Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Hvězdářství

  Dendera II - Co ukazuje kruhový zodiak

  Hvězdářství -- Dendera II - Co ukazuje kruhový zodiak.

      

  Starověké hvězdářství - Dendera II

  Co ukazuje kruhový zodiak

   

  Chrám v Dendeře byl vybudován v 1. století př. n. l. Byl však prý postaven na mnohem starších základech.[1]

  Zobrazuje kruhový zodiak na stropě Usirovy kaple v Dendeře
  uspořádání hvězdné oblohy odpovídající určité době?
  A pokud ano, kdy byla na obloze
  odpovídající konstelace nebeských těles?

  Již významný francouzský astronom Jean Baptiste Biot v letech 1822 až 1844 tvrdil, že i když byl zodiak vytesán v římské éře, ukazuje mnohem dávnější oblohu. Nebeská mapa mohla být překopírována ze staršího podkladu, který měl zobrazovat nebe o půlnoci jarní rovnodennosti v roce 700 př. n. l.[1]

  Sir Norman Lockyer datoval zodiak podle hieroglyfů do doby 1700 let př. n. l. Zdůrazňoval tři důležité časové mezníky v letech 270 př. n. l., 1728 př. n. l. a 3192 př. n. l. V těchto letech mělo dojít ke shodě jarní rovnodennosti s heliakickým východem Síria.

  Spisovatel Graham Hancock[2] str.49 upozorňuje, že prof. Alexander Gurshtein posunul původ zvěrokruhu přinejmenším do roku 6000 př. n. 1. Znamení byla ve starých mýtech často personifikována jako "podpíratelé" nebo "nosiči" oblohy".[3] Na kulatém zvěrokruhu v Dendeře je vidíme v podobě ženských postav se vztaženými pažemi.

  Nosiči nebes podpírají oblohu v místě souhvězdí Lva, Vodnáře, Býka a Štíra. Počítačové simulace údajně naznačují, že tato konfigurace měla představovat charakter oblohy v době asi 4380 př. n. l. až do doby 2200 př. n. l., kdy souhvězdí Býka označovalo jarní rovnodennost, a Lev letní slunovrat.

   


  [13]

  Planety v exaltaci - 786 př. n. l.

  Joan Conmanová upozorňuje, že planety jsou zakresleny v pozicích svého povýšení (exaltace, hypsómy) v rámci souhvězdí/znamení zodiaku. Postavy znázorňující planety drží berlu, znamení vlády.[4] Každá planeta měla podle astrologů silnou pozici v určitém svém postavení na obloze. Slunce je v povýšení, pokud stojí na pozici 13° znamení Býka, Venuše exaltuje v pozici 23° Berana atd.[6]
  Otázkou zůstává, odkud jsou odvozeny exaltace jednotlivých planet. Odpovídají skutečnému postavení planet v nějaké konkrétní historické době?

  Nejstarší zmínka o exaltacích  se nám dochovala na zlomku klínopisné tabulky z knihovny krále Nabukadnezara (604 - 562 př. n. l.). Uvedena jsou tam tato povýšení nebeských těles:[7]

  Slunce Beran
  Měsíc Plejády a Perseus
  Mars Kozoroh
  Jupiter Rak

  Pozice exaltací zpřesněné až na stupně uvádí až J. Firmicus Maternus (cca. 300 n. l.)[8] :

  Slunce Beran 19°
  Měsíc Býk
  Mars Kozoroh 28°
  Jupiter Rak 15°
  Venuše Ryby 27°
  Merkur Panna 15°
  Saturn Váhy 21°

  Astrolog Cyril Fagan spočítal, že výše uvedené postavení nebeských těles v exaltacích odpovídá roku 786 př. n. l.[9] Povýšení nebeských těles lze tedy odvodit od jejich skutečného postavení pozorovaného babylonskými hvězdáři v roce 786 př. n. l. E. Heinl připomíná, že v tomto roce byl dostavěn ve městě Lalchu (biblický Kelach, dnešní Nimrúd) chrám boha Nabúa. Nabú byl také patronem věštby a odhalování skrytých věcí. Pro astronomy-astrology to byla tak významná událost, že se informace o postavení planet přenášela dále, z generace na generaci, formou učení o exaltacích.[7]    

  Jak připomíná J. Conmanová[4] , na denderském zodiaku jsou planety, Slunce a Měsíc zobrazeny v blízkosti souhvězdí/znamení, která se shodují s exaltacemi těchto nebeských těles. To tedy znamená, že zakreslení pozice planet, Slunce a Měsíce na denderském zodiaku odpovídá jejich skutečné pozici na obloze v roce 786 př. n. l.

