Mapa Piriho Reise

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Mapy, Vydáno dne: 05. 03. 2004

Záhady-Znalosti--Mapy --- Mapa Piriho Reise

      

Mapa Piriho Reise

Na mapy, které by neměly existovat, upozornil v roce 1966 profesor Hapgood[1]. Zmiňuje se o nich také Erich von Daniken.[6] Největší zájem o tajemné mapy však vyvolalo dílo Grahama Hancocka "Otisky božích prstů".[2]

 

Nezaledněná Antarktida ?

Mapa admirála Piriho Reise vznikla v Istanbulu v roce 1513. Podle poznámek[4] Piriho Reise na mapě vyplývá, že je sestavena z jiných, mnohdy značně starších kartografických podkladů. Zobrazuje západní pobřeží Afriky, východní pobřeží Jižní Ameriky a údajně také severní pobřeží Antarktidy. Detaily pobřeží na mapě prý ukazují, že pobřeží Antarktidy bylo zmapováno ještě před jeho zaledněním[2]str.13.

Zvláštní je, že Antarktida měla být objevena až v roce 1818! Nejpodivuhodnější je však to, že již tisíce let pokrývá pobřeží Antarktidy ledovec, který bez použití speciální technologie (např. seismického měření) nedovoluje určit přesné obrysy kontinentu. Pobřeží bylo znovu "poprvé" zmapováno až v roce 1949.[2]

Spekulativní literatura mnohdy uvádí existenci map Piriho Reise jako důkaz existence mimozemské civilizace, která jediná mohla mít technologii a znalosti umožňující zhotovení mapy. Podle některých badatelů byla původní mapa dokonce pořízena satelitem obíhajícím po geostacionární dráze nad Egyptem... 

Obr. www.world-mysteries.com/sar_1.htm

Jiné, přízemnější, ovšem neméně zajímavé vysvětlení podává profesor Hapgood[3] Podle něj bylo pobřeží bez ledu ještě zhruba před 6 000 lety. Poté došlo k mohutnému posunu zemské kůry která posunula Antarktidu do pásma věčné zimy. Původní mapa tedy nemohla vzniknout později než zhruba 4 000 let př.n.l. To, že ještě v době 6 000 př.n.l. protékaly nezamrzlou Antarktidou řeky, potvrdily moderní výzkumy.[2]str.24
Je však zřejmé, že autoři mapy uměli přesně stanovit zeměpisnou délku, což se naučili cestovatelé až v polovině 18.století! Před 4 000 lety se podle našich znalostí teprve rodila prvá civilizace v Mezopotámii. Kdo tedy mohl mapu vytvořit? Neznámá civilizace na vysokém stupni vývoje nebo dokonce bohové či mimozemští návštěvníci?

Základní otázkou je:
Zobrazuje mapa Piriho Reise skutečně Antarktidu?


Prof.Charles Hapgood[3] a po něm také Graham Hancock[2] citují dobrozdání podplukovníka Amerických vzdušných sil Harolda Z.Ohlmeyera z roku 1960. Ten píše:

     ... Domněnka, že mapa ve své dolní části zobrazuje pobřeží princezny Marty v Zemi královny Maud v Antarktidě a Palmerův poloostrov, zní rozumně. Toto vysvětlení nám připadá velmi logické a s největší pravděpodobností to bude správná interpretace mapy.

Nelze popřít, že část pobřeží na mapě Piriho Reise se v mnohém shoduje s mapami ze seizmického výzkumu podledovcového terénu Antarktidy. Silná teorie však vyžaduje silné důkazy. Nikdo z badatelů dosud nepřinesl výsledky podrobného odborného posouzení shody mezi mapou a skutečností. Mírně neurčité vyjádření H.Ohlmeyera nestačí.

 

Jižní Amerika

Diego Cuoghi[7]  uvádí zcela jiné vysvětlení záhady. Pobřeží na mapě Piriho Reise prý nepatří Antarktidě ale Jižní Americe. Antarktické pobřeží je ve skutečnosti deformované pobřeží Brazílie, Uruguaye a Argentiny.
 

