Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích

  Mýty a skutečnost - Armageddon VII.

  Mýty a skutečnost - Armageddon VII.

  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích

  Existují proroctví o Evropě, EU a afroislámské migrační vlně?

   

  Nostradamus

  K nejproslulejším prorokům patří Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (1503-1566). Aby se uchránil před hrozbou pronásledování a vyhnul posměškům, psal své věštby v jinotajích a často čtyřverších.[a] Prorocké verše  byly seskupeny po stovkách - centuriích. Nostradamus  sepsal asi tisíc čtyřverší.

  Jedno Nostradamovo čtyřverší může být interpretováno také jako varování před migrací do Evropy a útokem islamistů:


  Obr. Čtyřverší 9 z centurie I. [1]

     
  Obr. Vydání Nostradamových centurií z roku 1589.[2]

  Přepis a překlad centurie I.9 může být následující:[3]

          

  Z Orientu přijde punské(africké) srdce,
  sužovat Jadran a dědice Romulovy,
  provázeno libyjskými loděmi,
  chrámy Malty i blízké ostrovy zpustnou
  .

  Ke smyslu veršů snad není třeba nic dodávat.

  Nostradamus konfliktu mezi Evropany a islamisty/bezvěrci (Araby, Afričany...) věnoval řadu předpovědí. Budoucí války přičítá zejména neschopnosti evropských vůdců chránit zemi, jejich zradě a hloupým zákonům. Pokud by Evropané nebyli hloupí a nepodceňovali nebezpečí, mohli by válkám předejít.

    I.18
  Dík francouzským svárům, nedbalostem
  Muslimové volný přístup mají.
  Krví je u Sieny nasáklá zem,
  Lodě přístav v Marseille ucpávají.
    II.39
  Rok předtím, než válka do Itálie vpadne,
  že moc je pravda, tvrdí Francouzi, Němci, Španělé.
  Až poté jejich dětská republika padne,
  Zjistí, že pravda mocí dušena bývá zbaběle.
    III.68
  Bez vůdce Španělé, Italové,
  Jejich půlostrovy zaplaveny,
  Zákony hloupě zrazeny nové,
  Silnice jejich pak zkrvaveny.
    VIII. 21
  Bezvěrci, jež roznáší nemoc zlou,
  U Agde zkázu začnou z lodí tří.
  Ze zámoří jich milióny jdou,
  Napotřetí rozvinou předmostí.

  [14]

   

  [15]

  Mezi centuriemi, které mohou popisovat budoucí války s migranty/muslimy v Evropě, můžeme jmenovat např. I.9, I.11, I.18, I.51, I.73, II.5, II.32, II.86, II.94, II.100, III.68, III.75, IV.47, V.47, V.48, V.55, V.62, V.68, VI.10, VI.80, VII.6, VII.7, VIII.11,VIII.62,   XII.36,  IX.30, IX.60,  X.3 či X.58. Jistě bychom podobných veršů nalezli více. Na druhé straně mohou popisovat zcela jiné události v různých dobách - Nostradamus své centurie nijak časově nezařadil (resp. toto časové určení není veřejně známo). Seřadit centurie do určité posloupnosti a vytvořit podle nich předpokládaný vývoj událostí v Evropě, se pokusil např. Peter Lemesurier v díle Nostradamus - příštích 50 let: Evropě hrozí invaze.[15]  Nostradamus podle něj varuje před mohutnou invazí z Asie a Afriky. Počáteční impuls se zrodí kdesi na Středním východě a invaze bude pokračovat do Turecka. Muslimové se nakupí na severoafrickém pobřeží, obsadí řecké ostrovy a pak Itálii, Kypr, břehy Španělska a Francie. Zničen bude Řím i Vatikán a papež uprchne. Uchvatitelé budou v milionech proudit dále na sever. Islám nabude své zašlé slávy. Útočníci budou pronikat ve třech směrech pod vlivem svého náboženství a nenávisti k životnímu stylu západní Evropy. Vše by mělo probíhat ve 20. a 30. létech našeho století. Evropa se bude nejprve k útokům stavět liknavě. Nakonec však dojde k odvetnému útoku a etnickým i náboženským čistkám. Okupanti prchnou zpět nebo se postupně usadí na obsazených územích. V bojích budou použity chemické či biologické zbraně.

