Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Hospodářská apokalypsa

  Mýty a skutečnost - Armageddon IV. Hospodářská apokalypsa, bestie a její vláda nad obchodem.

      

  Mýty a skutečnost - Armageddon IV.

  Hospodářská apokalypsa - Bestie a její vláda nad obchodem

  V závěrečné knize křesťanské Bible zvané Zjevení Janovo jsou popisovány události posledních dní našeho věku. Kromě přírodních katastrof a válečné bitvy u Armageddonu jsou popisovány i události hospodářské či sociální povahy. Vlády nad obchodem se má ujmout apokalyptické bestie. Kdo to je? Naplňuje se hospodářská apokalypsa v našich časech?

   

  Zjevení Janovo a Armagedon

  Mnoho událostí nasvědčuje tomu, že žijeme v době přechodu, kdy končí náš věk počítaný na tisíce let, aby dal místo novému - viz Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? [1] O konci věku se píše v poslední knize křesťanské Bible zvané Zjevení Janovo (zkráceně Zjevení či Apokalypsa). Jan popisuje znamení a pohromy v závěru našeho věku, kdy člověk sklízí trpké plody svého konání. Lidstvo je postiženo válkami, hladem, nemocemi a útoky dravých šelem.  Zvyšuje se intenzita přírodních katastrof (zemětřesení, meteory, oheň, trávení vod i ničení kontinentů) - viz Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon [2]. Dochází k soustředění válečných sil dobra a zla k poslednímu válečnému střetu na místě zvaném Armageddon - viz Armagedon - poslední bitva. [3]

  Obecně se poslední dny popisované v Apokalypse spojují s válkami, nemocemi a přírodními ranami. Méně známé je Janovo varování před problémy hospodářskými či sociálními. I na ně však Zjevení upozorňuje.

  Podivná třináctá kapitola

  Ve třinácté kapitole knihy Zjevení je popisována zničující nadvláda dvou podivných šelem (zvířat, bestií) na zemi. Z moře se nejprve vynoří šelma o sedmi hlavách s deseti rohy a královskými korunami. Drak (ďábel) dá této bestii veškerou moc nad lidmi, a ti ji budou obdivovat a klekat před ní. Ze země pak vystoupí druhá šelma:

  NKB[4] Zjevení Janovo 13:11-15
  Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak.
  Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i ti, kteří na ní bydlí, budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila.
  A dělá veliké divy, takže působí i to, aby z nebe na zem sestupoval oheň před zraky lidí.
  A svádí obyvatele země těmi divy, které jí bylo dáno dělat před tváří šelmy. Říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
  A bylo jí dáno, aby dala ducha tomu obrazu šelmy, aby obraz té šelmy mluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kdo by se obrazu té šelmy neklaněli.

  O tom, kdo byly, jsou či budou tyto dvě šelmy - desetirohá se sedmi hlavami a dvourohá, se vedou spory již stovky let. Janův text byl tradičně chápán jako varování před uznáním moci totalitní Římské říše a uctíváním císařů jako bohů.[5]  Šelmami by pak byli římští císařové či celá Římská říše. Další pokračování třinácté kapitoly však do tohoto historického římsko-císařského rámce nezapadá:

  NKB Zjevení Janovo 13:16-18
  A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.  Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je [to] číslo člověka. Jeho číslo [je] šest set šedesát šest.

  Z období Římské říše nemáme žádné informace o tom, že by lidé byli nuceni nosit nějaké znamení, aby mohli kupovat či prodávat. Vlastně nikdy z historie není doložen takový případ. K podobnému omezení nákupu a prodeje dochází až nyní, v naší době. Konec třinácté kapitoly tak zpochybňuje teorii, že Janovy vize se týkají pouze dávných událostí 1. století n. l.[a] Janovo varování může být určeno právě nám. 

  Omezení možnosti nákupu a prodeje

  V Janově apokalypse se popisuje to, co se má stát na konci věku. Jan varuje před něčím či někým symbolicky popisovaným jako dravá šelma se sedmi hlavami a deseti rohy. Na všech deseti rozích zvíře nese královské koruny. Od draka (ďábla) obdrží moc nad lidmi, kteří budou bestii obdivovat a sloužit jí.
  Pak přijde i dvourohá šelma. Bude vypadat jako Beránek ale mluvit jako drak. Druhá šelma bude vykonávat moc prvé šelmy a způsobí, že lidé budou muset mít znamení, jméno nebo číslo šelmy, jinak nebudou moci kupovat ani prodávat (Zj 13:17).

