Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mariánský sloup:
  "Nejsem pražák, takže nemohu soudit, jak byla situována Madona na o ... " (Blob - třetí pražská pyramida)
 • Mariánský sloup :
  "Dobrý den, ten nový Mariánský sloup je myslím špatně. Kéž bych se ... " (Blob - třetí pražská pyramida)
 • Re: Re: Druhý vrchol pyramidy:
  "Díky za odpověď. Tak jen doufejme, že tento Mariánský sloup je tím ... " (Blob - třetí pražská pyramida)
 • Re: Druhý vrchol pyramidy:
  "Máte pravdu, tam kde uvádíte, je další pozoruhodné místo, spojené ... " (Blob - třetí pražská pyramida)
 • Druhý vrchol pyramidy:
  "Zdravím Vás, Celá ta záležitost má ještě jeden rozměr. Pokud zm ... " (Blob - třetí pražská pyramida)
 • Re: Saturn doprovázel duše na druhý svět?:
  "Merkur měl mnoho úkolů. Jednou z jeho prapůvodních povinností bylo ... " (Nostradamus a COVID - centurie II.65)
 • Antikrist

  Bushové - klan antikristů

  Mýty a skutečnost - Antikrist (VI.)

  Mýty a skutečnost - Antikrist (VI.)

  Bushové - klan antikristů

   

  Antikrist a antikristové - lidé hříchu

  Pojem antikrist je již svou stavbou spjat s Kristem, tedy křesťanstvím. Varování před antikristy nalezneme již v prvých křesťanských textech psaných před  dvěmi tisíci lety. Zrádné postavy těch, kteří se snažili ve spojení se zlými silami působit skrytě proti lidstvu, jsou však známy odpradávna. Společným znakem těchto anti-mesiášů jsou téměř neomezené finanční možnosti, světská moc, klamání lidí, vydávání se za vyvolené spasitele a pokus ovládnout svět.

  V Janově evangeliu čteme varování před Antikristem (v překladech často psáno s velkým "A") přicházejícím na konci dní a před jeho předchůdci, antikristy (s malým "a"). Řada antikristů má připravovat cestu pro příchod velkého Antikrista na konci věku. Apoštol Matouš píše o falešných prorocích a falešných kristech (=antikristech) svádějících své posluchače a vyvolávajících války. V posledních dnech budou antikristi provádět divy a zázraky snažíc se svést i ty, kteří dosud odolávali. Apoštol Pavel ve svých dopisech upozorňuje, že člověk hříchu (= Antikrist) je stále zadržován ale bezbožnost již působí a nakonec se zjeví i ten bezbožník. Zlé síly ho obdaří temnou mocí a schopností klamu, bude obluzovat své okolí znameními, lživými zázraky a ponoukáním k nepravostem. Ochranou člověka je láska k pravdě.[1]

  Před antikristy varovali apoštolové a po nich celá řada lidí víry i gnoze, z nichž mnozí byli později za své skutky a učení prohlášeni za svaté: Apoštolové Antikrista budou žít v přepychu, nic jim nebude scházet. Zlata a pozemských pokladů budou mít nadbytek na rozdávání (sv. Anselm). Budou umět mluvit obratně a mnozí posluchači jim uvěří. Budou hlásat desatero přikázání, sami však žít ve smilstvu a volné lásce (Dionysius z Lutzenburgu). Antikrist propůjčí svým přívržencům bohatství, pocty, moc a rozdělí mezi ně zdarma i pozemky (sv. Cyril Jeruzalémský). Zlatem a jiným bohatstvím přiměje mnoho křesťanů k odpadu (sv. Jeroným). Antikrist se pomocí zlata zmocní i světských vladařů, kteří jej pak uznají za svého pána (Morel). Každý, kdo Antikrista uvidí, bude k němu přitahován niternou touhou... Antikrist bude génius s velkými přirozenými dary... a nesrovnatelným řečnickým nadáním... svým vzhledem bude každému imponovat... pěknou postavou a příjemnou tváří ... svou mravoukou se však bude snažit zvrátit veškerý řád na zemi (Dionysius z Lutzenburgu). Antikrist bude... pravým mistrem přetvářky ... zvláště bude pokrytecky dávat najevo laskavost a dobrotu, aby si získal důvěru lidí (sv. Cyril Jeruzalémský). Kníže bezbožnosti... bude mistrem bludu i klamu, a převrátí svět (Bernardino z Busto). Antikrist bude hlásat volnou lásku a zničí nejposvátnější svazky rodinného života (sv. Hildegarda). Již v čase Antikristova mládí zmizí ze světa veškerá spravedlnost... téměř každý bude mít něco, čeho se potají zmocnil... svět ovládne bezbožnost, chamtivost, žádostivost a smyslnost (Lactantius Firmianus). Na jeho dvoře bude hodování, hýření a všemožných zábav bez počtu a bez smyslu (Dionysius z Lutzenburgu). Bude hlavou všech pokrytců... bude předstírat všechny ctnosti: zbožnost, čestnost, upřímnost, dobrosrdečnost a svatost... (sv. Řehoř Veliký).[1]