Obr.převzat z adresy http://www.diegocuoghi.it/Piri_Reis/PiriReis_eng.htm autora Diego Cuoghi[7]  Červeně je vyznačena demarkační linie "la Raya" mezi Španělskem a Portugalskem. Piri Reis často zmiňuje portugalské mapy jako jeden ze svých zdrojů. V zájmu Portugalců bylo umístit území před demarkační linii.

 

Ke zkreslení mohlo dojít neúmyslně vlivem nepřesnosti původních map (mořeplavci té doby neuměli stanovit polohopisnou šířku) či později při překreslování do celkové mapy světa Piriho Reise.
Posunutí jihoamerického pobřeží západním směrem mohlo být zapříčiněno také záměrně. Běžnou praxí bylo posunování pobřeží a ostrovů na mapách tak, aby ležely ve "správné" oblasti určené teritoriálním rozdělením světa mezi mořeplaveckými velmocemi. Po návratu Kolumba začal spor mezi Portugalskem a Španělskem o nová teritoria. Proto papež Alexandr VI. stanovil v roce 1493 linii, rozdělující panství obou velmocí. Linie probíhala 483 km západně od Azor. Portugalsku byly přiděleny země západně od hranice. Nebylo však spokojeno a tak v roce 1513 byla linie posunuta západním směrem. Portugalsko tak získalo například Brazílii.[5] Úmyslné zkreslení mapy v hraniční oblasti tedy mohlo mít smysl - získat kus teritoria navíc.  

 

Pokud nedojde k přesnějšímu odbornému porovnání mapy Piriho Reise
 se skutečnou polohou kontinentů,
nelze brát teorii o tajemném vyobrazení antarktického pobřeží
 příliš vážně.

 

Andy a Amazonka

Kromě sporného území, které může být pobřežím Antarktidy i Jižní Ameriky, jsou však  na mapě místa, která lze jednoznačně ztotožnit s americkým kontinentem.

Mapa admirála Piriho Reise zobrazuje východní pobřeží Jižní Ameriky a na něm pohoří And. Ty však měly být v době Piriho Reise dosud neznámé. Systematičtější průzkum Jižní Ameriky začal až od roku 1529 n.l.[6] Zakreslena je také řeka Amazonka a to hned dvakrát. Snad proto, že Piri Reis sestavoval ono místo na své mapě z více podkladů.

Kde získal Piri Reis takové znalosti? 

Překvapivé vysvětlení předkládá Gavin Menzies v knize 1421: rok, kdy Čína objevila svět.

.............   bude doplněno  .............

 

Některé záhady však dosud zůstávají neobjasněny. Podle způsobu zakreslení řeky a dalších detailů prý mapa Piriho Reise zobrazuje  Jižní Ameriku i Atlantický oceán takové, jak vypadaly asi před 15 000 lety.[2]str.30 ...

 

[1] Charles H. Hapgood. Maps of the Ancient Sea Kings, Philadelphia and New York, Chilton Books 1966

[2] Graham Hancock. Otisky božích prstů. Pátrání po počátcích i koncích. Columbus 1998

[3] Charles H. Hapgood. Maps of the Ancient Sea Kings, London, Turnstone Books
odkazy uvádí Hancock
[2]
 
[4] Překlad poznámek je uveden v díle
prof.Dr.Afet Inan. The Oldest Map of America. Ankara 1954
k dispozici na
WORLD-MYSTERIES.com
 
[5] Microsoft Encarta, heslo Demarcation, Line of
 
[6] Microsoft Encarta, heslo South America
 
[7] Diego Cuoghi. The Mysteries of the Piri Reis Map.
www.diegocuoghi.com
 
[8] Gavin Menzies. 1421 The Year China Discovered the World. 2003.
odkaz uveden v časopise Magazín 2000 roč.11/2004 č.1
 
    
   


Aktualizováno: 05.03.2004