  K podobné situaci se poprvé v lidských dějinách blížíme právě nyní. Probíhá postupné rušení anonymních plateb v hotovosti a zavádění povinného elektronického bankovnictví s nutností jakoukoliv transakci potvrdit svou jednoznačnou identifikací.
  Roste podíl bezhotovostních plateb. Připravuje se daň z hotovosti uložené nejen v bankách ale i doma. Zavádějí se záporné úrokové sazby.[13] V Izraeli, Švédsku i dalších evropských zemích chystají povinné elektronické platby.[9] Hotovostní úhrada  zboží či služeb bude znemožněna, platit se bude jen elektronicky, bezhotovostně. Již dnes jsou platby v hotovosti v zemích EU omezeny.[c] To platí i pro naši zemi a například politici TOP09 se již snažili zavést pro určité skupiny lidí povinné platební karty, jako jediný způsob sociální podpory. Česká vláda právě zavádí Centrální evidenci účtů.
    
  Podíl bezhotovostních plateb z celkového objemu plateb v zemi.[9]

  Povinné elektronické bankovnictví se zákazem anonymních plateb v hotovosti prý pomůže všem lidem. Má se omezit korupce a praní špinavých peněz. Společnost ušetří náklady na ražbu mincí, tisk bankovek a zajišťování jejich uložení, ochrany a oběhu. Vše pro dobro společnosti, jak podle Apokalypsy hlásá šelma vypadající jako beránek.

  Tam, kde ještě nebude placení v hotovosti znemožněno, bude držení peněz vysoce zdaňováno. Ponechat si jakékoliv finanční rezervy v hotovosti, mimo kontrolu státu a bank, bude stále obtížnější. Budou zavedeny povinné elektronické pokladny. Objem bezhotovostních plateb bude narůstat a mocenský systém získá dokonalý přehled a kontrolu nad prodejem a  nákupem, přesně jak popisuje vizionář Jan.

  Zápornými úroky na povinných bankovních kontech budeme nuceni omezovat úspory, utrácet a žít na dluh - stávat se finančně zcela závislými na systému. Mladí lidé se zadluží při svém vzdělávání, bez dluhu nebudou moci bydlet ani založit rodinu. Systému nevstřícní občané ztratí práci. Bez práce, s dluhy a zablokovaným bankovní účtem rychle přestanou vzdorovat. Nikdo nebude mít žádnou skrytou rezervu, žádné peníze v hotovosti pro případ nouze. Cokoliv prodá nebo nakoupí, bude evidováno a kontrolováno. Při jakémkoliv nákupu a prodeji se neobejde bez jednoznačného identifikátoru znemožňujícího anonymitu. Člověk se stane naprosto závislým na systému, nebude mít šanci žít bez platební karty, telefonu či nějakého identifikačního čipu - znamení bestie.

  Znamení bestie

  Nadnárodní korporace a banky se předhánějí v tom, která prosadí mezi klienty co nejmodernější metody placení. Plastových platebních karet je v České republice více než 11 milionů. Funkci platební karty přebírá i náš neustálý společník - mobilní telefon. Stal se z něj špion, který umí poslouchat, co říkáme, sledovat skrze kameru okolí a přes GPS monitorovat, kde zrovna jsme a to i tehdy, kdy je zdánlivě vypnutý. Každý mobil nese jednoznačný identifikátor IMEI. A telefonem již dnes můžeme provést obchodní transakci - prodat či koupit. Svůj identifikátor - znamení, které nám umožňuje spojení se světem, finanční transakce či nakupování a které nás zároveň umožňuje sledovat, si tak dobrovolně nosíme u sebe téměř neustále.

