Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO?

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Antikrist, Vydáno dne: 07. 10. 2015, Aktualizováno dne: 07. 11. 2015

Mýty a skutečnost - Armageddon - Antikrist

    

Mýty a skutečnost

Mezinárodní letiště v Denveru
 - chrám NWO?

Největší americké letiště v Denveru je považováno za chrám Nového světového řádu (NWO). To nejdůležitější je prý ukryto před veřejností v rozsáhlých prostorách hluboko pod základy letiště. I běžný návštěvník však může na povrchu spatřit ledasjaké podivnosti, budící neklid. Můžete projít kolem koně s rudýma očima - desetimetrové sochy odkazující zřejmě na blížící se apokalypsu. Možná se leknete pitoreskních bronzových sošek rohatých, okřídlených chimér, trůnících nad vašimi hlavami. Ale snad nejvíce vás překvapí mysteriózní nástěnné malby s rakvemi dětí ukazující prý budoucnost  chystanou pro většinu z nás.

Prvé dojmy

Již před vstupem do ohromných zastřešených prostor můžeme narazit na podivnou sochu vzpínajícího se koně. Mustang se vypíná do výšky téměř deseti metrů s démonicky rudýma, ve tmě zářícíma očima. Na světlém těle mu vystupují černé žíly. Socha zabila již svého tvůrce, Luise Jimenese - hlava koně se uvolnila a způsobila mu smrtelná zranění.

Podle biblické knihy Zjevení je čtvrtý kůň apokalypsy sinavý/bledý/plavý a nese smrt.

     
Obr. Mustang - socha koně před letištěm v Denveru. [2]
CEP[1] Zjevení 6:7-8
     A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

 

V budově si všimneme nad hlavami vykukujících dvou bronzových sošek. Jde o rohaté,  okřídlené potvory - chrliče (gargoyle, chiméra).  Sedí v otevřených kufrech a vyplazují na kolemjdoucí jazyk. Takové sošky se umísťovaly vysoko na vnější zdi křesťanských chrámů u výtoku z okapů. Měly odvádět padající vodu od fasády a hlavně zastrašit o odehnat nekalé živly od vstupu dovnitř chrámu. Jenže zde jsou sošky umístěny uvnitř budovy a jejich působení může být právě opačné.     
Obr. Noter Denver - jedna ze dvou sošek v letištní hale.[2]

V hale je do žulové dlažby zasazen kámen se zednářským symbolem, představujícím kružidlo a úhelník, skrývající sdělení o prorůstání služby Stvořiteli - vrchnímu staviteli se službou ďáblovi, vrchnímu ničiteli.
Kousek dále uvidíme na podlaze okultní symbol Černého slunce.[a]

Skutečné překvapení však můžeme zažít při pohledu na stěny haly. Předchozí stísněný pocit mohou rozehnat duhovými barvami zářící výjevy plné dětí. Hrůza nás asi přepadne, pokud se zadíváme na malby pozorněji. Vidíme mrtvé děti v rakvích, požáry a prchající a umírající zástupy.


Obr. In Peace and Harmony with Nature. V míru a harmonii s přírodou.
Detail nástěnné malby - tři rakve s dívkami.[4]

Překvapení nás ale čeká ještě celá řada. Kde jsme se to ocitli? V nějakém okultním chrámu, obskurním panoptiku či pavilonu hrůzy? Nikoliv. Jsme na největším mezinárodním americkém letišti v Denveru.[b] 

Mezinárodní letiště v Denveru - otazníky a problémy již od počátku

Mezinárodní letiště v Denveru (DIA) leží v USA, ve státě Colorado. S rozlohou 140 km² je největším letištěm ve Spojených státech a druhým největším letištěm světa. Přistávací dráha je nejdelší v USA (4,887 km).[5] 

Od počátků pronásledovaly stavbu i fungování DIA nejasnosti a problémy. Prvé finance na stavbu byly oficiálně uvolněny v září 1989. Na financování se údajně podílely i tajné služby.

Otazníky již vzbuzovalo umístění letiště - daleko od Denveru a v místě silných povětrnostních vlivů (např. časté sněhové bouře). Výstavba probíhala podivným způsobem. Na to, že byla vybrána rovinatá stavební parcela, byly přesouvány ohromné objemy zeminy. Řada objektů byla postavena ale následně zasypána. Stavba byla realizována tak, jako by se snad skrytě propojovala s něčím, co zde v podzemí již existovalo dříve.

