Začátek jara

Autor: JaMi <(at)>, Téma: Duše zahrady, Vydáno dne: 24. 03. 2018, Aktualizováno dne: 25. 03. 2018

Duše zahrady (2.)

    

Duše zahrady II.        

Začátek jara

 


Ovidius, Proměny - Kniha první - Čtvero věků.

Zlatý vzešel nejprve věk, kdy zákona, soudce
člověk byl prost a od sebe sám ctil věrnost a právo...

Věčné bylo tu jaro a lahodných Zefyrů vlažné vánky
 laskaly květy, jež vyrostly beze všech semen.
Brzy též zem, ač nikdo ji nevzdělal, plodiny nesla:
klasy tu těžkými bělal se lán, ač přeorán nebyl.
Tu proud mléka, tam nektaru proud se potokem valil,
onde zas zelený dub byl smáčen kapkami medu.

 

 

Předjaří a jaro

Jaro! Jaro je tady! Duše zahrady se opět probudila ze zimního spánku! Příchod jara je pro zahradu jeden z nejdůležitějších okamžiků v cyklu roku. Podle lidského počítání času začíná jaro dnem jarní rovnodennosti. Dle našeho kalendáře je to často 21. března, kdy začíná astronomické jaro.

Ovšem, na zahradě v tu dobu ještě může ležet sníh s mrazíky. Naopak v jiném roce, po kratší zimě, již zahrada žije jarní radostí, i když lidé na kalendářní jaro teprve čekají. Kdy tedy začíná jaro zahrady? To vám duše zahrady umí zřetelně ukázat.

Můžete se jednoduše dozvědět, kdy začíná jaro právě na té vaší zahradě. Jak? První květy sněženek, bledulí, narcisů či krokusů mohou ukazovat, že se jaro blíží a zahrada začíná procitat. Ale ukazatelem počátku jara nejsou, vždyť nedočkavé bílé květy sněženek se mohou klubat ven ještě v závějích sněhu, týdny před začátkem jara! Ani zpěv ptactva není tím přesným signálem, že jaro na vaší zahradě začalo. Dokonce i váš soused, oznamující právě příchod jara, nemusí mít zrovna pravdu, i když jinak ví skoro všechno. Tím pravým ukazatelem počátku jara (alespoň tak si jej vyvolila naše duše zahrady) je jeden keř.

 

Zlatý déšť (Zlatice)

Pravý počátek jara na zahradě ukazuje kvetoucí keř - Zlatice (lidově Zlatý déšť). Záplava žluto-zlatých kvítků všem okolo hlásá: "Ano! Konečně je zde opět jaro v plné síle! Radujte se! Na zahradě máme jaro!"

Alespoň tak je to zařízeno v naší zahradě. Rada duše zahrady tedy zní: "Na žádné zahradě by neměl chybět tento keř se žlutozlatými kvítky. Je oznamovatelem jara."

Zde je třeba vysvětlit, že zahrádka nepoužívá naši botanickou terminologii. A tak máme někdy problém přiřadit určité květeně její správné jméno. V případě žlutokvěté oznamovatelky jara je snadné určit její rod - Zlatice (viz fotografie vpravo). Jindy to pro nás tak jednoduché nebude.

  
Obr. Zlatice (Forsythia), lidově zvaná Zlatý déšť, oznamuje svými kvítky začátek jara na zahradě.

Trochu jsme však přeskočili čas. Začátku jara s rozkvětem deště zlatých kvítků předchází doba předjarní. Ta je mnoho důležitá neb právě v předjaří se rozhoduje, zda se duše zahrady probudí ze svého zimního spánku.

Předjaří

Jakmile roztaje sníh a slunce již nedovolí mrazu vládnout zahradě, můžeme začít s přípravou  na jaro. Pokud jsme před zimou nestihli prostříhat stromy a keře, je právě teď nejvyšší čas, než začnou s jarem rašit pupeny. Duše zahrady ještě není probuzena, ale my od ní víme z podzimu, co je třeba udělat. Ukazovala nám tehdy strom od stromu, které větve je třeba zkrátit nebo uříznout až u kmene. Stříhání stromů a keřů byla pro nás vždy alchymie a raději jsme nechávali stromům volnější růst. Co špatně uřízneme, již stěží doroste. Teprve nyní vše pod vedením zahrádky dáváme do pořádku, ale o tom připravíme některou další kapitolu.

Před plným nástupem jara je nutné udělat ještě jednu práci, snad důležitější než ořez stromů.  Z podzimu na zahradě stále leží zbytky suchého listí. Plnilo přes zimu svou úlohu, chránilo před největšími mrazy. Kolem mnoha keřů a bylin je nakupena suchá kůra a tráva, rovněž ochrana před mrazy. A leckde na zahradě šustí suché stvoly trav a bylin. To vše je třeba dát do pořádku. Listí, kůru i suchou trávu shrabat, odumřelé části rostlin odstřihat, zkrátka zbavit zahradu zimního kabátu. Samozřejmě kromě ochrany choulostivých keřů a bylin, tam ještě musíme pamatovat na noční a ranní mrazíky.
Ze zahrady je tedy třeba odstranit vše, co je již bez života. Pokud bychom ponechali zahradě její zimní kabát, nemusela by se duše zahrady probudit. A to bychom dozajista nechtěli.

Pokračování - Jedovčík
 


    


Vydáno: 24. 3. 2018