Vynálezy zkázy

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Antikrist, Vydáno dne: 07. 02. 2014

Mýty a skutečnost -- Vynálezy zkázy

Mýty a skutečnost

Vynálezy zkázy

V mýtech a náboženských spisech se opakuje varování před sebezničením člověka jeho vlastními objevy a vynálezy. V Bibli čteme o zkáze Babylónu. Lidé se stali pyšnými a rozhodli se vystavět věž sahající až k nebesům. Bůh za to potrestal člověka zmatením jazyků.
V příbězích o Atlantidě  je popisováno objevení nebezpečné energie, což vedlo ke zničení celé civilizace.
  
Obr. Babylonská věž - zmatení jazyků.[1]

Pokud v určité lidské společnosti převládlo zlo a utrpení nebo pokud lidé začali vytvářet něco, čím vážně ohrožovali sebe či své okolí, znamenalo to konec této společnosti. Záhuba mohla přijít rychle (potopa, oheň, mráz) nebo pomaleji (sucho, ztráta zdrojů energie, ztráta schopnosti rozmnožování, nemoci, oslabení, zrychlování času). V rámci zachování života a rovnováhy v kosmu byl tedy proveden "reset" společnosti a přežili jen ti, kteří se měli stát zárodkem nové civilizace. Takových příležitostí znovu žít na Zemi již člověk dostal několik, je však otázkou, kolik jich ještě dostane.

Z různých proroctví a sdělení lze vyvodit seznam dnešních objevů, vynálezů a technologií, které by mohly být příčinou zániku naší civilizace. Uvádíme jen ty, u kterých již naše civilizace obdržela varování a které budou dle různých proroctví příčinou našeho konce.

 

3D tisk

Prostřednictvím 3D tiskáren by mělo být možné v budoucnu vyrobit DNA, živé buňky, orgány či celé organismy. A to dokonce i mimozemské, jejichž stopy budou případně objeveny někde v kosmu. Za použití 3D tisku bude člověk zasahovat do genetického kódu, replikovat DNA, vytvářet syntetické verze genomů atd. [2] [3]
[4]
3D tisk je dnes stále spíše hračkou ale jednou může znamenat pro lidstvo rychlý konec.

 
Obr. 3D tiskárna na výrobu funkčních jaterních plátků. [2]

 

Klonování lidí, genetické změny genomu

Řada proroctví varuje před tím, aby se nezačali rodit lidé "bez pupku", tedy klony. Fatimské proroctví předpovídá, že v takové době by člověk ztratil schopnost přirozené reprodukce:  ... I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude. A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno... [5]

Americká Sněmovna reprezentantů schválila zákaz všech forem klonování lidských bytostí. V Evropě klonování člověka zakazuje mimo jiné konvence Rady Evropy. [6] [7]

Klonování lidí je dnes oficiálně zakázáno, pokusy však probíhají. Vhodným místem jsou laboratoře na lodích v mezinárodních vodách.

 
Obr. Klonování lidí. [7]

 

Genetické změny organizmů

Genetické inženýrství produkující geneticky modifikované organismy (GMO) může zcela rozvrátit přírodní rovnováhu života. V současnosti jsou genetické modifikace předmětem mnoha diskuzí a silného tlaku nadnárodních korporací. První geneticky modifikovanou plodinou, kterou bylo v České republice povoleno komerčně pěstovat, se stala kukuřice firmy Monsanto (typ MON 810). Zatímco v Evropské unii výměr zemědělské půdy oseté GM plodinami poklesl, v Česku se osetá plocha zvýšila a byla druhá nejvyšší v EU po Španělsku. USA vyvíjejí na EU silný tlak s cílem rozšířit pěstování geneticky modifikovaných potravin.  
Obr. GMO - kukuřice. [13]

GMO plodiny měly původně snížit potřebu hnojiv a pesticidů. Ve skutečnosti však množství používaných pesticidů zvýšily.[14]  Výsadba GM plodin otravuje vzduch, vodu, půdu a lidi. Je odpovědná za vznik super plevelů, které začínají zamořovat zemědělskou půdu. O potencionálních rizicích již bylo napsáno mnohé. Zejména jsou lidé varování před zdravotními riziky potravin z GMO a také nebezpečím pro pěstitele, kteří se stávají zcela závislými na výrobcích GMO semen, pesticidů a insekticidů.
Existují však novodobá proroctví a varování před něčím, co stále vypadá spíše jako pohádka o Šípkové růžence. Neuvážené přesazování rostlin na místa jim cizí, šlechtění a zejména umělé genetické změny rostlin způsobí lidstvu značné problémy. Dojde k přírodním změnám člověku nepřátelským. Rostliny, ač mnohdy napohled krásné a lákavé, se stanou člověku nebezpečnými. Lidé nebudou moci vycházet volně do přírody a každý kontakt s takto uměle modifikovanými rostlinami bude člověku nebezpečný.

 

Práce s vysokou energií

Pokusy, při kterých jsou vytvářena místa s abnormálně vysokou energií, mohou mít pro naše prostředí devastující účinky. Jako příklad lze uvést velký hadronový urychlovač (LHC) Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN).