  Kniha vyšla v roce 1993, tedy řadu let před začátkem masové migrace do Evropy. Znovu je ale třeba zopakovat, že Nostradamova proroctví jsou nejednoznačná. Samy o sobě tato proroctví nemusejí nic znamenat. Za zamyšlení stojí fakt, že podobně popisují budoucnost Evropy i jiné předpovědi.

   

  Knihovny palmových listů

  V Indii se údajně nachází dvanáct knihoven palmových listů, ve kterých jsou zapsány osudy miliónů lidí. Každý z listů, napsaných před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou, udává celoživotní cestu jednoho člověka, který se narodí v budoucnu. Pokud vstoupíte do knihovny a požádáme o vyjevení vlastního osudu (a zaplatíte zanedbatelnou částku), dozvíme se naši budoucnost a stejně tak i svou minulost.    
  Obr. Palmové listy popsané textem.[5]

  Thomas Ritter ve své knize Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů[4]  tvrdí, že vlastní rukopis předpovídající osud Evropy. Rukopis palmových listů má pocházet ze zrušené soukromé sbírky (Ánanndh Rámeš z městečka Kadambod-hi). Ritter se o ní dozvěděl roku 1998 a v roce 2001 odkoupil text prorockého charakteru psaný starotamilsky. Rukopis byl kdysi součástí vícesvazkového díla o věšteckém umění (yothir véda). Svazek pojednával o budoucnosti národů a celých kontinentů. Podle radiokarbonové analýzy měl být rukopis napsán někdy v 16. století. Svazky, týkající se karmy jednotlivých kmenů a národů, byly ve staré Indii standardní součástí knihoven palmových listů. Přístup k jejich obsahu však měli pouze vládci a kněží. V rukopise jsou předpovědi týkající se i vývoje Evropy a západní civilizace od 2. poloviny 20. století. Knihu vydal T. Ritter v roce 2006 a český překlad vyšel o rok později. Citujeme předpovědi některých událostí, ke kterým má dojít někdy po roce 2017:

  V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat.

  Nepokoje v Německu a v Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci.

  Po roce 2023 zavlečou do Evropy afričtí běženci smrtelnou nákazu zvanou kunu. Postižené osoby dostanou vysokou horečku a jejich vnitřní orgány přestanou během několika málo dní fungovat. Nemoc bude smrtelná a šířit se bude stejně rychle jako chřipka. Už ale dva roky před vypuknutím této epidemie se začnou objevovat červi parazitující v krvi. Půjde o jakousi obdobu škrkavek, která napadá vnitřní orgány postiženého, především srdce a játra; infikovaná osoba umírá do jednoho týdne. Tato nákaza se přenáší živočišnou potravou.

  V roce 2029 dojde k další válce mezi Pákistánem a Indií... Protože středoevropské země nebudou mít dostatečné strategické zásoby, rozhodnou se autoritářští vládci nasadit otravné plyny s cílem zredukovat počet obyvatelstva. Přelidnění se totiž stane - v důsledku přílivu emigrantů z celého světa - velkým problémem a bude politickými špičkami považováno za hlavní příčinu stávajících problémů. Především ve Velké Británii bude ve velkém rozsahu nasazen plyn nazvaný thanaton, který má přivodit rychlou a bezbolestnou smrt.

  V textu je malá část událostí situována na konec roku 2016 (nepokoje v Evropě a pomoc ruských a čínských vojsk)[b] a dnes již víme, že nic podobného se neudálo (až na ty nepokoje). Je však možné, že pouze došlo k chybnému posunu časového zařazení některých událostí a proroctví se třeba jednou naplní. Jiné předpovědi v knize T. Rittera se již prokazatelně vyplnily (např. trvání úřadu papeže Benedikta XVI.). Velkým problémem byl dle autora překlad textu ze starotamilštiny a výklad obsahu, který jsou schopni zajistit jen školení vykladači.
  Celá kniha je možná jen fabulací a rukopis nikdy neexistoval.  Za pozornost ale stojí, že v roce 2006 píše autor o problémech s africkou migrací, které nastaly až o několik let později. K zamyšlení vede i spojitost mezi přílivem migrantů a nasazením smrtícího plynu, jak popisuje jiné proroctví na malbách v americkém Denveru.

