Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Egypt, Asýrie, Izrael:
  "Tento text může být splněn v budoucnosti. Existuje symbolický výkl ... " (Nevyplněná proroctví - Izajáš)
 • Země je plocha:
  "Do té doby, než jsem se znovu narodila, jsem věřila klamu satana a ... " (Kruhová nebo kulatá země?)
 • Re: Biblia je zmes mýtov:
  "Jen bych rád vysvětlil, že zde nepíši o rozporech v Bibli proto, a ... " (Ježíšův rodokmen podle Matouše)
 • Re: Omyly a rozpory v biblii:
  "Technická poznámka: Editor při vkládání komentářů vkládá do linku ... " (Nový zákon - vznik)
 • bez titulku:
  "Neviem prečo to píše v preklepoch, tak skúsim ešte raz https:/ ... " (Ježíšův rodokmen podle Matouše)
 • Biblia je zmes mýtov:
  "Marek a Matúš sa navzájom nepoznali, to vysvetluje prečo každý z n ... " (Ježíšův rodokmen podle Matouše)
 • Komentáře

  ke článku: Ježíšův rodokmen podle Matouše
  ze dne 13.09.2008, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 07.07.2013 20:49:43
  Autor: (@)
  Titulek: rodokmen Ježíše Krista Fakta 2
  ) A i když v těchto přehledech bylo něco vypuštěno, neodvádělo to pozornost od toho, co tito pisatelé evangelií zamýšleli a čeho skutečně dosáhli, totiž předložit zákonný a veřejně uznávaný důkaz o rodokmenu Ježíše, Mesiáše.
  Problémy v Matoušově podání rodokmenu Ježíše Krista. Matouš rozděluje rodokmen od Abrahama po Ježíše na tři části po 14 generacích. (Mt 1:17) Toto rozdělení sloužilo možná jako pomůcka pro zapamatování. Když však jména sečteme, dojdeme k celkovému počtu 41, a ne 42. Jedním ze způsobů, jak mohou být jména počítána, je, že od Abrahama po Davida je to 14 jmen, pak se David použije jako počáteční jméno skupiny dalších čtrnácti jmen, přičemž Josijáš je poslední; Jekonjášem (Jehojakinem) začíná nakonec třetí série 14 jmen a končí Ježíšem. Povšimněme si, že Matouš uvádí Davidovo jméno jako poslední z prvních čtrnácti a potom ho opakuje jako první z dalších čtrnácti jmen. Pak opakuje vyjádření „odvedení do Babylóna“, které spojuje s Josijášem a jeho syny. (Mt 1:17)
  Jak už bylo řečeno, Matouš možná opsal svůj soupis jmen přesně tak, jak byla uvedena v úředním seznamu, který použil; nebo je možné, že záměrně vynechal některá jména, aby si lidé tento seznam snadno pamatovali. Pokud však jde o vypuštění jmen tří králů z Davidovy rodové linie, kteří panovali mezi Jehoramem a Uzzijášem (Azarjášem), existuje domněnka, že tím, že se Jehoram oženil s ničemnou Ataljou z Achabova domu, dcerou Jezábel, dostal se do rodové linie judských králů Bohem odsouzený rod. (1Kr 21:20–26; 2Kr 8:25–27) Matouš jmenuje pouze Jehorama, prvního krále, který se narodil z tohoto ničemného svazku, a až do čtvrté generace vypouští jména dalších tří králů — Achazjáše, Jehoaše a Amacjáše —, kteří z tohoto svazku vzešli. (Srovnej Mt 1:8 s 1Pa 3:10–12.)
  Matouš ukazuje, že Zerubbabel byl synem Šealtiela (Mt 1:12), a to je v souladu s ostatními zmínkami. (Ezr 3:2; Ne 12:1; Ag 1:14; Lk 3:27) Ale podle 1. Paralipomenon 3:19 byl Zerubbabel synem Pedajáše. Je zřejmé, že Zerubbabel byl vlastním synem Pedajáše a z důvodu švagrovského manželství se stal zákonným synem Šealtiela; nebo je možné, že potom, co zemřel Zerubbabelův otec Pedajáš, vychoval Zerubbabela jako svého syna Šealtiel, a tak začal být Zerubbabel uznáván jako zákonný Šealtielův syn.
  Problém v Lukášově podání rodokmenu Ježíše Krista. V rukopisech Lukášova evangelia, které jsou k dispozici, je mezi Arpakšadem (Arfaxadem) a Šelou uváděn druhý ‚Kainan‘. (Lk 3:35, 36; srovnej 1Mo 10:24; 11:12; 1Pa 1:18, 24.) Většina znalců to považuje za chybu vzniklou při opisování. V Hebrejských písmech se totiž ‚Kainan‘ na příslušném místě v rodopisných seznamech nevyskytuje ani v hebrejských, ani v samaritánských textech, ani v žádném z targumů či překladů, kromě řecké Septuaginty. A zdá se, že nebylo ani v dřívějších opisech Septuaginty, protože Josephus, který se Septuaginty obvykle drží, uvádí Selese (Šelu) hned po Arfaxadovi (Arpakšadovi) jako jeho syna. (Židovské starožitnosti, I, 146 [vi, 4]) Pisatelé raného období křesťanství Irenaeus, Africanus, Eusebius a Jeroným odmítali druhého „Kainana“ v opisech Lukášovy zprávy jako vsuvku. (Viz heslo KAINAN č. 2.)
  Proč se rodokmeny Ježíše Krista sestavené Matoušem a Lukášem liší?
  Téměř ve všech případech se jména v Lukášově podání Ježíšova rodokmenu liší od jmen, která uvádí Matouš, a to proto, že Lukáš sleduje rodovou linii přes Davidova syna Natana, a ne přes Šalomouna jako Matouš. (Lk 3:31; Mt 1:6, 7) Je zřejmé, že Lukáš sleduje Mariin rodokmen, a tak dokládá, že Ježíš byl přirozeným potomkem Davida. Naproti tomu Matouš dokládá, že Ježíš jakožto potomek Šalomouna a Josefa, který byl Ježíšovým otcem z hlediska zákona, má zákonné právo na Davidův trůn. Matouš i Lukáš ukazují, že Josef nebyl vlastním otcem Ježíše, ale že byl pouze jeho adoptivním otcem a že díky němu Ježíš získal zákonné právo na trůn. Když se Matouš dostává k Ježíšovi, odklání se od stylu, který v tomto rodokmenu až dosud používal; uvádí totiž: „Jákob se stal otcem Josefa, manžela Marie, z

  Reakce na komentář
  "rodokmen Ježíše Krista Fakta 2"

  Jméno (přezdívka): 
  E-mail: 
  Titulek: 

  Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

  Napište tři pětky.

    

  V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

  Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
  [b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.