  Hitem začínají být chytré hodinky nošené na těle, nejlépe i v noci, nebo rovnou speciální čipy implantované pod kůži. Stále častěji se hovoří o identifikačních čipech zabudovaných přímo v lidském těle. Zatím jsme na to pomalu připravováni povinným čipováním našich psích přátel v řadě měst. Za neplnění čipovací povinnosti hrozí lidem vysoké pokuty. Připravuje se povinné čipování dětí v elitních školkách a školách. Ve firmách se začíná zavádět čipování zaměstnanců. Testuje se i přímé skenování lidské dlaně např. v obchodech u pokladen.[8] Údajně již jeden ze tří Američanů má implantován RFID čip, aniž o tom ví.[7] [b]   
  Ve švédské firmě implantují zaměstnancům čipy pod kůži na ruce. Nahrazuje bezpečnostní kartu. Čip je vyroben z ohnivzdorného skla a obsahuje anténu a mikročip. Vysílá  RFID kódy které identifikují nositele. Čip je propojen i s chytrým telefonem.[6]

  Vše je samozřejmě připravováno v lákavém obalu. Lidem jsou vysvětlovány všechny možné výhody. Čipy mají být navázány na lékařské služby a nositel může být pod stálým dohledem lékařů resp. nemocničních automatů. Nebudeme muset nosit klíče ani peněženky nadité platebními, úvěrovými, věrnostními či bezpečnostními kartami. Nikdo se neztratí, pohyb všech bude monitorován. Nikdo se nebude strachovat o peníze v hotovosti, mnohé se zjednoduší a vše bude pod kontrolou. A právě o to poslední jde možná nejvíce - apokalyptická šelma potřebuje mít kontrolu nad každým z nás. Lidé to s radostí přijmou a ponesou její znamení vítězství a kontroly nad člověkem - znamení bestie. Někdo dobrovolně, protože se bude cítit moderně, jiný nedobrovolně či nevědomě.
  Jedná se o znamení šelmy, chystající se podle Janova Zjevení ovládnout všechny lidi, přinutit je klanět se jí a sloužit? Pokud je současný trend omezování anonymního nakupování a prodeje výsledkem působením šelmy, kdo nebo co je tou šelmou? Kdo stojí za snahami postupně odbourat anonymní platbu penězi a zavést jako jedinou možnost povinné elektronické bankovnictví?

  Janova vize znamení šelmy možná ukazovala na něco zcela jiného. Třeba vůbec nesouvisí s čipy či jinými elektronickými identifikátory. Je však zřejmé, že směřujeme dobrovolně k naší totální kontrole mocenským systémem a ztrátě jakékoliv anonymity. Co nebo kdo jsou schováni za tímto systémem snažícím se o kontrolu člověka?

  Bestie

  V Janově Apokalypse čteme o působení šelmy, která působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.   
  Konec peněz - fotomontáž.[10]

  Pokud člověk nemůže kupovat ani prodávat, je předurčen žít jen z toho, co vymění, zdarma dostane,  najde, vypěstuje či uloví. Kdysi dávno bylo možné žít bez nákupu a prodeje ale dnes, v naší společnosti, už ne. Většina zdrojů země je někým vlastněna, mnohé jsou vyčerpány. Pokud by vládnoucí systém zamezil volnému, anonymnímu nákupu i prodeji a umožnil jej pouze těm, kteří systému vyhovují, získal by nad lidmi téměř neomezenou moc. Přesně, jak je to popsáno v Apokalypse.

  O tom, že právě v naší době začíná být poprvé prosazován povinný bezhotovostní nákup a prodej, není sporu. Bezhotovostní transakce lze provádět jen za pomoci nějakého identifikátoru - nejčastěji čipu v platební kartě, mobilu či přímo pod kůží nositele. Většina obyvatel země již tyto identifikátory používá nebo brzy používat začne. Každý nákup pak může být centrálně evidován, sledován a také omezen či zakázán.

  Děje se omezování anonymních plateb v hotovosti a zavádění čipů a jiných identifikátorů člověka jen spontánně, v rámci přirozeného vývoje lidské společnosti? Jde o nekoordinované a vzájemně nesouvisející důsledky snah různých firem, bank a států ušetřit a zároveň usnadnit lidem život? Nebo je proces nějak naplánován a postupně prováděn? Nelze si nevšimnout mnoha trendů, vzájemně se doplňujících a zjevně koordinovaných, které vedou k situaci popisované v Janově Apokalypse:

  - lidé ztrácejí možnost být soběstačnými v produkci potravin a základních lidských potřeb
  - potraviny i věci běžné denní spotřeby mají stále kratší dobu použitelnosti
  - zavádí se stále dokonalejší elektronická identifikace lidí
  - lidé jsou stále více sledováni
  - omezuje se možnost placení v hotovosti, tedy možnost anonymního nákupu a prodeje
  - zvyšuje se tlak na používání věcí napojených neustále skrze internet někam do neznámých center
  - státy, města, obce, rodiny a jednotliví lidé jsou stále více zadlužováni, život na dluh se stává běžným
  - snižují se finanční úspory a rezervy většiny lidí, mizí střední třída, kdysi záruka stability společnosti
  - stále více lidí je závislých na sociálních dávkách, stravenkách a podporách
  - je podporován individualismus a samotářství, lidé ztrácejí své kořeny národnostní, náboženské, rasové i rodinné
  - je snižována lidská vzdělanost, školství upadá ve jménu průměrnosti
  - hlavní informační média slouží jako propagátoři globalismu a neoliberalismu
  - demokracie, tedy vláda lidu, je systematicky oslabována. Národní vlády přestávají být závislé na občanech, ale naopak občané začínají být zcela závislí na vládách. Oslabuje se suverenita národních států a vláda a moc se přesouvá někam mimo dohled lidí.

  Bylo by možné vysledovat mnoho dalších trendů ve vývoji naší společnosti, vedoucích člověka do nesvobody a závislosti. Jejich společnou příčinou jsou ideologie globalismu a neoliberalismu.[g]  Z těchto ideologií se staly axiomy (něco, co je dáno a o čem nelze ve "slušné" společnosti polemizovat) a modly našeho postmoderního věku. A jako modly jsou jen převrácenou karikaturou toho, co měly původně představovat. Cílem ideologie globalismu a neoliberalismu není vybudovat svobodnou společnost, jak to o sobě tvrdí, ale celosvětovou říši ovládanou jedinou globální mocí.[d] Tato říše bývá často označována jako Nový světový řád - The New World Order (NWO).

  Myšlenka nového světového řádu není žádnou konspirační teorií, jak se nám snaží leckdo namluvit. O potřebě nového světového řádu začali hovořit mnozí politici již před desítkami let. Snili o společnosti, ve které by přestaly existovat rasové, národnostní či náboženské třenice a kde by lidé žili v harmonii a trvalém míru. Postupně se přidaly i snahy předejít sebevražednému vyčerpání přírodních zdrojů snížením spotřeby, ochranou životního prostředí a vhodnou kontrolou porodnosti. Vzniklo mnoho vlivných organizací, prosazujících tyto cíle.

  Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Někteří vizionáři a mocní lidé prosazující jejich myšlenky sešli z cesty. Na vrcholu pyramidy, kde se dříve mělo vznášet světlo boží prozřetelnosti, se usadil temný nepřítel člověka.

    
  Rubová strana velké pečeti USA. Nad pyramidou se vznáší oko v modrém trojúhelníku v prstenci zlatých paprsků, symbol boží prozřetelnosti. Stuha nese nápis  NOVUS ORDO SECLORUM (Nový řád věků). [12]

  Ve jménu všeobecného pokroku a dobra vznikly mocenské a vlivové organizace, které si však zřejmě chtěly zkrátit cestu faustovskou zkratkou - pod záštitou dobra a ušlechtilých cílů začaly používat síly zla. O co více utajovaly svou existenci, o to usilovněji začaly prosazovat globalismus, neoliberalismus, multikulturalismus a euroatlantickou humanitu a demokracii, ovšem v jejich zvrhlé, převrácené formě. 

  Dnes stojí společnost na hraně propasti, včetně té hospodářské. Zdánlivě otevřený trh, ničí lokální zemědělce, chovatele a výrobce. Skokově narostlo drancování přírodních zdrojů nadnárodními korporacemi, které jednoduše přesunují své těžařské a výrobní kapacity z míst, které předtím vydrancovaly. Lidé začínají být trvale sledováni a kontrolováni. Demokratické mechanismy národních států, kde měli občané šanci kontrolovat své zastupitele, jsou ničeny. Přímé i zastupitelské demokracie jsou nahrazovány mocenskými strukturami mimo reálnou kontrolu občanů. Politici volající po přímé demokracii a národní suverenitě se stávají psanci. Kapitál, sloužící dříve občanům států, uniká pryč mimo státní kontrolu a ubývá veřejných prostředků. Sociální služby jsou privatizovány a mění se ve všemocné molochy. Nadnárodní korporace obcházejí systémy demokratického řízení a postupně omezují vládu lidí. Smlouvy typu TTP, TTIP nebo TiSA tyto negativní trendy ještě urychlují. Upevňují moc nadnárodních korporací nad státy, vše pod maskou volného obchodu. Přitom cílem těchto smluv není volný obchod (k tomu již řadu let slouží např. WTO) ale naopak jeho řízení a podřízení globální elitě. Proti globálnímu kapitálu a jeho vlastníkům nemají národní státy, vedené slabými a prodejnými jedinci, mnoho šancí.