  Denverské prorocké malby

  Jak jsme již psali v samostatném článku Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě [6], největší americké letiště v Denveru (DIA) je považováno za okultní chrám Nového světového řádu (NWO). To nejdůležitější je prý ukryto v rozsáhlých prostorách hluboko pod základy letiště. I na povrchu ale může běžný návštěvník spatřit podivné věci. Jednou z nich jsou mysteriózní nástěnné malby, přivolávající prý skrze utrpení a smrt milionů lidí příchod neomezené moci NWO. V malbách můžeme číst o nadcházejících událostech zasahujících zejména Evropu - rušení národní suverenity evropských zemí, řízené vlně migrantů, nástupu neonacismu a fašismu až k válce přinášející zkázu lidí a moc elit Nového světa.

  Pro nic netušící cestující, procházející hlavní halou letiště, může být šokující již obraz tří mrtvých holčiček v rakvích. Dívky jsou černé, rudé a bílé rasy. Bílá holčička nese znaky křesťanské a židovské víry:

  Obr. In Peace and Harmony with Nature. V míru a harmonii s přírodou. Detail nástěnné malby - tři rakve s dívkami.[11]

  Celá nástěnná malba nese název V míru a harmonii s přírodou. Prvá polovina fresky oficiálně ukazuje děti, vyjadřující veliký žal nad ničením a zánikem života. Druhá polovina uměleckého díla má zobrazovat humanitu přicházející obnovit a oslavit přírodu:


  Obr. In Peace and Harmony With Nature[7], Leo Tanguma, DIA, Jeppesen Terminal Level 5

  Pokud si všimneme řady dalších "uměleckých" děl v areálu letiště a také například okultního obrazce Černého slunce či centrální mramorové desky zasvěcující areál novému řádu (NEW WORLD), napadne nás i jiný výklad fresky. Pod záminkou ochrany přírody a humanity musí vymřít křesťanské i židovské náboženství a rasy se rozpustit v multikulturním kotli. Podrobnosti uvádíme v článku Mezinárodní letiště v Denveru - chrám NWO?[12]

  Vzhledem k tématice afroislámské migrace a následné války (s použitím chemických zbraní?), věnujme větší pozornost jiné fresce v hale denverského letiště:


  Obr.[7] Démon války v plynové masce kosí nevinné.

  Celkový výjev opět působí na prvý pohled nevinně, ba přímo pravdo-láskově. O této fresce, rozdělené do dvou obrazů, je na webu DIA psáno: "Dětský sen o světovém míru" je působivou nástěnnou malbou vyjadřující umělcovu touhu skoncovat s násilím ve společnosti. Prvá sekce obrazu vyjadřuje tragédii a ničení válkou a její dopad na humanitu. Freska se pak přesouvá k obrazu smějících se dětí, oblečených v tradičních národních krojích z celého světa, slavících mír, který převládl nad válkou".[13]

  Oficiálně se má výjev prohlížet zleva doprava. Pokud ale budeme fresku "číst" zleva doprava, jak je zvykem v naší kultuře, rozvine se zcela jiný příběh. Podrobněji jej líčíme v článku Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. [6]

  Stručně řečeno, v centru levého obrazu drží před sebou germánská žena africké (muslimské) dítě. Je následována černošským mladíkem. Bílá pokrývka lemující hlavu ženy připomíná z dálky andělská křídla. Podobnost s Angel (Anděla) Merkel, "Matkou německého či EU národa", je zarážející. K pozvání migrantů do Evropy již došlo a děj se  soustřeďuje na německého chlapce v popředí. V ocelové rukavici třímá čepel meče, měnící se v radlici pod údery kladiva. Může tomu však být naopak, z radlice je kut meč. Za německým kovářem stojí africké děvče či kluk s rozmáchlou paží, jakoby pomáhal rozmáchnout kladivo.
  Vše zarámováno duhou, známým to symbolem hrdosti a podpory sexuálně deviantnímu chování lidí a rozkladu tradiční rodiny. Nesmí chybět výrazný pás rudý a oranžový, coby barva nové levice řídící EU směrem ke globálnímu neoliberalismu. Duha je však od počátku podložena černou barvou, pozadím démona války. Ten je zdánlivě rozbit, ale údery kladiva na kovadlinu je probouzen k návratu.

