Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • YAHWEH VALECNIK.:
  "Prosím vás,kdo jste,že si dovedete posuzovat,to co nařídil stvorit ... " (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Jméno El elohim YaHWeH není hosp-Odin!:
  "Shalom,ve vší účtě k našemu stvoriteli,svatému El dlohim YaHWeH,si ... " (YHWH II - Hospodin, Nejvyšší?)
 • Egypt, Asýrie, Izrael:
  "Tento text může být splněn v budoucnosti. Existuje symbolický výkl ... " (Nevyplněná proroctví - Izajáš)
 • Komentáře

  ke článku: Dětské oběti v Kanaánu
  ze dne 25.10.2006, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 18.02.2019 15:37:29     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Vanda (@)
  Titulek: Lidské oběti
  Cit.:"Podle knihy Exodus byla povinnost obětovat prvorozeného syna jedním z důležitých zákonů, které museli Izraelité bezpodmínečně dodržovat."

  Ve skutečnosti se v knize Exodus píše:

  Proto všechny samce otvírající lůno obětuji Hospodinu a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.
  Ex 13,15

  V další Mojžíšově knize Bůh hovoří o dvojnásobném dílu dědictví pro prvorozené.
  … dá mu dva díly ze všeho, co má, neboť on je prvotina jeho síly, jemu patří právo prvorozeného
  Dt 21,17

  Dáš mi prvorozeného ze svých synů. … osmého dne jej dáš mně
  Ex 22,28.29

  Neboť mně patří všechno prvorozené.
  Nu 3,13

  Má-li někdo dvě ženy, z nichž by jednu miloval a druhou by nemiloval, a porodí mu syny milovaná i nemilovaná, ale prvorozený syn bude synem nemilované, v den, kdy bude dávat, co mu patří, svým synům do dědictví, nemůže dát právo prvorozenství synu milované na úkor prvorozeného syna nemilované. Vezme ohled na prvorozeného syna nemilované a dá mu dvojnásobný díl všeho, co má, protože on je prvotina jeho síly, jemu náleží právo prvorozenství.
  Dt 21,15-17

  Lévijci podobně jako prvorození měli patřit Bohu…

  Předveď pokolení Léviho a postav ho před kněze Árona, aby mu sloužili. Budou konat službu pro něj a pro celou pospolitost před stanem setkávání a vykonávat službu příbytku…
  Hle, vzal jsem Lévijce zprostřed synů Izraele namísto všech prvorozených, otvírajících lůno, mezi syny Izraele. Lévijci budou patřit mně. Neboť mně patří všechno prvorozené.
  Nu 3,6-7.12-13

  I stane se, že prvorozený, kterého porodí, dá povstat jménu jeho zemřelého bratra, aby nebylo vymazáno jeho jméno z Izraele.
  Dt 25,6

  Učinila slib. Řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu.

  Stalo se na konci roku, že Chana otěhotněla a porodila syna.

  Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal to, co jsem od něj žádala. Proto jsem ho také Hospodinu propůjčila, po všechny dny, co bude žít, je propůjčen Hospodinu.
  1S 1,11.20.27-28

  Darovat člověka Bohu neznamenalo ho obětovat.

  Komentář ze dne: 29.03.2019 21:17:47     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Lidské oběti
  Nikde nepíši, že Hebrejská Bible přikazuje obětovat prvorozeného (ve smyslu zabít). Mnohé verše se proti tomu naopak staví. Ale dříve (před 7. stol. př. n. l.) se tyto rituály prováděly a prováděli je i Izraelité (je otázkou, zda se tyto ohavné rituály někde neprovádějí dodnes). Zabití dítěte bylo později nahrazeno zabitím zvířete, zaplacením penězi v chrámu, zaslíbením službě bohu atd. Tvrdím, že v Hebrejské Bibli se nám dochovaly doklady o přinášení lidských obětí kanaánským bohům včetně Yahweho.

  Komentář ze dne: 05.04.2019 01:23:21     Reagovat
  Autor: neregistrovaný -
  Titulek: Re: Re: Lidské oběti
  Zdvojený komentář.

  Komentář ze dne: 06.04.2019 21:18:19     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Lidské oběti
  V mé větě je právě důležité to slovíčko "byla". Pokud pozorně přečtete celý článek, naleznete jistě odpověď sama. Obětování dětí (zejména prvorozených synů) se praktikovalo v západo-semitské kultuře. Obětovalo se zejména bohu Molekovi. Podle některých odborníků se ale takto obětovalo i Yahwemu. Teprve v 7. stol. př. n. l. vystupovali někteří proroci proti těmto rituálům, došlo k odsouzení tohoto způsobu obřadů. Doporučuji např. knihu George C. Heider, Cult of Molek. Molek je uctíván i dnes. Západní elity se dodnes scházejí např. v rámci obřadu Bohemian Grove, kdy je centrem obřadů zápalná oběť Molekovi.

  Komentář ze dne: 05.04.2019 01:23:21     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Vanda (@)
  Titulek: Re: Re: Lidské oběti
  Svůj příspěvek uvádím citací z článku Dětské oběti v Kanaánu :

  "Podle knihy Exodus byla povinnost obětovat prvorozeného syna jedním z důležitých zákonů, které museli Izraelité bezpodmínečně dodržovat. "

  Nebo snad nejste jeho autorem?


  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.