  Podle řady posvátných textů a proroctví se Antikrist ujme vlády nad světem v posledních dnech našeho věku a pak vyvrcholí poslední boj dobra a zla. Příchod Ježíše Krista oznámila Betlémská hvězda. Po dvou tisících letech podobné nebeské znamení oznámilo příchod Antikrista.  Malí antikristové stále intenzivněji a ve větších počtech připravují cestu a podmínky pro úspěšné působení velkého Antikrista. Připravují vše k jeho světové nadvládě v podmínkách strachu, všeobecné agresivity a všudypřítomné kontroly lidí. Antikristové již nepůsobí osamoceně ale ve vzájemné součinnosti. Existují i celé rodiny antikristů. Přicházejí na svět postupně po generacích v rámci rodinného klanu aby si předávali moc a prostředky. Alespoň takto o tom hovoří skryté tradice.

  Klan Bushů

  Podle legend existuje rodinný klan, který po generace neustále usiluje o získání moci nad ostatními a to všemi prostředky.  Proroctví varuje, že pokud klan získá nejvyšší moc v zemi po dobu dvou generací, způsobí svému okolí něštěstí a zmar. Pokud se klanu podaří po tři následující generace získat nejvyšší moc v zemi, pak to bude pro tuto zemi znamenat tragédii a nebezpečí pro celý svět.  V současnosti je tento klan prý znám pod jménem Bushové a Walkerové.
  Strom poznáme po ovoci. Podívejme se tedy na to, jak si zejména rodina Bushů (z nichž dvě generace se staly prezidenty a třetí se o to snažila) ve světle této legendy vede.

  Rodina Bushových usilovala o vliv v Americe již od 17. století, kdy se zde usadila. Rodová větev Walkerů byla známa dovozem otroků z Afriky či obchodováním s nacisty. Ve 20. století se Bushové stali jednou z nejmocnějších rodin co do vlivu na politiku ve Spojených státech amerických. Jeden z nich (Prescott Bush) se např. neblaze proslavil finanční podporou nacistického Německa. Ve svých řadách měli napříč třemi generacemi obchodníky, bankéře, dva americké senátory, jednoho člena Nejvyššího soudu, dva guvernéry, jednoho viceprezidenta a dva prezidenty USA. Stručně uvádíme střípky ze života dvou Bushů - prezidentů.

   

  George Herbert Walker Bush

    (* 12. června 1924)
  Zastával řadu vysokých politických a diplomatických funkcí. Ředitel CIA (1976–1977), 41. prezident USA (1989–1993).

  Hned v prvém roce prezidentsví nařídil vojenskou invazi do Panamy (prosinec 1989). Sesadil panamského prezidenta a nechal rozpustit Panamskou obrannou sílu.

