Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Biblická proroctví

  Daniel II - Prorokovy omyly

  Bible - Proroctví -- Daniel II - Prorokovy omyly

  Daniel II

  Danielovy omyly

  V článku Daniel píšeme o některých omylech slavného biblického proroka.[9]  Podívejme se na ně podrobněji.

  Král Belšazar, Nabukadnezarův syn

  CEP[1] Daniel 5:2

  Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.
   

  Na třech místech knihy Daniel čteme, že  Nabukadnezar (Nebúkadnesar, Nebuchadnezzar) je otcem Belšazara (Belshazzer):

  Daniel 5:2
  Daniel 5:11
  Daniel 5:18

  Jedná se o omyl. Skutečná posloupnost babylónských králů je následující:

  Nabukadnezar II.      605-562 př. n. l.
  Amel-Marduk   562-560 př. n. l.
  Nergalšarusur   559-556 př. n. l.
  Labaši-Marduk   556 př. n. l.
  Nabonid   556-539 př. n. l.


  Obr. Nabukadnezar II.[2]

   

  Nabonid byl posledním babylónským králem. Belšazar byl jeho synem.


  Obr. Belšazarova hostina. [3]

  Zastánci neomylnosti Bible tvrdí, že aramejský pojem otec znamená nejen skutečného otce ale také předka. Pokud Daniel psal o Nabukadnezarovi jako otci Belšasara, vyjádřil prý pouze jejich příbuzenský vztah.

  Překlad LXT[7] knihy Daniel ze skupiny textů Septuaginty[10] skutečně používá pojmu , který má sice prvotní význam otec, lze jej však překládat i jako předek. Septuaginta je ale řeckým překladem původního hebrejsko-aramejského textu Daniela. A každý překlad znamená určité zkreslení původního významu textu.

  Kniha Daniel je psána ve 3 jazycích – hebrejštině (kap. 1 a 8-12), aramejštině (kap. 2-7) a řečtině (kap. 13-14).[8] Text, který nás zajímá, byl tedy psán aramejsky.

  Podle WTT[4] je ve verši Dan5:2 použit aramejský pojem . Slovník BDB[5] uvádí následující význam:

  V jednotném čísle platí pouze jediný význam - otec. V množném čísle otcové či praotcové (předkové). Daniel používá jednotného čísla. Překlad tedy není praotcové ale otec. Naprostá většina biblických překladů tomu odpovídá.

   

  I kdybychom však připustili, že autor textu pojmem myslel Belšasarova předka a nikoliv otce, problém vyřešen není. Belšasar byl synem Nabonida. Nabonid však nebyl předkem Nabukadnezara, byl pouze jedním z jeho guvernérů. Tedy ani Belšasar nebyl vzdáleným potomkem krále Nabukadnezara.

  Daniel se mýlí také v tom, že Belšasara považuje za krále. Posledním babylónským králem byl Nabonid. Jeho syn Belšasar zůstal jen princem a jeho nejvyšším úřadem byla vláda nad městem Babylón trvající pouhý jeden rok. Zemřel ještě dříve, než jeho otec.[6]

  To, že Daniel nezná příliš dobře historické reálie 6. století př. n. l. je přirozené. Tradiční názor, že autorem knihy je prorok Daniel žijící v 6. stol. již dnes neplatí. Její vznik se klade do doby syrského krále Antiocha IV. Epifana (těsně před r. 164) i když se připouští, že podkladem byla starší, ústně tradovaná, zčásti snad i zapsaná vyprávění.[8]

  ... pokračování příště ...

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  [2] Nebuchadnezzar II
  Microsoft® Encarta® Premium Suite 2003.
  [3] Belshazzar’s Feast by Rembrandt (c. 1630; National Gallery, London).
  Microsoft® Encarta® Premium Suite 2003.
  [4] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition.
  V elektronické formě BibleWorks. /BHS či WTT/>
  [5] Hebrew-Aramaic and English Lexicon of the Old Testament.
  V elektronické formě
  SW BibleWorks.  /BDB Full/
  [6] Zindler. Daniel in the debunker's den. American Atheists, Inc. 1986
  http://www.atheists.org/christianity/daniel.html
  [7] LXT - LXX Septuaginta (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred Rahlfs, Copyright © 1935 by the Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), Stuttgart.
  V elektronické formě
  SW BibleWorks. /LXT/
  [8] Hřebík. Speciální úvod do Starého zákona II. ktf.cuni.cz/~hrebik/spec_uvod_2.html
  [9] Daniel - Proroctví ex eventu: Daniel I. Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2006-01-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006110004
  [10] Rodiny textů, textové tradice a skupiny: Bible - Textové rodiny. Mýty a skutečnost. [online]. 2002 [cit. 2006-01-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007030006

  Vytvořeno: 14.01.2006


  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 14. 01. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 29508 přečtení | Počet komentářů: 70 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.