  Pokud použijeme symboliku Janovy Apokalypsy, pak skryté globální mocnosti ničí vládu lidí s cílem převzít kontrolu a vládu nade všemi - na vrcholu pyramidy se usadil apokalyptický drak a jemu slouží desetihlavá šelma. Jí pomáhá další bestie, vypadající jako beránek. Snaží se působit i tak, aby nikdo nemohl v budoucnu anonymně nakupovat a prodávat. Apokalyptické bestie vedou své posluhovače k přeměně světa, k nadvládě nad člověkem včetně oblasti finanční a hospodářské. Zvyšují se majetkové rozdíly mezi horními několika procenty mocných a všemi ostatními. Stále užší skupina elit začíná vlastnit více a více moci, peněz a přírodních zdrojů. Zaváděny jsou technologie pro identifikaci a kontrolu všech, kdo ponesou znamení šelmy. Povinná očkování začínají redukovat počet lidí. Z hlavních zpravodajských médií promlouvají nečistí duchové, podobní ropuchám (Zj 16:13). Globální trh vytváří začarovaný kruh vzájemných závislostí, je prosazována uniformita, vytrácí se různost a barevnost, náš svět se stává více zranitelným a fádně šedivým.

  O tom, že se globální moc postupně snaží ovládnout svět, svědčí řada konkrétních události kolem nás. V demokratických zemích je oslabována přímá či zprostředkovaná vláda lidu.  Tam, kde lidé rozhodovali, musí mít stále dojem, že rozhodují. Vše probíhalo nenápadně, ale výsledky jsou již viditelné. Příkladem je pozvolná proměna Evropského společenství v Evropskou unii. V zemích s autoritářským režimem je vyvoláván chaos. Barevnými revolucemi je v nich nastolováno bezvládí a anarchie. Pomáhají i ekonomické sankce, někdy je nutný přímý vojenský zásah pod vlajkou humanity a demokracie. Stačí jen sledovat, co se stalo v Jugoslávii, Libyi, Iráku, Sýrii či Ukrajině. Aby bylo možné lidstvo řídit z jediného centra, musí být proměněno v množinu sobeckých individualistů, masu nesoudržnou po všech stránkách včetně rasové, kulturní, náboženské i národnostní. Nezbytná je efektivní evidence a kontrola lidí a jejich dobrovolná spolupráce, jak je stručně ale výstižně popsáno v Janově Zjevení.

  Mnoho nadnárodních, globalistických, vlivných skupin působí již zcela nezakrytě. Je zde Rada pro mezinárodní vztahy (CFR) s pobočkou i v České republice, Kulatý stůl, Ústav mezinárodních věcí (Chatham house), Trilaterální komise (TK), klub Bilderberg, Římský klub a mnoho jiných včetně EU, která je vším možným, jen ne demokratickou organizací.[f] Působí zde i nevládní, neziskové organizace s miliardovými rozpočty, které obratně obcházejí demokratické řídící mechanismy států.

  Světové velmoci USA, státy Evropy, Rusko a Čína jsou stavěny proti sobě. Musí se vzájemně oslabit vojenským soupeřením, ekonomickou válkou a barevnými revolucemi tak, aby mohla globální moc otevřeně nastolit své impérium - Nový světový řád NWO. Spojené státy americké jsou astronomicky zadluženy a stojí před krizí a občanskou válkou.[h] Globální mocnosti se podařilo převzít vládu nad USA prostřednictvím tzv. skrytého státu (deep state). Politika USA se tak stává otevřeně nepřátelskou všem, kteří ještě vzdorují chystané nadvládě globalistů. Jejich cílem je udržet vládu nad euroatlantickou skupinou zemí, ovládnout Rusko, potom Čínu a zbytek světa. Čína je zatím méně nebezpečná, zaměřená spíše dovnitř sebe, s dluhopisy držícími zatím americký petrodolar nad vodou. Prvním cílem je tedy Rusko, vyznávající křesťanské hodnoty, odmítající ideologii NWO, bohaté na suroviny. Proto musí právě Rusko nyní bojovat o své přežití a ochranu životního prostoru. Bojuje i za nás ostatní, jejichž vlády dosud slouží euroatlantické skupině řízené globalistickou moci - apokalyptickou bestií.

