Ořešák - král zahrady a přírodní klimatizace

Autor: JaMi <(at)>, Téma: Duše zahrady, Vydáno dne: 14. 06. 2018, Aktualizováno dne: 24. 06. 2018

Duše zahrady (5.)

    

Duše zahrady (5.)        

Ořešák - král zahrady a přírodní klimatizace

 


Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi a řekl: „Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem.

(Genesis 18:1-4   B21)

 

Pradávné místo odpočinku

Od nepaměti hledali lidé k odpočinku stín pod korunami stromů. Již v Genesis, prvé biblické knize, se píše o odpočinku pod stromem. Praotec Abrahám jej nabídnul božímu poselstvu v čele se samotným Hospodinem. Za horké poledne bylo ve stínu stromu jistě mnohem lépe, než ve sluncem prohřátém stanu kočovníků.
Ani na zahradě by neměl chybět strom poskytující za horkých dní svůj stín.

Král zahrady

Jaký strom by mohl být pro zahradníka či jeho hosty tím nejvhodnějším místem k odpočinku, zvláště v horkých letních dnech? Zde je jednoznačná odpověď: Nejlepší spočinutí lze nalézt pod stromem s královskou korunou. A který mohutný strom nese královskou korunu, než ořešák královský?

Ořešák královský (resp. ořešák vlašský) je jedna z nejpěstovanějších dřevin na světě. Lidé tento majestátný strom rozšiřovali z Asie a Balkánu již ve starověku. Věděli, že pod mohutnou korunou ořešáku lze v horkých dnech hledat to nejpříjemnější odpočinutí. Královská koruna však dobře ochrání i v dešti. Má schopnost vysokého zastínění. A plody, vlašské ořechy, jsou rovněž božským pokrmem, jak svědčí i latinský název stromu - Juglans regia, odvozený z  Jovis glans - Jupiterovy ořechy a regia - královský. Listy a zelené oplodí ořešáku mají léčivé účinky a dřevo je vysoce kvalitní a velice rychle roste.

Vzrostlý ořech tedy může být jednoznačně považován za krále zahrady. My jej však nyní zmiňujeme zejména jako ochranu před žárem letního slunce, ideální místo odpočinku na zahradě.

Královský stín a ochrana před hmyzem

Máme štěstí, že na naší zahradě roste ořešák již řadu desítek let, z blahodárného rozhodnutí našich moudrých předchůdců. Kmen stromu již člověk neobejme a koruna poskytuje ideální ochranu před sluncem. Proto jsme přímo pod ořešákem umístili lavičku a není příjemnějšího místa v parném létě, než právě zde.

Duše zahrádky nás překvapila a potvrdila dobrou volbu místa k odpočinku právě zde, pod korunou stromu. Překvapila, protože jsme netušili, že nám může radit i v tak lidských záležitostech, jako je odpočinek, pohodlí a ochrana před spalujícími paprsky slunce. Zahrádka nám potvrdila, že si lidé po generace vybírali k polednímu posezení právě stín korun ořešáků. Strom totiž kromě stínu nabízí i ochranu proti hmyzu. Listy ořešáku účinně odhánějí hmyz a lidé při své siestě nejsou rušeni. To vše je dostatečně známé. Duše zahrady nám však prozradila jednu věc, kterou jsme vůbec netušili a nikde se o ní nedočetli. Ořešák funguje jako přírodní klimatizace.    

 

Ořešák - přírodní klimatizace

Ořešák umí v horkých dnech poskytnout ještě jednu službu. Vysává horkost ze svého okolí a vysílá ji vysoko nahoru nad korunu. Pod zelenou, hustou korunou naopak udržuje o poznání chladnější klima, než je v okolí. Přesný mechanismus neznáme ale pokud se v tropickém létě uvelebíte pod majestátní ořešák, jistě tento zvláštní účinek pocítíte. Král zahrady funguje jako vynikající přírodní klimatizace.

Zahrada nás ujistila, že zvláště v tomto přicházejícím létě bude na zahradě zapotřebí ochrana před horkem. Čekají nás prý tropické letní dny, které v našich končinách snad nikdo nepamatuje. V některém z příštích pokračování si povíme, co dalšího zahrádka poradila s ohledem na přicházející horka. A můžeme ještě o dalších zajímavostech, které o našem králi stromů prozradila duše zahrady.

 

 

 


    


Vytvořeno: 1. 6. 2018