  Duha nás vede k dalšímu ději na pravé stěně fresky. Z křiklavě barevné duhy se stává jen slábnoucí, bezbarvá linka, lemující uniformu probuzeného válečného monstra. Její konec ukazuje na zbědované děti různých ras, ležící mrtvé či spící na hromadě suti.
  Vlevo na obraze stojí proud zbědovaných utečenců. Zoufalá žena v šátku (muslimka?) nese mrtvé dítě. Neonacistické monstrum má nasazenu plynovou masku a kosí vše kolem. V levé ruce drží samopal, v pravé šavli - tradiční zbraň džihádu, se kterou utínal Islámský stát hlavy zajatcům. Samopal ještě nevystřelil, šavle již zasáhla holubici míru. První krok v agresi tedy provedou afroislámští hosté, pozvaní do Evropy, která se potopí do vln násilí a chaosu v oblaku chemických zbraní.

  Autor fresek se odvolává na starozákonní biblické verše Izajáše, popisující poslední dny.[6] V areálu DIA nelze minout symbol posledních dní popisovaných v Novém zákoně. Před stany zastřešených prostor letiště se vzpíná mustang do výšky téměř deseti metrů s démonicky rudýma, ve tmě zářícíma očima. Na světlém těle mu vystupují černé žíly. Socha zabila při svém vzniku svého tvůrce. Sinavý/bledý/plavý kůň ukazuje na čtvrtého koně apokalypsy v poslední biblické knize - Zjevení Janovo.    
  Obr. Mustang - socha koně před letištěm v Denveru.[7]

  Vatikán

  Řada proroctví se shoduje na tom, že útok na Evropu silně poznamená i centrum katolické církve - Vatikán. Osud Vatikánu je prý popsán ve Zjevení Janově a tam odkazujeme zájemce. Jedná se o závěrečnou knihu Nového zákona.

  Svůj osud si každý předurčuje svými činy a katolická církev jistě nebude výjimkou. Papežové stále líbají Korán, popírají násilnou povahu islámu a podporují stavbu mešit, aniž by požadovali po arabských zemích reciprocitu. Jak takové počínání dopadne, brzy zjistíme.

  Zajímavé je, že i jeden z papežů pronesl proroctví týkající se pronikání islámu do Evropy, byť proniklo na veřejnost spíše nedopatřením.

  Vize papeže Jana Pavla II.

  Podle svědectví Mons. Maura Longiho, kněze a přítele Jana Pavla II., měl papež noční vizi islámské invaze do Evropy. V březnu 1993 se mu papež svěřil:
  "Připomeň si a všimni si těch, které potkáš v církvi třetího tisíciletí. Vidím Církev zarmoucenou a zasaženou smrtelnou ranou. Mnohem hlubší, mnohem bolestnější než v tomto tisíciletí." A dále: "Jmenuje se to islamismus. Podnikne invazi do Evropy. Viděl jsem hordy vycházet ze západu na východ." Wojtyla určil i národy, z nichž tato invaze přijde, jak řekl Longhi: "Maroko, Libye, Egypt i jiné země - všechny z Východu."
  Svatý otec mu pak zdůraznil: "Podniknou invazi do Evropy, Evropa bude jako temný sklep, se starými památkami, v úplném přítmí, viděl jsem pavučiny. Mysleme na rodinu. Vy, Církev třetího tisíciletí, musíte čelit invazi. Ale ne zbraněmi, zbraně nebudou stačit, jen vaší vírou neporušenou a hluboce prožívanou." [16]

  Ať už je historka pravdivá nebo ne, je v ní jedno důležité sdělení. Bez víry v dobro Stvořitele, bez semknuté rodiny a bližních, jsme jako nazí, jen slabě chráněni před útoky zla, ať je jakékoliv. Rovněž však platí, že proti zlu je třeba se rozhodně a mnohdy i veřejně postavit. A to papež Jan Pavel II ani ti následující zřejmě neudělali.[c]

   

  Sporná proroctví

  Existují mnoha další proroctví, varující před bojem mezi černou a bílou rasou v Evropě. Autorství těchto předpovědí je však sporné.