  Vymanění ze sítí NWO nebude pro nikoho jednoduché. Důležité je udržení tradiční rodiny jako základního stavebného prvku obce, státu i celé společnosti. Rodina musí být chráněna na úrovni obce a státu. Nutné je udržení a posílení nezávislosti národních států včetně nezávislosti hospodářské a vymanění z moci nadnárodních struktur. V Evropě je nutná radikální přeměna EU nebo koordinovaný odchod se zachováním spolupráce mezi státy, dříve než bude evropská kultura zničena přistěhovaleckými vlnami a zaveden islám. Nadvláda USA musí být nahrazena vyváženou politikou světových velmocí. Sjednocení národních elit, vnitřní vlastenectví a soudržnost, ochrana hranic, odpoutání od nadnárodních bank, ochrana vnitřních trhů, zajištění částečné soběstačnosti zejména v produkci potravin, odstřihnutí od korumpujících dotací, posílení přímé demokracie, omezení vlivu nestátních neziskových organizací NGO[e] a propagandistických informačních médií. Nic z toho se však nebude dít bez snahy NWO udržet a posílit za každou cenu svůj vliv. Lze očekávat snahy o další barevné revoluce, vojenské provokace a hospodářskou válku - vše zejména namířené vůči Rusku. Právě to vše může směřovat k celosvětové hospodářské krizi - pádu petrodolaru, rozvratu finančního světa, ztrátě hodnoty papírových peněz,  hospodářské apokalypse.

  Předchozí díl - Armagedon - poslední bitva.
  Následující díl - Hospodářská apokalypsa - finanční krize

   


  [a] Odborníci zařazují nejčastěji dobu sepsání Janova Zjevení mezi roky 92 až 96 n.l.[5]
  [b] Doufáme, že tvrzení v uvedeném článku je přehnané. Existence čipů v lidských tělech (bez vědomí nositele) jsou však již prokazatelně doloženy.
  [c] Viz snížení limitu pro platby v hotovosti. Od roku 2015 je možné v české republice provést hotovostní platbu max. do výše 270.000,- Kč.
  [d] Také světová či globální moc, globální prediktor (GP), globální elita či Nadnárodní svrchovanost intelektuální elity.
  Nový světový řád je oficiální politický program největších politických stran a základem velkých světových summitů. Cílem je likvidace národních suverénních států a zavedení jednotné světové vlády.
  [e] NGO - Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Mnoho z nich však zajišťují propagandu a zájmy nadnárodních korporací. Známá je skupina "Open Society Fund" financovaná spekulantem George Sorosem nebo Rockefeller Brothers Fund či CEE Trust (Fond pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě). NGO obcházejí demokratické mechanismy národních států a ovlivňují politiku silou peněz. Soros je údajně veřejnou tváří bankéřského klanu Rotschildů. 

  NGO v naší zemi získávají od státu ročně přes půl miliardy korun z daní všech občanů.

  [f] Karel Schwarzenberg, účastník zasedání Trialterální komise nechtěně prozradil, že na zasedání se například rozhodovalo o bombardování Jugoslávie: "Já jsem nikdy nepodporoval bombardování Srbska. Naopak, to si dobře pamatuju, těsně před tím, než to začalo, bylo zasedání Trilateral Commision ve Washingtonu a tehdy byli tři, bohužel pouze tři přítomní, kteří se postavili proti plánu zahájit bombardování Srbska. To byl, budete se divit, Henry Kissinger, byl to nynější ministr zahraničí Království švédského Karl Bild a potom jsem byl já v té diskusi. Je něco jiného, když ta válka proběhla a Srbsko ztratilo nadvládu nad Kosovem a nebyla nejmenší naděje možnosti, že by ji získalo zpátky, že jsem uznal Kosovo jako nezávislou zem. Ale bombardování Srbska jsem opravdu nepodpořil.[14]

  CFR (The Council on Foreign Relations) má 4900 členů a sídlo v USA. Prosazuje globalizaci. České pobočce Rady pro mezinárodní vztahy předsedá rodina Dienstbierů (nyní Jiřina Dientsbierová).

