Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
  • pěkné:
    "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
  • Re: Klamstvo.:
    "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
  • Klamstvo.:
    ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
  • Re: YAHWEH VALECNIK.:
    "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
  • YAHWEH VALECNIK.:
    "Prosím vás,kdo jste,že si dovedete posuzovat,to co nařídil stvorit ... " (YHWH III - Válečník YHWH)
  • Jméno El elohim YaHWeH není hosp-Odin!:
    "Shalom,ve vší účtě k našemu stvoriteli,svatému El dlohim YaHWeH,si ... " (YHWH II - Hospodin, Nejvyšší?)
  • Archeologie

    Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje

    Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje

    Hebrejská Bible a archeologie

    Datování exodu I.

    Exodus a biblické zdroje

    Útěk Izraelitů z egyptského otroctví patří mezi klíčové události zaznamenané v Hebrejské Bibli. Kdy však k exodu, tedy hromadnému odchodu, došlo?

    Nejprve se lidé  pokoušeli datovat exodus samozřejmě přímo s pomocí Bible.

    16. století př. n. l.

    Někteří badatelé spočítali délku života či panování významných biblických postav a tvrdí, že interval mezi exodem a stavbou Jeruzalémského chrámu musel trvat více než 553 let. K jimi předpokládanému roku výstavby chrámu (966 př. n. l.) připočetli 553 let. Exodus musel tedy začít dříve, než v roce 1519 př. n. l.

    V encyklopedii Insight on the Scriptures[3] je proveden podrobný výpočet. Údaje Mojžíšových knih prý vedou k datu exodu 1513 př. n. l.

    15. století př. n. l.

    Tradiční datování exodu vychází z veršů 1. Královské:

    CEP[1] 1. Královská 6:1
    Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.

    Šalomoun měl podle tradice vládnout v létech 972 až 933 př. n. l.. Stavba izraelského chrámu začala tedy v roce 968 př. n. l. (-972 + 4).
    Odtud plyne, že Izraelci vyšli z egyptské země v roce 1448 př. n. l. (-968-480). Jiné zdroje považují za datum výstavby chrámu rok 966 př. n. l. a exodus pak umisťují do roku 1446 př. n. l.

    Problém však je v časovém intervalu 480 let. Podle řady odborníků se jedná pouze o symbolický údaj. Výklad ke Starému zákonu [2]str.346 uvádí, že číslo 480 je symbolickým násobkem posvátných čísel 12 a 40 (dvanáct pokolení se čtyřicetiletým trváním jedné generace).  

    LXX, která reprezentuje jinou rodinu textů, než jsou např. masoretské (MT), uvádí čtyři sta a čtyřicet let, tedy 440 let. Ve Výkladu ke Starému zákonu čteme, že přesné datum začátku stavby zůstává neznámé. A totéž tedy platí o datování exodu z veršů 1. Královské.

    Autor teorie o dávných návštěvách mimozemšťanů Zecharia Sitchin stanovil exodus na rok 1477 př. n. l. [5]

     

    13. století př. n. l.

    CEP Exodus 1:8-11
    V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země."
    Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady,
    Pitom a Raamses.

    Příběh o narození Mojžíše předchází v Bibli zmínka o egyptských městech Pitóm a Ramses. Jedná se o jediné konkrétnější historické údaje související s událostmi před exodem. Právě proto zde někteří historikové hledali další klíč k zařazení příběhu do historického kontextu.

    Izraelité měli vykonávat nucené práce ve zmíněných městech. Ramses bylo oblíbené jméno 19. a 20. dynastie faraónů. Někteří z nich skutečně budovali města v nilské deltě.
    Období vlády dynastie Ramess je ohraničeno roky 1295 (Ramess I.) a 1069 (Ramess XI.). Koncovým mezníkem je však přibližně rok 1209, kdy farao Merenptah (syn Ramesse II.) opěvuje své vítězství nad mnohými národy. Merenptahova stéla zmiňuje mezi poraženými i lid Izraele žijící v Kanaánu. K případnému odchodu Izraelitů z Egypta pak muselo dojít před rokem 1209.

    Řada badatelů časově ohraničovala exodus dvěmi mezníky:

      - vláda Ramesse II. (1279 až 1213) př. n. l.
    - vztyčení vítězného Merenptahova monumentu (cca. 1209)

     

    Bestseller Paula Johnsona Dějiny židovského národa[4] uvádí na str.36:
      ... můžeme poměrně s jistotou tvrdit, že exodus proběhl ve 13. století př. Kr. a skončil do roku 1225 př. Kr.

    Znamená to tedy, že k odchodu Izraelitů došlo ve 13. století př. n. l.? Řada badatelů klade exodus do roku 1250 př. n. l. Jiní dávají přednost roku 1275 př. n. l.

     

    Podle údajů nalezených v Hebrejské Bibli
    byla provedena celá řada výpočtů doby exodu.
    Výsledky se liší o celá staletí.
    Jedno je jisté. Bible je v datování  událostí, ze kterých je možné odvodit dobu exodu, značně rozporuplná.

     

    Kdy tedy došlo k exodu?
    V 16., 15., 14. či 13. století př. n. l.?
    Časové i historické údaje v Hebrejské Bibli si protiřečí.
    Badatelé se tedy snažili využít informací z mimo-biblických zdrojů
    a hlavně výsledků archeologické vědy.

     

    Pokračování - Exodus a archeologie


    [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
    [2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklad ke Starému zákonu II. Karmelitánské nakladatelství 1996. ISBN 80-7192-150-5
    [3] Insight on the Scriptures. International Bible Students Association, Brooklyn, New York 1988. 
    [4] Johnson, Paul. Dějiny židovského národa. Rozmluvy. 1996. ISBN 80-85336-31-6
    [5] Sitchin Zecharia. Výpravy do mýtické minulosti. Fontána. 2005. ISBN 80-7336-238-4

    Vytvořeno: 28. 05. 2005


    Související články:
    Nezvěstná hora Sinaj (15.05.2006)
    Datování exodu II. - Exodus a archeologie (30.05.2005)
    | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 28. 05. 2005 | Aktualizováno: 13. 07. 2008 | 28642 přečtení | Počet komentářů: 180 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

    Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

    Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.