  Nebeský pól - 2800 př. n. l.

  Hroch (Hippo) v centru denderského zodiaku drží kotevní kůl. Může se snad jednat o symbol nebeského pólu, o bod ukotvení nebes, kolem kterého se otáčí nebeská sféra?

  Hroch představuje hvězdy známé dnes jako Malý vůz a část souhvězdí Draka. V egyptském náboženství byl spojován s požíračem špatných duší. Místo, kde Hroch drží kůl, znázorňuje polohu hvězdy Thuban.
  Obr. www.astro.cz/iso/cas/praha/crp/0203a.phtml

  Dnes leží nebeský pól blízko Polárky v souhvězdí Malého vozu. Vlivem precese však dochází k pomalému posunu nebeského pólu po kružnici. Kdysi se v blízkosti pólu nenacházela Polárka (Severka) ale Thuban. Nebeský pól kdysi skutečně ležel v souhvězdí Velké medvědice, blízko hvězdy Thuban. Bylo to v období Věku pyramid, zhruba  2800 př. n. l.[1]

  Nejblíže severnímu nebeskému pólu byla hvězda Thuban v roce 2797 př. n. l. Její vzdálenost tehdy činila 5' 26''. [12]

  Obr. Simulace noční oblohy -
  Káhira, 2797 př. n. l., 21. 03. 01:00

  Nebeský pól je označen křížem.

  Thuban se téměř kryje s nebeským pólem. Hroch drží kůl v místě severního nebeského pólu.

   

  Obr. Simulace noční oblohy -
  Káhira, 51 n. l., 21. 03. 01:00

  Nebeský pól je označen křížem.

  Nebeský pól leží mezi Thubanem a Polárkou.

   

  Symbolika Hrocha držícího v tlapě (Thuban) kotevní kůl (severní nebeský pól) nejvíce odpovídá stavu oblohy kolem roku 2797 př. n. l. Od tohoto data se nebeský pól pomalu přesouvá k Polárce.

  Poslední známé studie

  Francouzský astronom Éric Aubourg tvrdil, že zodiak je založen na principu konjunkcí a opozic planet. Zodiak neukazuje okamžitou pozici všech planet (na pozadí souhvězdí). Starodávní hvězdáři se prý rozhodli znázornit poslední stálé body každé z planet, které předcházely vypracování zodiaku. Pozice planet na stropě chrámu označuje postavení každé z planet v roce výstavby chrámu. To by mělo odpovídat  červenci až srpnu roku 51 n. l. [5] [10]

  Jiní odborníci se zaměřili na postavení planet v souhvězdích zvířetníku. Venuše leží v souhvězdí Vodnáře, Jupiter je blízko Raka, Mars přesně nad Kozorohem. Astronomové vypočítali, že takové postavení planet nastalo v období mezi 15. 6. až 15. 8. roku 50 př. n. l. V zodiaku je prý zaznamenáno i zatmění Slunce a Měsíce. Bohyně Isis drží paviána (boha Thovta) za ocas což může znamenat, že chce znemožnit, aby Měsíc zakryl Slunce. K zatmění Slunce došlo 7. 3. 51 př. n. l. Figura udjat-eye ukazuje zatmění Měsíce 25. 9. 52 př. n. l.[15]

