty

  Potopa - místo přistání archy

  Mýty - Potopa - místo přistání archy

      

  Mýty

  Potopa - místo přistání archy

  Bible, Genesis kap. 6-7, CEP[1]

  ...Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.

  ... Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.

  ... V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely.

  ... Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.

  ... Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat,
  takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.
   

  V knize Genesis, kapitolách 6 až 9, můžeme číst jeden z nejznámějších biblických příběhů, popis potopy světa.[c] Lidé byli tehdy zkažení a zemi ovládli i nelidé - nefilové. Bůh na ně seslat potopu. Pouze jediný člověk Noe dostal šanci zachránit sebe, své blízké a také zvířectvo. Bůh mu poradil, jak postavit obří dřevěnou loď - archu a přečkat v ní záplavy vod z propustí v nebeské klenbě. Archa skutečně odolala běsnění živlů, vody začaly opadat a loď bezpečně přistála na Araratu.

  Pokud by se pozůstatky biblické lodi opravdu nalezly, nevyvolalo by to revoluci v lidských dějinách? Biblický příběh, považovaný většinou odborníků za mýtus, by se stal skutečnou doložitelnou událostí.
  Mnoho lidí již pátralo po Noemově arše a někteří skutečně přišli s tvrzením, že pozůstatky lodě na Araratu nalezli.

  Hora Ararat?

  Podle všeobecného přesvědčení přistál praotec Noe s archou na hoře Ararat. Hora Velký Ararat se nachází v arménské části dnešního Turecka. Je posvátnou horou Arménů, kteří svůj původ odvozují od těch, kteří při potopě s archou přistáli na hoře. 
  Perské legendy zmiňují Ararat jako kolébku lidského rodu. Peršané horu nazývali kuh-i-nuh, Noemova hora. Podle lokálních tradic zbudoval Noe v blízkosti Araratu oltář a založil první vinice. Loď prý dosud leží někde na vrcholu hory, Bůh ji však skryl před všetečnými lidmi.[2]
  Mnoho expedic pozemních i vzdušných bylo vysláno k průzkumům hory Ararat, žádné se však dosud nepodařilo získat jediný vědecký důkaz existence archy.

  Píše se však v Bibli, že Noe skutečně přistál na hoře Ararat?

  Hebrejský text uvádí pojem H.R znamenající horu, pohoří či kopec. Slovo je uvedeno v plurálu, množném čísle. Znamená tedy hory, pohoří či kopce.
  Archa spočinula na horách Ararat, nikoliv na hoře Ararat.

   

  Hory Araratu - Urartu

  Hebrejská Bible uvádí ve verši Genesis 8:4, že archa spočinula na horách Ararat. Loď přistála v určité horské oblasti označované jako Ararat. 

  Hebrejský pojem Ararat je ekvivalentem termínu Urartu. Urartu bylo starověké arménské království rozkládající se na náhorní plošině mezi Malou Asií, Kavkazem a Mezopotámií (dnešní Arménská vysočina). Střed tvořilo Vanské jezero (dnešní východní Turecko). Království existovalo v letech cca 860 - 585 př. n. l.  Pojem Ururti (Urartu) se dochoval již na nápisu z období asyrského krále Salmanassara (1280-1261 př. n. l.). Jednalo se o označení národů žijících na Arménské vysočině.[2]

  Podle Bible přistál Noe v horách Urartu - tedy v kopcích Arménské vysočiny. Bližší specifikaci místa neznáme. Nejvyšší zdejší horou je sice Velký Ararat (5165 m n. m.), pokud by však autor biblického příběhu chtěl sdělit, že archa přistála právě na hoře Ararat, mohl tak učinit. 
  Lidé hledali biblickou loď nejen na úbočích Velkého Araratu, ale také v jeho širokém okolí. Ani zde nebyli úspěšnější. Mezi nejznámější lokality, kde údajně loď spočívá, patří hora Al Judi v pohoří Akayla (30 km od Araratu). Toto místo je zmíněno i v Koránu.
   