     

 
Obr. CERN - LHC urychlovač.[9]

Stávající LHC má obvod 27 km. CERN hodlá postavit podzemní prstencový tunel o obvodové délce 80 až 100 km pro další urychlovač částic (FCC) s desetinásobně větším výkonem. Právě nyní se začíná pracovat na studii proveditelnosti.[10]

Při provozování LHC či budoucího FCC v režimu nejvyšších energií  dojde k interakci s  tektonickými deskami. Již dnes jejich vzájemné tření při mikro-posuvech vyvolává tajemné zvuky - brumy. Při vzniku vysokých energií v urychlovači může dojít k mírnému posunu a nadzvednutí jedné z litosférických desek. Ta vyzdvihne obrovské masy mořské vody které zaplaví část kontinentu. Ten, se pod vahou vody nalomí a na povrchu dojde k masivnímu výronu zemního plynu. Oheň a voda dokonají dílo zkázy aby nakonec velká část kontinentu zmizela pod hladinou moře. Tak zní jedno z varování dneška.

Evropský LHC, největší urychlovač částic na světě, byl v březnu 2013 na dva roky odstaven. V roce 2015 by měl být připraven podávat maximální výkony. Vědci si od opětovného spuštění zařízení (za deset miliard eur) slibují pozorování "mimořádných jevů".[8] [9] K mimořádným jevům zřejmě opravdu dojde, ovšem na opačné straně oceánu.
 

Frakování - získávání zemního plynu

Zvlášť devastující pro životní prostředí je těžba zemního plynu metodou hydraulického štěpení, frakováním (fracking). Tato technologie vyčerpává zásoby vody a silně znečišťuje vody podzemní. Voda čerpaná do země je sycena chemikáliemi (ethylenglykol, metanol či chlorovodík). Po fragmentaci je zhruba polovina vyčerpána zpět na povrch.  Zároveň může dojít k narušení podloží a pozdějším nekontrolovaným výronům zemního plynu či zvýšené seizmicitě.   
Obr. Frakování - Severní Dakota (USA) [12]

Již nyní se ukazuje, že touha po ropě a zemním plynu vyčerpává zásoby vody v nejsušších a na sucha náchylných oblastech Spojených států. Jedna frakovací studna může spotřeboval miliony litrů pitné vody. Od r. 2011 bylo v USA provedeno 40 000 vrtů a použito 441 miliard litrů vody.[11] Hydraulické štěpení působí značné ekologické škody. Za příslibem krátkodobého zisku lidé trvale ničí svou zemi.
 

 

 ----------- pokračování příště ------------


[a] Údaje z roku 2008.[13]

[1] Wikipedia contributors, 'Tower of Babel', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 5 February 2014, 23:57 UTC, < http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tower_of_Babel&oldid=594123115 > [accessed 7 February 2014]
[2] PAZDERA, Josef. Organovo oznamuje 3D tisk lidské jaterní tkáně. [online]. 26.04.2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6869 
[3] Mýty a fakta o 3D tisku: Jak je to s tiskem jídla, orgánů a zbraní. ScienceWORLD [online]. 27.11.2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://www.scienceworld.cz/aktuality/myty-a-fakta-o-3d-tisku-jak-je-to-s-tiskem-jidla-organu-a-zbrani/ 
[4] Muž, jenž pochopil DNA: Geny z vesmíru půjde vytisknout. Aktuálně.cz [online]. 9.10.2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=792276 
[5] Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví. Mýty a skutečnost: Suspectus.com [online]. 22.5.2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?nazevclanku=proroctvi-z-fatimy-posledni-proroctvi&cisloclanku=2013050001 
[6] Objev amerických vědců opět vyvolal debaty o klonování lidí. To nehrozí, ujišťují experti. Ihned.cz [online]. 16. 5. 2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-59892240-klonovani-lidi-nehrozi 
[7] Klonování lidí na dohled?. BBC: Česká redakce [online]. [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/czech/lupasvet/cloning.shtml 
[8] CERN odstavil urychlovač, jenž má vyrobit Higgsův boson. Aktuálně.cz [online]. 14.2.2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=771411 
[9] Největší urychlovač částic na světě bude dva roky mimo provoz. Novinky.cz [online]. 4.1.2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/289401-nejvetsi-urychlovac-castic-na-svete-bude-dva-roky-mimo-provoz.html 
[10] CERN chce podzemní prstencový tunel o délce 100 kilometrů. České noviny.cz [online]. 6.2.2014 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/cern-chce-podzemni-prstencovy-tunel-o-delce-100-kilometru/1040023 
[11] Studie: Fracking vyčerpává zásoby vody v USA. Freepub.cz [online]. 6.2.2014 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://www.freepub.cz/2014/fracking-voda-usa/ 
[12] Wikipedia contributors, 'Hydraulic fracturing', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 7 February 2014, 01:25 UTC, < http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydraulic_fracturing&oldid=594299852 > [accessed 7 February 2014]
[13] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Geneticky modifikovaný organismus [online]. c2014 [citováno 7. 02. 2014]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Geneticky_modifikovan%C3%BD_organismus&oldid=11066857 >
[14] Je USDA opravdu tak blbá, aby schválila kukuřici s Agent Orange?. Zvědavec.cz [online]. 22.1.2014 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://www.zvedavec.org/komentare/2014/01/5815-je-usda-opravdu-tak-blba-aby-schvalila-kukurici-s-agent-orange.htm 


Vytvořeno: 7. 2. 2014