  Proroctví Sibylino

  Proroctví přisuzovaných Sibyle je celá řada. Vždyť i Sibyl bylo mnoho a často se jednalo o obecné označení ženy - vizionářky.

  Zde jsou například krátké úryvky z knihy Velké proroctví Sibyly, Královny ze Sáby:[17]

  Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužú odívati se budou. Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.

  Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužú nositi budou. Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude. A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou.

  Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svými činily, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.

  Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní. Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.

  Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti s tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by nemohl.

  Pak, téměř dva tisíce let od narození Mesiáše, přijde veliká válka v Evropě.

  V tom vězí původ konce Evropy.
  V té době přestává býti Evropy zemí mocenskou a silnou!
  Všechno, co měla, přebytky, které ostatním národům ukradla, vložila do vraždění. Ctitelé Mesiášovi nebyli o nic lepšími! Šli bezhlavě za těmi, u nichž moc a zlato viděli! Kristus a Mesiáš zůstal pro ně nerozřešenou otázkou minulosti. Celá Evropa byla raněna slepotou!

  Válka poslední a nejhroznější.

  Jak jsem již řekla, poslední válka bude nejhroznější
  a napadne Evropu ve dnech, kdy nejméně toho bude čekat!

  Žlutí a černí po tisíciletích utrpení stanou se nositeli myšlenek pravdy, práva a spravedlnosti!

  Ti, o nichž se vždy pochybovalo, že jsou schopnými odporu, ti, kteří byli mnohdy dáváni bílými lidmi pod úroveň dobytčat, přijdou, aby zúčtovali!

   

  Ptáš se, co nastane, až černá a žlutá rasa ve století tom napadne rasu bílou?

  Pak přijde poslední část dějin lidstva.

  Neboť potom nebude již více pro člověka doba vzestupu ale sestupu!

  Žlutou rasou se zde míní obyvatelé Asie ale také severní Afriky (okolí Nilu). Nakonec, ve 21. století, má podle proroctví nastat období míru, doba nového člověka.

  Dle úvodu v knize je text překladem části Šalamounových knih, pořízeným r. 1936 z arabštiny Aloisem Krčmou. Původně prý mělo jít o spisy královny Sibyly Kumánské, žijící asi v letech 970-870 př. n. l.
  Stěží lze předpokládat, že se nám takto dochoval text mýtické královny Sáby, žijící v 10. stol. př. n. l. Text byl nejspíše sepsán na počátku 20. století. Je ale možné, že obsahuje vize jiných "Sibyl", vizionářek, žijících zde po generace. Autor zřejmě sesbíral různá proroctví a předpovědi, použil i biblické zdroje a české mýty (Jiráskovy Staré pověsti české).

  Osudu Evropy se věnuje třetí část knihy, nazvaná Konec Evropy. Jde zde zejména o kritiku evropské koloniální politiky a slib odplaty. Ostatně, i migraci z Afriky a Blízkého východu do západních zemí lze chápat jako karmickou odplatu osudu za činy, které anglosaská kultura natropila v minulosti.

  Baba Vanga

  Proslulá slepá vizionářka prý před svou smrtí varovala, že v roce 2016 dojde k invazi muslimských extremistů do Evropy. Invaze bude vyvolána konfliktem, který začal Arabským jarem v r. 2010. Podle proroctví Vangy povedou muslimové válku proti Evropanům i za použití chemických zbraní. V Evropě dokonce budou vládnout muslimové - nastolí islámský kalifát s centrem v Římě.[19]

  Problém je, že Vanga své vize a předpovědi nezapisovala a mnoho z nich bylo vyřčeno jen mezi čtyřma očima. Účastníkům rozmluv s bulharskou vědmou pak můžeme věřit, ale také nemusíme. Na stránkách soustřeďujících vize Vangy - Velká encyklopedie Vangy ( Большая энциклопедия Ванги) není o výše uvedených proroctvích zmínky.[20]  Zajímavé je spojení konfliktu migrantů v Evropě s použitím chemických zbraní i když není jasné, zda zdrojem varování je Vanga či někdo jiný.