  Jiná údajná archa se nachází na místě skalní formace zvané Durupinar, asi 18 km od Velkého Araratu. Toto místo je nazváno podle badatele, který  na leteckých fotografiích z roku 1959 objevil útvar ve tvaru lodi.

  Místo Durupinar později zpopularizoval dobrodruh Ron Wyatt a mnoho lidí dodnes věří, že zde skutečně leží pozůstatky Noemovy archy.[8] 

  Jedná se ale zřejmě o skalní útvar, pouhou hříčku přírody.[a] [9]  

        
   

   


  Obr. Letecká fotografie - vlevo skalní útvar ve tvaru lodě.[7]
     
  Obr. Durupinar
  [3] - na působivě vytvořené fotografii si lze opravdu představit pozůstatek velké lodě.

  Obr. vlevo - místo blízko lokality Üzengili, Ağrı (Turecko)
  [11]

   

   


  Obr. vpravo - Totéž místo na satelitní fotografii
  39.4406°s. š., 44.2346 v. d.  
    [b]

  Jedním z posledních nově objevených míst s archou leží až v severním Iránu, na hoře Suleiman (Takht-e Suleiman). Pozůstatky "archy" objevil další dobrodruh, Robert Cornuke.[5] [6]

  Sumerské mýty

  Nejstarší příběhy o potopě se dochovaly v sumerských resp. babylonských mýtech. Nalezneme v nich zmínku o místě, kde přistála loď těch, kteří potopu přežili?

  Mýtus o Atrachasísovi popisuje okolnosti stvoření lidí a jejich pozdějšího potrestání morem a potopou. Bůh Enki varuje Atrachasíse před potopou a radí mu, jak postavit archu. Atrachasís vybuduje plavidlo, ve kterém zachrání svou rodinu, řemeslníky a vše živé po jednom páru. Mýtus se dochoval ze starobabylonského období (počátek 2. tisíciletí př. n. l.). Avšak řádky, které snad popisovaly místo přistání archy, jsou poškozeny.[16]

  Nejznámějším příběhem ze staré Mezopotámie je Epos o Gilgamešovi. Byl původně napsán na 12 tabulkách a nám se dochoval ve verzi ze starobabylonského období (cca. 1100 př. n. l.).[17]

  Epos vypráví o Gilgamešově hledání nesmrtelnosti. Zajímavá je pro nás 11. tabulka. Popisuje setkání Gilgameše s Utanapištimem (Utnapishtim, Utnapištim), hrdinou potopy, předobrazem biblického Noeho.
  Utanapištim vypráví o potopě. Bohové se kdysi rozhodli seslat na lidstvo povodeň. Bůh Ea (Enki) varoval Utanapištima před záhubou a poradil mu, jak postavit obří zastřešenou loď ve tvaru kvádru. Do archy, utěsněné asfaltem a smolou, pak Utanapištim nalodil sebe, rodinu i řemeslníky, své bohatství, také z živého sémě, zvěř i drobná zvířata. 
  Bohové spustili potopu. Po šest dnů a nocí burácel vítr a potopa s bouří pokryla zem. Sedmý den zmlkla bouře a potopa ustala. Utanapištim vypráví, jak loď konečně přistála na pevné zemi:

  Epos o Gilgamešovi[12], XI. tabulka, 135-144


  Poklop jsem otevřel a na mou tvář dopadl paprsek světla.
  Poklek jsem, used a zaplakal
  a po mé tváři kanuly slzy.
  Břehy jsem vyhlížel v obzoru moře.
  Za dvakrát dvanácte dvouhodin ostrov se vynořil.
  Na hoře Nisir má loď přistála.
  A hora Nisir loď držela, nedovolujíc, aby zakolísala.
  Den první, den druhý hora Nisir loď držela, nedovolujíc, aby zakolísala.
  Den třetí i čtvrtý hora Nisir loď držela, nedovolujíc, aby zakolísala.
  Pátý i šestý den hora Nisir loď držela pevně, nedovolujíc, aby zakolísala.
   

