Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení.

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 23. 02. 2023, Aktualizováno dne: 24. 02. 2023Mýty a skutečnost - Proroctví

Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení.

Často se na našich stránkách věnujeme proroctvím Nostradama (Michel de Nostredame). Považujeme jej za jednoho ze skutečných proroků, vizionářů. Výhodou je, že svá proroctví sám knižně vydával a není těžké vyhledat originální znění. Problémem  zůstává obtížný a mnohdy nejednoznačný výklad. Ostatně, to bylo i jeho záměrem.

Jako ukázku proroctví, které lze přesně časově přiřadit k dějinným událostem, uvádíme Nostradamovo čtyřverší číslo 66 z 6. centurie.

 

Kosti významného Římana/
velkého římského nálezu

 

Svá proroctví začal Nostradamus vydávat knižně formou centurií (1 centurie = 100 prorockých čtyřverší) od roku 1555. Šestá centurie byla poprvé vydána v roce 1566 (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, A Lyon, vydavatel Pierre Rigaud - viz obrázek vpravo). Zde, v šesté centurii, nalezneme pod číslem 66 následující proroctví:

  
[1]

Centurie VI.66


Obr. Čtyřverší LXVI (66) z VI. centurie (r. 1566).[1]

Přepis:[2]

Au fondement de la nouuelle secte,
Seront les os du grand Romain trouuez,
Sepulchre en marbre apparoistra couuerte,
Terre trembler en Auril, mal enfoüetz.

Anglický překlad:[3]

At the foundation of the new sect,
The bones of the great Roman will be found,
A sepulchre covered by marble will appear,
Earth to quake in April poorly buried.

Český překlad:[4]

Ten, který sektu obnovit přijde,
Najde velkého Římana kosti.
Z mramoru hrobka na světlo vyjde,
Když v dubnu zem se otřese dosti.

Výše uvedený český překlad je sice veršován, avšak tím ztrácí na přesnosti.

enfoüetz - příčestí minulé, množné číslo odvozené od enfouer, enfouir - pohřbít, zahrabat, zakopat.[5]

Náš překlad zní takto:


U základů nové sekty,
Budou to kosti významného Římana/velkého Římského nálezu,
Hrob pokrytý/zakrytý mramorem se objeví,
Země se v Dubnu třese, těžce pohřbeni.
 

 

Velký římský nález významného Římana - rok 2009

V červnu 2009 obletěla celý svět zpráva o nalezení ostatků svatého Pavla, apoštola národů. Papež Benedikt XVI. oznámil, že v mramorovém sarkofágu, nacházejícím se pod bazilikou sv. Pavla za hradbami v Římě, podle všeho patří svatému Pavlu.[6] [a]
"V sarkofágu, který nebyl nikdy předtím otevřen, byly s pomocí sondy zavedené dovnitř malým otvorem objeveny zbytky kostí," řekl papež Benedikt XVI. Stáří kostí určily testy, podle nichž pocházejí z prvního či druhého století našeho letopočtu.[7]
     
Obr. Hrobka svatého Pavla - část mramorového sarkofágu pod hlavním oltářem baziliky.[11]

V případě otevření sarkofágu apoštola Pavla, jeho prozkoumání a nález lidských ostatků jde o archeologickou senzaci a překvapení pro církevní politiku, uváděly italská média.[7]
Svatý Pavel je považován za klíčovou duchovní postavu tehdy se rodící křesťanské církve, která byla ve svých počátcích jednou z náboženských sekt. Pavel z Tarsu je nejznámějším misionářem z těch, kteří po Kristově smrti šířili křesťanství. Byl Římanem a v Římě byl nakonec na příkaz císaře Nera popraven (mezi roky 62 a 65 n. l.). Jeho dopisy jsou zařazeny do křesťanské Bible - Nového zákona.

Bazilika svatého Pavla za hradbami byla postavena ve 4. století nad pravděpodobným hrobem apoštola Pavla, vně městských hradeb Říma (odtud jméno). Původně zde členové raně křesťanské sekty postavili malou kapli k uctění Pavlovy smrti.[8]

 

Země se třese  - rok 2009

V dubnu 2009 došlo v Itálii k silnému zemětřesení. Patřilo mezi nejničivější italská zemětřesení v historii s více než třemi sty oběťmi. Někteří lidé zůstali zaživa pohřbeni v troskách po několik dní.[9]

Otřesy poškodily až 15 000 budov, mnohé z nich mají přitom značnou historickou hodnotu. Až 60 000 lidí přišlo o své domovy. Postiženou oblast navštívil i papež Benedikt XVI.[10]

  
Obr. Ulice historického městečka L'Aquile po otřesech. [10]

V Římě byl v roce 2009 papežem ohlášen velký archeologický a náboženský objev, nález kostí významného Římana.V základech původní stavby, která byla vybudována tehdy nově vznikající křesťanskou sektou, v hrobce kryté mramorovými deskami, byl ohlášen nález ostatků apoštola národů, svatého Pavla, římského občana.
Ve stejném roce, ve stejné zemi, došlo v dubnu k mimořádně silnému zemětřesení. Zaživa pohřbeno těžkými sutinami bylo několik lidí.
Nejsou tyto události s až geniální přesností popsány v krátkém Nostradamově čtyřverší, centurii VI.66, vydané prokazatelně nejpozději v roce 1566?

 


[1] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. [online]. [cit. 2022-12-12]. Dostupný z WWW: < http://www.propheties.it/1566-002 Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud/slides/1566-002-094.htm >
[2] De l'édition posthume de Benoît Rigaud parue à Lyon en 1568 (copie Anatole Le Pelletier): Centurie VI. Le Corpus Nostradamique [online]. [cit. 2023-02-19]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0501_x.htm
[3] Century VI.66. Les Propheties (1555) by Nostradamus, translated by Edgar Leoni. Les Propheties [online]. [cit. 2023-02-19]. Dostupné z: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties#Century_VI
[4] LEMESURIER, Peter. Nostradamus: příštích 50 let: nový výklad. Ostrava: Domino, 1997. ISBN 80-86128-10-5
[5] §777 The Fascists aspiring to revive the Roman glory end in catastrophe (1922-1945): VI-66. Nostradamus Anthology [online]. [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/blog-entry-203.html
[6] Nalezené ostatky patří sv.Pavlovi, říká unikátní sonda. Aktuálně.cz [online]. 2009 [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nalezene-ostatky-patri-svpavlovi-rika-unikatni-sonda/r~i:article:641172/
[7] Papež: Našli jsme ostatky svatého Pavla. Týden.cz [online]. 2009 [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/papez-nasli-jsme-ostatky-svateho-pavla_126794.html
[8] Bazilika svatého Pavla za hradbami. Wikipedie [online]. [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Pavla_za_hradbami
[9] Před deseti lety zahynulo při zemětřesení v Itálii přes tři sta lidí. V nouzových domovech lidé bydlí dosud. Česká televize [online]. [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2779529-pred-deseti-lety-zahynulo-pri-zemetreseni-v-italii-pres-tri-sta-lidi-v-nouzovych
[10] Zemětřesení v L'Aquile 2009. Wikipedie [online]. [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD_v_L%27Aquile_2009
[11] Notes on the Archeology, Relics and Early Roman Christian Devotion to Ss. Peter and Paul. Liturgical Arts Journal [online]. 2021 [cit. 2023-02-24]. Dostupné z: https://www.liturgicalartsjournal.com/2021/06/notes-on-archeology-relics-and-roman.html

Vydáno: 19. 02. 2023