  Závěr

  Výše uvedená proroctví lze chápat jako varování před důsledky masové afro-islámské migrace do Evropy. K pozornosti je i časté spojování migrace a nepokojů s použitím chemických zbraní, k čemuž naštěstí zatím nedošlo.

  Proroctví nejsou sdělována, aby se lidé báli, ale aby byli varováni. Předpovědi a vize nemají člověka zastrašit a vzbudit v něm fatalismus, ale naopak jej povzbudit k hledání cesty dobra a rozumu. Nevíme, zda jsou všechna výše uvedená proroctví autentická a zda skutečně varují právě před migrační afroislámskou vlnou.
  Je však nanejvýš jasné, že zdaleka ne všechny utečence je Evropa schopna pojmout a že již nyní v mnoha západních zemích dochází k vážným bezpečnostním a národnostním problémům. Pokud bude neřešení situace pokračovat, skončí západní Evropa pod černým praporem islámu nebo v ohni občanských válek. Čím více migrantů Evropané přijmou, tím více zvýší riziko svého zániku či podrobení kruté a barbarské ideologii.

  Měli bychom obnovit svou křesťanskou víru, chránit naše hranice, zásadně odmítat násilnická náboženství a ideologie a trvat na dodržování našich zákonů a respektování naší kultury. Je zapotřebí rychle vracet migranty, kteří nezískali azyl a pomáhat v zemích, odkud lidé utíkají za mylnou vidinou lepšího života. Dříve, než se naplno rozhoří požár v naší Evropě!

   

   

  [a]

  Verše byly psány tak, aby znemožnily jednoznačný výklad. To samozřejmě dnes znamená problém - předpovědi jsou nejednoznačné a interpretované mnoha způsoby. Nostradamus používal několik jazyků a někdy i slova archaická či zcela neznámá.  Smysl je zastřen anagramy, alegorickými obraty a narážkami na astrologii a mytologii. Skryta je rovněž časová posloupnost. Další nejasnost vznikla nejednotnou typografií při sazbě textu knih. Pravopis jednotlivých slov se od jednoho vydání k dalšímu mění.

  [b] V souvislosti s pomocí Ruska Evropě i útokem na papeže lze zmínit dopis proroka Nostradama francouzskému králi Jindřichu II. Text byl publikován v roce 1568 v předmluvě posledních tří centurií. Uvádíme výňatek:[9]

  V dopise Nostradamus předpovídá pronásledování křesťanů v oblastech, kde se hovoří románsky (tedy zejména západní Evropa). Nakonec však třetí král ze severu (Aquilon) postaví silné vojsko a vše uvede do pořádku. Za zemi na severu (Aquilon) bývá považováno Rusko. Nynější prezident Vladimir Putin je celkově třetím prezidentem Ruské federace (dalšími prezidenty byli Boris Jelcin a Dmitrij Medveděv).

  Další z velkých proroků, jasnovidec Edgar Cayce rovněž vidí v Rusku naději:[10]

  Z Ruska přichází naděje světa. Ale ne ve smyslu toho, co je někdy nazýváno komunismus nebo bolševismus. Ne. Ale svoboda, svoboda! Každý člověk bude žít pro svého bližního. Tento princip se zde narodil. Bude trvat léta, než vykrystalizuje. Přesto z Ruska opět vzejde naděje světa.

  S vývojem ruského náboženství přijde větší naděje světa. Pak ten jedinec či skupina, jenž je v bližším vztahu (k Rusku), může lépe postupovat v provádění postupných změn a konečném ustavení podmínek, pokud jde o světový pořádek.

  Snad proto se někteří snaží usilovně přemluvit lid Evropy, že Rusko je říší zla a je třeba tuto zemi eliminovat, nejlépe ve válce, kde hlavním bojištěm bude samozřejmě Evropa.