  [g] Neexistuje jednotná a všemi uznávaná definice neoliberalismu.[15] Zde chápeme neoliberalismus jako ideologii nového globálního mocenského řádu, který pod maskou podpory individuální svobody, zodpovědnosti a podnikavosti, omezuje demokratické mechanismy státu a jeho sociální instituce a služby. Pod vlivem neoliberalismu dochází k propojování nového kapitalismu s novou levicí a klasické rozdělení světonázoru na levicový a pravicový ztrácí smysl. Neoliberalismus usiluje o dominanci privátního sektoru, privatizaci veřejných služeb, zvyšování vlivu nadnárodních korporací, technokratické a ekonomizované formy vládnutí. Důsledkem jsou nové ekonomické a společenské jevy, jako např. gentrifikace, sekuritizace ale zejména soustřeďování stále větší moci stále menší skupinou lidí. Zdánlivě prosazuje volný (deregulovaný) trh, který však ve skutečnosti začínají ovládat nadnárodní korporace jako nástroje globálních vládnoucích sil. Způsobuje rozevírání nůžek mezi bohatými a  chudými a  zvyšování počtu ekonomicky nadbytečných lidí, kteří se stávají plně závislí na podpoře globálních mocností.
  [h] V USA jsou mladí lidé, bývalí studenti, zadluženi částkou 1,2 bilionu dolarů. USA má dluh 18,2 bilionu dolarů.[11]

  [1] Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku?: Armageddon I. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120001
  [2] Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon: Armageddon II. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015110002
  [3] Armagedon - poslední bitva: Armageddon III. Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120002
  [4] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [5] Apokalypsa a číslo 666: Nový zákon, proroctví konce světa. Mýty a skutečnost [online]. 2005 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
  [6] Žádné klíče ani karty. Zaměstnancům implantovali pod kůži čipy. Novinky.cz [online]. 2015 [cit. 2016-02-27]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/365531-zadne-klice-ani-karty-zamestnancum-implantovali-pod-kuzi-cipy.html
  [7] Jeden ze tří Američanů již mají implantován RFID čip. Svobodné noviny bez cenzury. [online]. 2014 [cit. 2016-02-27]. Dostupné z: http://svobodnenoviny.eu/jeden-ze-tri-americanu-jiz-maji-implantovan-rfid-cip/
  [8] Absolutní kontrola občanů před branami: Izrael jako první zakáže placení hotovými penězi. Ve Švédsku testují „placení krví“. Brzy také u nás. Protiproud [online]. 2014 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1039-absolutni-kontrola-obcanu-pred-branami-izrael-jako-prvni-zakaze-placeni-hotovymi-penezi-ve-svedsku-testuji-placeni-krvi-brzy-take-u-nas.htm
  [9] Ve Švédsku kartou zaplatíte i bezdomovci. Ekonom [online]. 2015 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-64371410-ve-svedsku-kartou-zaplatite-i-bezdomovci
  [10] Všechny platby pod kontrolou. Izrael chce zrušit hotovost. Reflex [online]. 2014 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/57059/vsechny-platby-pod-kontrolou-izrael-chce-zrusit-hotovost.html
  [11] US Government Releases 2015 Financial Statements: "Keeps Getting Worse". Zero Hedge [online]. 2016 [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: http://www.zerohedge.com/news/2016-02-26/us-government-releases-2015-financial-statements-keeps-getting-worse
  [12]  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Státní znak Spojených států amerických [online]. c2015 [citováno 7. 03. 2016]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_znak_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch&oldid=13147575 >
  [13] Zrušení hotovosti vede k otroctví: Západ jako polygon. NWOO [online]. 2016 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: http://www.nwoo.org/2016/02/08/zruseni-hotovosti-vede-k-otroctvi-zapad-jako-polygon/
  [14] O skandálním Schwarzenbergově „doznání“ mainstreamová média i strany mlčí. Jen Národní demokraté žádají předsedu sněmovny Hamáčka, aby zasáhl. Jen nám už všechno jedno? Protiproud.cz [online]. 2014 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1026-o-skandalnim-schwarzenbergove-doznani-mainstreamova-media-i-strany-mlci-jen-narodni-demokrate-zadaji-predsedu-snemovny-hamacka-aby-zasahl-jen-nam-uz-vsechno-jedno.htm
  [15] HEJNAL, Ondřej. Úvod do studia neoliberalismu: Inspirace pro antropologii: Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni. ANTROPOWEBZIN 1/2014 [online]. [cit. 2016-03-20].
      


  Vytvořeno: 21.02.2016


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 28. 02. 2016 | Aktualizováno: 20. 03. 2016 | 26107 přečtení | Počet komentářů: 68 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.