  Archa mezopotamského hrdiny Utanapištima tedy přistála na hoře Nisir. V pozdějších překladech je uváděn Nimus.[d]

  Nisir znamená v semitském jazyku Hora spásy (Mount of Salvation).
  Hora či horské pásmo Nisir je zmíněna v textech z období vlády krále Ašurnasirpala II. (883-859 př. n. l.).  Nisir je zde situován mezi řekami Malý Zab (Lower Zab, Little Zab) a Adhen/Radanu.[2]

  Nisir/Nimus (také Nimush, Nimuš) lze snad ztotožnit  s horou Pir Omar Gudrun (2588 m. n. m.). Nachází se SV od Kirkúku v kurdské části Iráku, součásti rozsáhlého pohoří Zagros.[2] [14]  
  Hora je nazývána také Pir Magrun či Shak-i Pira Magrun.

  Ovšem může se jednat i o horu Pir-i-Mukurun (2625 m. n. m.) v té samé oblasti pohoří Zagros.

     
  Obr. Pir Magrun[13]
  Snad zde měl přistát se svou archou mezopotamský Utanapištim.

  35.766°s. š., 45.216 v. d.     [b]


  Hora Ararat a hora Nisir.
    
  Podle výkladu Bible archa měla přistát v Urartu, v kopcích Arménské vysočiny. Mnozí lidé pak umístili Noemovu archu přímo na nejvyšší vrchol, velký Ararat.

  Starší starobabylonská verze příběhu o potopě je konkrétnější, uvádí horu Nisir, dnešní Shak-i Pira Magrun (Pir Magrun) v severním Iráku. Otázkou je, zda se v Eposu o Gilgamešovi opravdu píše o dnes známé hoře Nisir.

   

  Podzemní archa

  Verze záchrany člověka v dřevěné arše pochází z tradice starověkých civilizací Blízkého východu. Proto i místo přistání bývá situováno do těchto míst. Legend o celosvětové potopě je však mnohem více, jsou známy snad ve všech koutech světa. Někdy se ale lidé zachránili jiným způsobem, než plavbou v obří dřevěné krabici či lodi.

  Jistá tradice popisuje jiný způsob záchrany lidstva před potopou - skrytí v podzemních jeskyních. Lidé si hluboko v zemi vybudovali důmyslné podzemní město, zahradili veškeré vstupy a tam poté přečkali potopu a zemětřesení trvající řadu měsíců.

  Takových míst, která by mohla odpovídat legendám, je na zemi celá řada. Známé je např. podzemní město Derinkuyu v Turecku. Bylo vybudováno tak, aby zde dokázalo přežít i 20 000 lidí. Sahá 76 metrů pod zem v osmnácti různých úrovních, vybaveno systémem ventilačních šachet, studní a mohutných kulatých kamenných dveří, které zaručovaly nedobytnou ochranu. Kromě těchto životně důležitých prvků v Derinkuyu existovaly třeba i vinné sklepy, společenské haly, kaple, školy, pracovní místnosti s olejovými lisy, stáje, vše propojené rozlehlým systémem komunikačních pasáží. Podzemní město v Derinkuyu bylo možné zevnitř uzavřít velkými rolovacími kamennými dveřmi. Každé patro lze uzavřít samostatně.[15]   
  Obr. Průchod v podzemním městě.[15] Chráněn kamennou deskou.

  Podle legendy však pouhé technické zajištění podzemních prostor nestačilo. Pouze ochrana božských bytostí zajistila, že obyvatelé města přečkali i pozemní přívaly vod, aniž byli zatopeni a jednou opět mohli vyjít na povrch, dát zrod nové civilizaci.