Na stavbě se střídalo mnoho dodavatelů realizujících jen dílčí úkoly po omezenou dobu. Nikdo neměl o cílech projektu vědět více, než musel. V důsledku zatajování důležitých vstupních informací pak jednotliví dodavatelé navazovali jeden na druhého se značnými problémy, vícenáklady a neustálým zpožďováním prací. Areál DIA se rozrostl v co největší ploše, jako by snad měl skrýt něco rozsáhlého pod ním. Vzletové a přistávací dráhy se většinou staví paralelně vedle sebe. Ranveje DIA však byly stavěny kolmo na sebe a tvoří tak obrazec, který mnohým připomíná nacistický symbol - pravotočivou svastiku. Hlavním důvodem je však to, že mohou bez podezření zabírat co největší plochu.     
Obr. Denver International Airport (DIA) - pohled z výšky.[7]

Otevření letiště bylo naplánováno na 29. říjen 1993. Muselo však být několikráte posunuto (prosinec 1993, březen 1994, květen 1994). Mnoho věcí nefungovalo, řada prvků musela být opravována a měněna. Např. v dubnu 1994 měl být předveden nový automatický systém odbavování zavazadel. Skončil fiaskem. Nefunkční systém byl později, po mnoha měsících marných oprav, zrušen (každý den úprav a oprav stál provozovatele 1 milión dolarů). Firma odpovědná za návrh systému musela být odprodána. Letiště bylo nakonec otevřeno až 19. března 1995. Náklady na DIA se nakonec vyšplhaly na 4.8 miliardy dolarů (2 miliardy nad rámec původního rozpočtu)!

Letištní haly spojují s terminály podzemní vlakové linky. Bylo zde vybudováno mnoho podzemních prostor a rozlehlých tunelů umožňujících i průjezd kamiónů. To vše bez užitku pro vlastní provoz letiště.

 Letiště bylo a je postihováno nepřízní počasí. Např. během sněhové bouře v březnu 2003 těžký sníh protrhnul střechu terminálu. Sníh na přistávacích plochách znemožnil fungování letiště po dobu dvou dní a přerušeno bylo i spojení s městem. Mnoho tisíc pasažérů zůstalo na letišti uvězněno. O tři roky později napadlo za 24 hodin přes půl metru sněhu. DIA bylo opět uzavřeno téměř dva dny.     
Obr. DIA - zasněžené letiště, 22. 12. 2006. Během 48 hodin v oblasti nasněžilo 51 cm sněhu. Doprava byla na 45 hodin přerušena.[5]

Zvláštní kapitolou je někdy až bizarní umělecká výzdoba denverského letiště. Hned vytvoření jednoho z prvních uměleckých děl "krášlících" letiště - sochy mustanga, zaplatil její autor Luis Jiménez životem (2006).
Mustang na denverském letišti je v USA nazýván “Bluecifer,” “DIAblo,” či “Satan’s Stallion” (Satanův hřebec). Často bývá považován za spodobnění čtvrtého, sinavého koně apokalypsy nesoucího smrt.


Obr. Mustang před denverským letištěm.[9] 
  
Obr. Čtyři jezdci apokalypsy. [8]

Sklolaminátová socha byla objednána u sochaře Luise Jimeneze k otevření letiště. Jimenez termíny nedodržel a město na něj podalo žalobu. Slíbilo žalobu stáhnout, pokud umělec dokončí své dílo do konce roku. Ani poslední termín však nedodržel. Při dokončování sochy v roce 2006 na něj kus sochy spadnul, přimáčknul k zemi  a přeťal  stehenní tepnu. Luis Jimenez zemřel na podlaze svého ateliéru.  Dílo bylo pokřtěno krví svého autora. Objednatel zaplatil za sochu 650 000 $, dvakrát více než bylo původně dohodnuto a dílo bylo konečně v únoru 2008 nainstalováno.[9] [10]
Dnes se namodralý mustang s krvavýma očima vypíná před branami letiště v Denveru. Mnoho lidí od té doby marně žádalo o přemístění koně nesoucího smrt někam jinam.

Mnohem více emocí však zřejmě budí mysteriózní nástěnné malby v hale DIA. V podivných malbách je prý zakódován  plán na zdecimování lidstva a nastolení Nového světového řádu (NWO).

Nástěnné malby na letišti v Denveru

Snad největší údiv při pobytu v hlavní hale letiště v Denveru vzbuzují barvami hýřící nástěnné malby. Zpovzdálí mohou vyvolávat veselý dojem duhovými barvami a desítkami postav dětí. Teprve při bližším pohledu poznáme, že některé děti leží v rakvích, jiné pláčou, až ke stropu se tyčí voják vypadající jako démon války, držící v jedné ruce samopal a ve druhé tureckou šavli. Na pozadí prchají a umírají lidé, hoří města. Co tyto fresky znamenají?