  Nedávná studie astronoma E. Aubourga a egyptoložky S. Cauville odhalila, že reliéf zodiaku je detailním a přesným vyobrazením noční oblohy z 28. listopadu roku 47 př. n. l. Dle staroegyptského kalendáře se jednalo o 26. den měsíce chojaku neboli 4. měsíc období záplav. V řecko-římském období se v tomto měsíci konala usirovská mystéria - rituály připomínající smrt a zmrtvýchvstání boha Usira. Slavnosti vrcholily právě 26. chojaku, kdy nastal úplněk. V roce 47 př. n. l. během noci z 25. na 26. dne měsíce chojaku  došlo na nebi k jedinečné situaci. Nastal úplněk, ale Měsíc zároveň dosáhl nadhlavníku (nejvyššího bodu na obloze). To se stává jen jednou za 1480 let! Tento jedinečný okamžik byl zaznamenán na stropě druhé východní Usirovy kaple v Dendeře.[14]

  Obr. vpravo - Denderský zodiak. Nástropní reliéf z Usirovy kaple chrámu v Dendeře. Období vlády Kleopatry VII, 50 př. n. l. Muzeum Louvre. [15]    

  Následující - Dendera III - Orientace


  [1] Gillentine Julie. The Zodiac of Dendera. 2001. Atlantis Rising Magazine, issue 30.
  www.queenofcups.com/AR30article.htm
  [2] Graham Hancock, Santha Faiia, "Zrcadlo nebes", 1998, Columbus 2003
  [3] Giorgio de Santillana, Herta von Dechend. Hamlet´s Mill (Hamletův mlýn)
  [4] Joann Conman. 2002. The Round Zodiac Ceiling of the Temple of Hathor at Denderah. home.maine.rr.com/imyunnut/Den.Round.html
  [5] Éric Aubourg "La date de conception du zodiaque du temple ďHathor á Dendera," Bulletin de l'Institut Francais ďArchéologie Orientale, Volume 95,1995. citováno J.Conmanovou [4]
  [6] Turnovský. Astrologie - Slovník pojmů. www.astrologie.cz/slovnik/pojem/exaltace-povyseni.htm
  [7] Emil Heinl. Povýšení (exaltace, hypsóma) Slunce, Měsíce a planet.
  www.stand.cz/astrologie/ceska/texty/heinl/heinl.htm 
  [8] Firmicus Maternus Julius. (okolo r. 300 po Kr.). Libri VIII matheseos sive de vi et potestatibus stellarum. Citováno E.Heinlem [7]
  [9] Fagan Cyril. Zodiacs Old and New. London 1951. Citováno E. Heinlem. [7]
  [10] Éric Aubourg. The Zodiac of Dendera. Stručný popis díla na adrese www.ifao.egnet.net/doc/Publications/DocNouvPub/Periodiques/BIFAO_95.htm 
  [11] Camillo Trevisan. La rappresentazione delle costellazioni nello zodiaco circolare di Dendera. brezza.iuav.i/dpa/ricerche/trevisan/dendera5.htm 
  [12] Pavel Příhoda. Astronomie starověkého Egypta. Corona Pragensis 2002/3, 4 
  www.astro.cz/iso/cas/praha/crp/0203a.phtml 
  [13] el-Amarna, Dendara. Zvěrokruh z chrámu v Dendeře, jak jej zobrazil v r. 1837 cestovatel Girolamo Segato, (Louvre, Paříž) www.geocities.com/WestHollywood/Heights/6620/el_amarna__dendera__e.htm 
  [14] Coppens, Filip. Astronomický reliéf v Šenhurském wabetu. Planety, hvězdy a znamení v řecko-římském Egyptě.
  [citováno 7.7. 2011] < http://pes.ff.cuni.cz/pdf/PES2-2003-coppens.pdf  >
  [15] The Zodiac of Dendera. Louvre. [citováno 7. 7. 2011] < http://www.louvre.fr >
      

   
  Vytvořeno: 05. 03. 2004


  Související články:
  Dendera I - Symbolika kruhového zodiaku (14.04.2005)
  Dendera III - Orientace (08.03.2004)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 05. 03. 2004 | Aktualizováno: 08. 07. 2011 | 27210 přečtení | Počet komentářů: 56 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.