  V jiných podzemních městech, kde se ukrývali lidé bezbožní a zlovolní, byli zatopeni dříve, než vody na povrchu vystoupaly z údolí ke kopcům. V bájné Atlantidě se lidé před příchodem kataklyzmatu snažili zachránit jiným způsobem. Bohatí a mocí si nechávali sestrojit buňky přežití, chráněné bubliny, kde měli jednotlivě přečkat katastrofu. Blesky zničily tyto bubliny jako prvé.

  Bez boží pomoci nebylo nikde možné potopu, zemětřesení a další živelné pohromy přežít.

   


  [a] Řada odkazů na odborné posudky je uvedena např. na stránkách Tentmaker.[10]
  [b] Symbol odkazuje na textový soubor se zeměpisnými souřadnicemi. Soubor si můžete přenést do počítače a prostřednictvím aplikace Google Earth (earth.google.com) se podívat na satelitní mapu místa. Někdy je nutné přepsat koncovku souboru na KML.
  [c] Přesněji se jedná o příběhy dva. V Bibli jsou sloučeny do jediného vyprávění.
  [d] KUR./7/-MUS může být čten jako Nisir či Nimus (Ni-mu-us). V samotném slově může být skryta hádanka se záměrnou víceznačností.[18]

  V gnostickém spise Hypostaze Archonů (1. až 3. stol. n. l.) měl Noe postavit archu u hory Sir. Zajímavá je podobnost s horou Nisir několik tisíc let staršího Eposu o Gilgamešovi.


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
  [2] Scolnic Benjamin Edidin. If the Egyptians drowned in the Red sea where are pharaohs chariots? University press of America.
  ISBN 0-7618-3147-9
  [3] Noah's Ark? Wyatt Archaeological Research Inc.
  www.wyattmuseum.com/noahs-ark.htm
  [4] Durupinar. NoahsArkSearch.com
  noahsarksearch.com/durupinar.htm
  [5] Lanser Rick. Noah's Ark in Iran? Associates for Biblical Research. 2006 www.biblearchaeology.org/post/2006/07/Noahs-Ark-in-Iran.aspx
  [6] Iran. NoahsArkSearch.com
  noahsarksearch.com/iran.htm
  [7] http://arcimaging.org/GeisslerRex/Durupinar19591.jpg
  [8] Latka Milan. Noemova Archa.
  www.b-a-n.cz/
  [9] Avci Murat. The Formation and Mechanisms of the Great Telçeker Earthflow Which Also Crept Noah’s Ark!, Mount Ararat, Eastern Turkey.
  noahsarksearch.com/AvciMurat/TelcekerEarthFlow.pdf
  [10] Wyatt Archaeological research - Fraud Documentation. Tentmaker.
  www.tentmaker.org/WAR/
  [11] Saidam Salih. Salih Saydam's Photo World.
  www.salihsaydam.com/Agri_Tr.html
  [12] Epos o Gilgamešovi, XI.tabulka, assyrská verze z knihovny Uššurbanipalovy
  www.ansgar.ic.cz/new/dl/utunapistim.doc
  [13] Google Maps - Iraq, Pir Magrun. Panoramio. Autor - amjaff
  maps.google.com
  [14] Speiser E.A. AASOR VIII. 1928
  [15] Wikipedia contributors. (2023, December 13). Derinkuyu underground city. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:31, January 1, 2024, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Derinkuyu_underground_city&oldid=1189702681
  [16] Mýtus o Atrachasísovi. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2006 [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040021
  [17] Epos o Gilgamešovi. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2006 [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040020
  [18] FROM SOURCE TO HISTORY: STUDIES ON ANCIENT NEAR EASTERN WORLDS AND BEYOND. Mount Nisir and the Foundations of the Assyrian Church. [online]. 2014 Ugarit-Verlag, Munster [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: https://archive.org/stream/thefoundationsoftheassyrianchurch/
  Mount_Nisir_and_the_Foundations_of_the_A_djvu.txt
      

  Vydáno: 15. 06. 2008
   


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 15. 06. 2008 | Aktualizováno: 01. 01. 2024 | 29572 přečtení | Počet komentářů: 73 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.