Sečti číslice té šelmy

Autor: clovicek <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Biblická proroctví, Vydáno dne: 12. 08. 2021

Bible - Proroctví -- Nový zákon, proroctví konce věku - Apokalypsa a 666

Nový zákon, proroctví konce světa

Sečti číslice té šelmy

Nový zákon je ukončen knihou Zjevení Janovo.
Jde o soubor zjevení popisujících konec našeho věku. Zlo tam představuje drak a dvě šelmy. Číslem šelmy jsou číslice 666. Co znamenají tři šestky je dodnes předmětem diskuzí. Přitom vodítko, jak pochopit číselnou symboliku, je přímo v textu.

666 - různé výklady

V článku Apokalypsa a číslo 666 jsme se věnovali poslední biblické knize - Janovu Zjevení. Zmínili jsme okolnosti vzniku textu a jeho různé výklady. Některé vize popisované  v Janově Apokalypse se mohou docela dobře propojit s událostmi naší doby. Ovšem existují i názory, že to, co popisuje Jan, se již dávno událo, nebo se jedná jen o symbolické vize, které nemá smysl propojovat s reálnými událostmi ve světě.[1]

Snad nejznámější symbolikou v Janově Zjevení jsou tři šestky - 666. Jedná se o číslice apokalyptické šelmy a tři šestky se obecně považují za symbol Satana. Z původního Janova Zjevení byly převzaty do bezpočtu příběhů, knih i filmů. Dodnes nepanuje shoda v tom, co číslice přesně znamenají. Byly vztahovány ke jménům různých římských vládců a dnes jsou například často spojovány s čárovým kódem jako symbolem zotročení člověka v rámci globálního světového řádu. Můžeme hledat spojitost i se symbolikou CERN, kde probíhají nebezpečné pokusy otevřít dveře do jiných dimenzí.[1] [2]   
Obr. Část fresky - východní ortodoxní klášter  sv. Joachima z Osogovského (Makedonie). Apokalypsa - vpravo antikrist na trůnu a lidé, vlevo sedmihlavá šelma.[3]
Počet hlav lidí a hlav šelmy dává číslo 18.

Existuje ale řada dalších výkladů smyslu tří šestek. Která z nich je ta správná? Dovolíme si tvrdit, že každá s uvedených může nést střípek pravdy. Jsou to milníky lemující zbloudilou cestu člověka. Kam vede, je den ze dne zřetelnější.

Nápověda v Janově textu

Tři šestky mohou znamenat postupující evidenci a kontrolu nad vším, včetně lidí. Zboží, jídlo a každá věc budou evidovány a sledovány. Vše, co člověk řekne, napíše a udělá,  kam půjde, to vše bude monitorováno a zaznamenáváno. Bude neustále sledován jeho zdravotní stav i stav mysli.
Tři šestky mohou symbolizovat vědu, která již dávno neslouží lidem ale proti nim. Genetické pokusy, stále silnější a všudypřítomné záření datových sítí, narušování počasí, ničení země, technologie k ovládání a zotročení lidí.
Tři šestky na nás v těchto a mnoha dalších různých podobách vyskakují téměř neustále, jakoby se zlo vítězně smálo lidské hlouposti a zlovolnosti. Není zde ale nějaký původní, skrytý význam tří šestek?

Bible, Zjevení Janovo 13:16-18 CEP[4]

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Jan píše, že je třeba sečíst číslice šelmy a číslo označuje člověka. V některých  překladech je místo sečíst uvedeno spočítat:


Obr. Verš Zjevení 13:18 - původní řecký text a různé překlady. BibleWorks.
 

Řecké slovo ψηφισάτω (psephisato) je odvozeno od ψηφίζω (psi̱fízo̱) a překládáno někdy jako sečíst, jindy jako spočítat. Prvotní význam je sečíst a tak by měl znít překlad. Nikoliv spočítat ale sečíst.

Pokud by Jan zamýšlel se třemi šestkami provést nějakou jinou aritmetickou operaci, použil by nejspíše slovo ἀριθμῆσαι (arithmēsai) stejně, jako ve verši Zjevení 7:9:

Zde slovo odvozené od arithmeó má prvotní význam spočítat a nikoliv sečíst (jak je nepřesně přeloženo v ekumenickém CEP).

Číslice šelmy 666 dle verše Zjevení 13:18 je nutné sečíst. Výsledkem je pak samozřejmě číslo osmnáct (6+6+6=18).
Dále víme, že číslo 18 označuje člověka, tedy žádnou věc, událost, znak, místo apod.

Je zde klíč? Šelma v lidské podobě, kterou může identifikovat číslo osmnáct?

 

 

[1] Apokalypsa a číslo 666. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2005 [cit. 2021-8-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
[2] Ženeva, Nostradamus a CERN 666. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2016 [cit. 2021-8-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2016080001
[3] Wikipedia contributors, 'Osogovo Monastery', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 22 May 2021, 13:29 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Osogovo_Monastery&oldid=1024494448 > [accessed 11 August 2021]
[4] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.

Vydáno: 11. 08. 2021