   
         
  G. H. W. Bush [2] 

  V dalším roce zahájil válku v Iráku (válka v Zálivu, operace Pouštní bouře - 1990). Záminkou bylo obsazení Kuvajtu Irákem (Kuvajt byl dříve provincií Iráku). Americká diplomacie nejprve podporovala plány Iráku na vojenskou akci v Kuvajtu. Ihned po obsazení Kuvajtu Irákem však USA zahájily kampaň za vojenskou intervenci proti Iráku. Veřejnost byla přesvědčována vymyšlenými příběhy o zvěrstvech iráckých vojáků (údajné zabíjení novorozenců v inkubátorech).

  Neustálé bombardování Iráku trvalo 43 dnů, spojenecká vojska vystřílela nebo svrhla okolo 325 tun munice a bomb z ochuzeného uranu. Zvláštní roli sehrála média, která poprvá začala vysílat propagační, odosobněné záznamy z bojů (údery raket nebo nočních boje) aniž však bylo možné spatřit umírající vojáky a civilisty.

  Po tlaku USA uplatnila OSN ekonomické sankce vůči Iráku (1990 - 2003). Armáda Spojených států amerických vybudovala vojenské základny v Saúdské Arábii a Kuvajtu.

   

   

     Václav Havel navštívil G.W.H. Bushe hned po listopadovém převratu v únoru 1990. Na tzv. Cestě snů se stal Havel důkazem vítězství západu nad východem.

  G.W.H. Bush a V.Havel, únor 1990, USA, Oválná pracovna.[6]

  Bush st. navštívil Československo v roce 1990 a 1999. Od V. Havla převzal Řád Bílého lva (1999).
   

  Nikdy se jménem USA neomluvím. ... Je mi jedno, jaká jsou fakta, já nejsem člověk, co se omlouvá za USA. “ G.H.W.Bush k sestřelení íránského civilního letadla Iran Air 655 křižníkem USS Vincennes v roce 1988.

  Během prezidentství George Walkera Bushe byly vyjednány základní kameny Severoamerické dohody o volném obchodu.

  V r. 1991 zmínil Bush ve svém proslovu ideu nového světového pořádku.

   

  George Walker Bush

     (* 6. července 1946)
  43. prezident USA.

  Byl jen průměrný student, na Yale byl však přijat do tajné společnosti Skull and Bones. Pracoval v ropném průmyslu a s lidmi z tohoto prostředí udržoval vztahy i po zvolení americkým prezidentem. Prezidentem za Republikány se stal v kontroverzních a zřejmě zfalšovaných volbách z roku 2000, kdy jeho hlavním soupeřem byl Al Gore z Demokratické strany. Rozdíly v počtu hlasů byly v některých volebních úřadech jen v řádu stovek hlasů. Během svého úřadování nepřestal pracovat pro ropnou lobby.

    
  G. W. Bush[5]

  Brzy po převzetí úřadu prezidenta začala jeho popularita upadat. Hned ve druhém roce jeho vlády došlo 11. září 2001 k "teroristickým" útokům na Světové obchodní centrum a Pentagon. Daly záminku k řadě vojenských útoků na země Blízkého východu. Nejprve byl napaden Afgánistán s cílem svrhnout vládu Talibanu. Ta však s útoky na "dvojčata" neměla nic společného. Po útocích z 11. září došlo k semknutí amerických občanů a podpoře vlády a prezidenta.

  14. prosince 2001 Bush odstoupil od smlouvy o antibalistických střelách z roku 1972. Po vypovězení smlouvy mohly USA pokračovat ve vývoji svého obranného systému, známého jako raketový deštník. Byla přijata legislativa jako USA PATRIOT Act of 2001 a další, které výrazně omezily občanské svobody. Zavedl nelegální odposlouchávání telefonních hovorů amerických občanů atd.

  29. ledna 2002 Bush deklaroval ve Zprávě o stavu Unie změnu zahraniční politiky. Vyhlásil Válku proti terorismu. Použil termín „Osa zla“, do které zahrnul Írán, Severní Koreu a Irák. Vysoké posty v Bushově administativě zastávali lidé, kteří otevřeně hlásali nadvládu USA nad celým světem (Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfovitz a další).

