Výběr z proroctví

Autor: clovicek <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 30. 12. 2020, Aktualizováno dne: 02. 01. 2021Mýty a skutečnost - Proroctví

 

Výběr z proroctví

Co nás čeká v roce 2021 a v těch následujících? Vybrali jsme několik dalších proroctví z našich sbírek. Zda se vyplní, či ne, ukáže čas.

 

Běda těm, kdož do těla svého,
cizí ohavnosti vložiti dají,
ať ze strachu či prospěchu prchavého,
ke konci se nic neutají.
Tvářit se mohou ctnostně a jednat hluše,
však povždy již, zpět na novou zemi,
nevpuštěna jejich pozměněná duše.

 

Digito Dei monstratum est,
Quae facta sunt, non possunt mutari,
Quia ventum seminabunt et turbinem metent,
[a]
i když černí pod zem zalezou, na zemi se opevní, ba i nad zemí se ponesou,
trestu neujdou.
Brumalis Coniunctio maxima, Sagittarius Eclipsis solis,
nechť přáno je spravedlivým, modrým, křišťálovým,
po bouři probuzení v nový světa polis.

 

Vladaři svádět budou lid, staré, ba i děti
k sečtení a abecedy nephilim přečtení,
ne ku zdraví, však k přivedení smrti.
Nenávidět druhé budou ti svedení,
mnozí, ach přemnozí nemocemi zahynou,
pomstu a spravedlnost žádají ti zbylí,
kdož prohlédli hru falešnou.

 

Drolí se kameny a žízní,
i skály suchem pukají,
a sucho zemi trýzní.
Hleď tam, kde dříve sucho, uprostřed černé země,
již rozlelo se moře,
i město "andělů" už ze dna svítí temně,
tam utopeny mnohé hříchy a velké hoře.

 

Již pomnohokrát mysl neživá,
zničila lidstvo, tvůrce svého.
Ta umělá pomoc mámivá,
nejprve hladila lidské ego.
Pak zpohodlněl člověk, stal se bezmocným,
ztratil vše, jen nemnoho zachráněno,
a opět nepoučen, jakoby byl nemocným.

 


[a] Část veršů jsme ponechali pro větší přesnost v latině. Znamená přibližně toto:

Prst Boží zjeven,
co se stalo, nelze změnit,
zaseli vítr, sklidí bouři.

(viz také Bible, Ozeáš 8:7)


 


Vytvořeno: 30. 12. 2020