Samaritánský Pentateuch SP

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Vznik a vývoj, Vydáno dne: 10. 03. 2007

Bible-vznik -- Samaritánský Pentateuch SP

      

Autenticita biblických textů

Samaritánský Pentateuch - SP

Existuje několik vývojových linií textů Hebrejské Bible. Mezi hlavní linie (tzv. rodiny textů) patří Masoretské texty (MT), Septuaginta (LXX), proto-masoretské texty (MSS) a Samaritánský Pentateuch (SP).
Právě poslední z nich není mezi čtenáři Bible příliš známa.

 

Samaritáni

Samaritáni jsou pradávnou odnoží judaismu, považují se za potomky ztraceného desátého kmene Izraelitů. Samaritáni věří, že Bůh vybral pro stavbu Chrámu horu Gerizim (Mount Gerizim, někdy chybně psáno jako Gezerim) a ne Chrámovou horu (Temple Mount) v Jeruzalémě. Hora Gerizim stojí blízko Nábulusu (Šechemu) na západním břehu Jordánu v Palestině. Dnes se Samaritáni počítají jen na stovky. Jsou soustředěni do dvou komunit, v Jeruzalémě a na západním břehu Jordánu.

V roce 722 př.n.l. Asyřané porobili Severní království Izraele. Mnoho Izraelitů muselo odejít do vyhnanství a naopak lidé z okolních zemí byli přesídleni sem, do Severního království včetně oblasti zvané Samaří (Samaria). Přesídlenci začali v Samaří kromě svých původních bohů uctívat i místního boha Izraelitů. Později byli rozptýleni i obyvatelé sousední země, jižního království Judska (587 př.n.l.). Když se vraceli z babylonského exilu zpět, nabídli jim obyvatelé Samaří pomoc při obnově jeruzalémského chrámu. Podle Hebrejské Bible však vůdcové navrátilců Ezdráš (Ezra) a Nehemjáš (Nehemiah) pomoc odmítli. Důvodem byl nesouhlas s náboženskými praktikami Samaritánů, které nesplňovaly představy obou vůdců.

Samaritáni však vyprávějí jiný příběh. Jejich jméno je prý odvozeno od shomerim - ochránců, protože to byli právě oni, kdo chránili pravé náboženství Izraelitů. Jsou potomci Jozefových synů Efrajima a Manaseho a ve své zemi žijí odjakživa. Svým spolubratrům ve víře, exulantům vracejícím se z babylonského vyhnanství zpět domů, nabídli pomoc, ti ji však odmítli.

Existují tedy dvě verze původu Samaritánů. V jedné jsou příkladnými ochránci víry v Yahweho,  ve druhé vystupují spíše jako narušitelé čistoty víry v jediného boha a přestupníci jeho zákonů. Oba příběhy však souhlasí v tom, že Samaritáni se oddělili od hlavního proudu judaismu od 2.stol.př.n.l.[1]

 

Samaritánská Bible

Samaritáni mají svůj vlastní text Bible, odlišující se od masoretské verze (MT) či Septuaginty (LXX). Neuznávají knihy Proroků (Prophets) ani Spisy (Writings). Samaritánská Bible je tedy omezena jen na Pentateuch, pět knih Mojžíšových.


Samaritánská Bible ukazuje na přibližný stav textu Pentateuchu v období od 3.stol.př.n.l. do 1. stol. n.l.[1]  Je stále psána jen souhláskami, starohebrejským písmem (Paleo-Hebrew script) a mají blíže k DSS než k rodinám MT nebo LXX.

  
Stránka samaritánského
Pentateuchu
[2]

Samaritánský Pentateuch je zhruba na 2 000 místech shodná se Septuagintou oproti masoretským textům MT.
 

... pokračování příště ...

 

[1] Crown, Alan D..The Importance of the Samaritan Pentateuch. Bible Review, Oct 1991
 
[2]  Cooper, Peter. The Most Original Bible Text: How to Get There: How a Renaissance Man Discovered the Samaritan Pentateuch. Bible Review, Aug 2000.
 
[3] Pummer, Reinhard. The Samaritans. Bible Review, Oct 1991.
 
    
   


Aktualizováno: 10.03.2007