  V roce 2003 svolal "koalici ochotných" a zaútočil na Irák. Záminkou bylo zničení zbraní hromadného ničení, které však v Iráku neexistovaly. Koalice porazila regulérní Iráckou armádu a 1. května 2003 Bush ohlásil konec hlavních vojenských operací. Hlavním důvodem války v Iráku byly ropné zájmy USA.

  Bush uspěl při kandidatuře na druhé funkční období, když v roce 2004 porazil Massachusettského senátora Johna Kerryho. V srpnu 2005 zasáhl USA hurikán Katrina, kdy byly ponechány miliony lidí bez pomoci. Šlo o největší přírodní katastrofu v dějinách USA.

  Bush ve volbách slíbil zvýšení ochrany přírody (ochrana deštných pralesů, snížení emisí CO2 atd.) Žádný slib však nedodržel. Naopak, podporoval zákony které znamenaly další intenzivní devastaci přírody. Povolil těžbu ropy v několika národních parcích. Zasadil se o prodej pozemků s ropou v Aljašské přírodní rezervaci do rukou soukromých firem. Prosadil snížení ekologických norem a zavedení bionafty devastující životní prostředí.

    
  Václav Havel převzal 23.7. 2003 od prezidenta USA George Bushe Prezidentskou medaili svobody, foto: ČTK.[3] [4]

  Bush ml. navštívil Česko v r. 2007 (dříve zde byl pouze na summitu NATO r. 2002). Hlavním tématem jednodenní návštěvy byla chystaná základna protiraketového systému, kterou USA chtěli umístit v českých Brdech. Vztahy mezi prezidenty G. Bushem a V.  Klausem byly  chladné. Český prezident se vyjádřil velmi kriticky k útoku USA na Irák.

   

  John Ellis „Jeb“ Bush

     (* 11. února 1953)

  Jeb Bush byl guvernérem státu Florida za Republikánskou stranu. Od roku 2015 se ucházel o kandidaturu na úřad prezidenta USA. Jako člen významné rodiny Bushů měl přístup do vlivných kruhů a získával rekordní finanční částky na svou kampaň. Přesto musel pro totální neúspěch v primárkách vzdát kandidaturu v únoru 2016.

  Třetí generaci Bushů s tedy snad nepodaří získat nejvyšší moc v USA a temné proroctví o zániku této země se nenaplní. Existuje však jiné proroctví, týkající se prezidentských voleb v roce 2016, které je pro svět možná ještě děsivější. Pro mnohé bude překvapením, že toto proroctví se zřejmě týká Donalda Trumpa.

   

  ----------- pokračování příště ------------


  [1] Antikrist, člověk hříchu: Antikrist (I.). Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=antikrist-clovek-hrichu&cisloclanku=2013030001
  [2] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: George H. W. Bush [online]. c2016 [citováno 6. 11. 2016]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=George_H._W._Bush&oldid=14273783 >
  [3] Václav Havel má nejvyšší americké civilní vyznamenání - medaili svobody. Český rozhlas [online]. 2003 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/vaclav-havel-ma-nejvyssi-americke-civilni-vyznamenani-medaili-svobody
  [4] Rozporuplný odkaz Václava Havla II. Svobodné noviny [online]. 2014 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: http://svobodnenoviny.eu/rozporuplny-odkaz-vaclava-havla-ii/
  [5] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: George W. Bush [online]. c2016 [citováno 6. 11. 2016]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=George_W._Bush&oldid=14215927 >
  [6] George H. W. Bush; Vaclav Havel. Gettyimages [online]. [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: http://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/pres-bush-chatting-animatedly-w-czech-pres-vaclav-havel-in-news-photo/50423437#pres-bush-chatting-animatedly-w-czech-pres-vaclav-havel-in-swedish-picture-id50423437


  Vytvořeno: 6.11.2016 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 06. 11. 2016 | Aktualizováno: 06. 11. 2016 | 17068 přečtení | Počet komentářů: 60 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.