  [c] K dobru papeže Jana Pavla II. lze snad přičíst alespoň exhortaci (výzvu) Ecclesia in Europa z roku 2003. Varuje zde, že vztah s islámem by měl být veden s "opatrností a s jasným vědomím možností a jejich limitů" a uvědoměním si "významné neshody mezi evropskou kulturou, která má hluboké křesťanské kořeny a muslimským myšlením".
  Na druhou stranu papež ukazoval celému světu demonstrativně, jak líbá Korán. Jeho liberální následovníci se exhortací samozřejmě neřídí.

  [1] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupný z WWW:
  < www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/slides/1566-002-014.htm >
  [2] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Nostradamus [online]. c2016 [citováno 1. 08. 2016]. Dostupný z WWW: < cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nostradamus&oldid=13503723 >
  [3] The Compleat Works of Nostradamus: compiled and entered in PDF format by Arcanaeum: 2003 [online]. [cit. 2018-01-14].
  Viz také např. www.spiritual-knowledge.net/human/nostradamus-quatrains-1.php 
  [4] RITTER, Thomas. Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů. Liberec: Dialog, 2007. Tajemství (Dialog). ISBN 80-86761-56-8.
  [5] PalmoveListy.cz.: Nadi Astrology Centre PRAHA Pobočka Sri Agasthia Mahashiva Sukshama Centre Mayladuthurai [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: www.palmovelisty.cz/
  [6] Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. Mýty a skutečnost: Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=denverske-prorocke-malby-migranti-a-valka-v-evrope&cisloclanku=2015110001
  [7] Denver International Airport images: Permanent Collection. DEN [online]. Photograph provided courtesy of Denver International Airport. [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: http://images.flydenver.com/Art-at-DIA/Permanent-Works/
  [8] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou /NKB/. www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [9] The Compleat Works of Nostradamus. Arcanaeum. 2003. Volně ke stažení na inernetu.
  [10] STEARN, Jess. Edgar Cayce-spící prorok. Turnov: Arica, 1992. ISBN 80-900-1345-7.
  [11] A New World Order Airport with an Arrangement of Occult Art. Discerning the World [online]. [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: discerningtheworld.com/2009/08/19/a-new-world-order-airport-with-an-arrangement-of-occult-art/
  [12] Mezinárodní letiště v Denveru - chrám NWO? Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015100001
  [13] Children of the World Dream Peace: About DEN - Art. City & County of Denver Department of Aviation [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: www.flydenver.com/about/art_culture/children_world_dream_peace 
  [14] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupný z WWW:
  < www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/booksfrom1500to1567.htm  >
  [15] LEMESURIER, Peter. Nostradamus - příštích 50 let: Evropě hrozí invaze. Praha: Levné knihy, 2009. ISBN 978-80-7309-557-4.
  [16] Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy". FATYM.com [online]. 2017 [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=proroctvi-jana-pavla-ii-quotislam-podnikne-invazi-do-evropyquot&cisloclanku=2017110115
  [17] KRČMA, Alois, ed. Welké proroctví Sibyly, králowny ze Sáby ... Překlad Alois Krčma. W Morawské Ostrawě: [nákl.vl.], 1936. 808, [II] s.
  Úryvky o Evropě citovány z kapitoly třetí - Konec Evropy.
  [18] Proroctví Sibylino o XX. století: Konec Evropy - číslo 19. (1.). Mor. Ostrava - Hulváky.: Žofie Stodolová, 1939.
  [19] Marnie O’Neill. Here’s what blind prophet Baba Vanga predicted for 2016 and beyond: It’s not good. News.com.au [online]. 2015 [cit. 2018-01-21]. Dostupné z: http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/heres-what-blind-prophet-baba-vanga-predicted-for-2016-and-beyond-its-not-good/news-story/6adaca964c9bde14e21103ee7d4fbc1d
  [20] Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги. Большая энциклопедия Ванги [online]. [cit. 2018-01-21]. Dostupné z: http://vanga.ru/

  Vytvořeno: 14.01.2018


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 14. 01. 2018 | Aktualizováno: 21. 01. 2018 | 16997 přečtení | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.