Oficiálně malby zobrazují dva příběhy. Jeden se jmenuje Mír a harmonie s přírodou (In Peace and Harmony With Nature). Druhý Dětský sen o světovém míru (The Children of the World Dream of Peace). Autorem je Leo Tanguma. Na stránkách DIA lze nalézt oficiální vysvětlení smyslu maleb:

Mír a harmonie s přírodou


 Obr. In Peace and Harmony With Nature[2], Leo Tanguma, DIA, Jeppesen Terminal Level 5

"Mír a harmonie s přírodou" Leo Tangumy odkazuje na sociálně realistické nástěnné malby v Mexiku a oslovuje moderním tématem: ničení životního prostředí. Prvá polovina fresky ukazuje děti vyjadřující veliký žal nad ničením a zánikem života zatímco druhá polovina uměleckého díla zobrazuje humanitu přicházející obnovit a oslavit přírodu.[11]

Stručné vysvětlení však přináší více otázek než odpovědí. Co ty tři mrtvé děti v rakvích? Proč má jedno z nich symboly křesťanského a židovství? Koho představují ty další dvě mrtvé dívky, v mnohém ještě záhadnější? Co znamená dřevěná destička, kterou drží vzadu stojící (snad mayské) děvče?


[12]
Mrtvá světlovlasá dívka. Na krku medailonek, v rukou svírá křesťanskou Bibli s růží, na prsou má žlutou židovskou hvězdu. 

[12]
Mrtvá dívka s domorodými rysy v centrální rakvi.

[8]
Domorodá dívka (mayská?) držící dřevěnou destičku.

Na druhé polovině fresky je záhadných detailů snad ještě více. Zkusme ale nevšímat si nyní detailů a vysvětlit celý příběh politicky korektně. Odvíjí se zleva doprava. Nejprve je tedy příroda v žalostném stavu naší současnosti. Děti naříkají nad mrtvým jaguárem. Vlevo umírá želva v síti, z moře vyskakuje velryba. Některá zvířata jsou již jen exponáty za sklem či vycpaninami. V pozadí hoří les a v dálce v mlze smogu ční mrakodrapy. Dole leží dokonce tři mrtvé dívky různých ras v rakvích. Na druhé stěně vlevo je již obraz veselejší. Desítky dětí všech národností i různá zvířátka se radostně sbíhají k podivné všebarevné rostlině vyzařující světlo. V pozadí je příroda tak, jak má být: 

    DEN - V míru a harmonii s přírodou (In Peace and Harmony with Nature).[2] Druhá část.

 

Dětský sen o světovém míru


Obr. Children of the World Dream of Peace[2], Leo Tanguma, DIA, Jeppesen Terminal Level 5

O této fresce je na webu DIA psáno toto:

"Dětský sen o světovém míru" je působivou nástěnnou malbou vyjadřující umělcovu touhu skoncovat s násilím ve společnosti. Prvá sekce obrazu vyjadřuje tragédii a ničení válkou a její dopad na humanitu. Freska se pak přesouvá k obrazu smějících se dětí, oblečených v tradičních národních krojích z celého světa, slavících mír, který převládl nad válkou.[11]

Sám autor maleb sdělil, že byl inspirován verši z biblických knih Izajáš a Michejáš, kde proroci sdělují, že jednou národy světa ukončí války a své meče překují na radlice a svá kopí na zahradnické vidle [14]:

CEP[1]  Izajáš 2:4
On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.

Abychom v malbách mohli sledovat oficiální linii příběhu, musíme je sledovat zprava doleva.

Nejprve vidíme největší ze všech postav na freskách. Hrůzostrašné monstrum ve vojenské uniformě (podobné nacistické) a plynové masce (jakoby součástí obličeje) sráží šavlí bílou holubici. Ve druhé ruce třímá samopal s nasazeným bajonetem. Před ním stojí ruiny města se dvěma rozbořenými věžemi. Vlevo dole na hromadách suti spí nebo se strachy krčí děti.     
[12] Obr. První obraz - válka.

Obraz zespodu rámuje šedý pruh, snad cesta, po které prchají zubožení lidé. Matka nese mrtvé dítě. Vpravo dole je dopis s textem, který psal malý chlapec z německého koncentračního tábora. Morbidní obraz vzhledem k tomu, že se nachází na mezinárodním letišti v hale, kterou projdou denně tisíce cestujících.

Ze snu spících dívek se odvíjí mlžný proud, nabývající postupně duhových barev. Duhový pás pokračuje na druhém obrazu a celý jej obvíjí.


[2] Obr. Druhý obraz - mír.

Dětský sen se mění na realitu. Leo Tanguma říká: Podívejte, jak se malý sen mění v něco skutečně krásného, že jednou národy světa zanechají válek a sblíží se. [14]
Děti ze všech možných zemí se seskupily kolem kovadliny, na které chlapec v bavorském kroji překovává meč na radlici pluhu. Děti přinášejí ve vlajkách zabalené meče, ostatní zpívají a jásají. Dole pod kovadlinou leží rozbitá socha válečníka z předchozího obrazu. Socha spadla z podstavce s nápisem válka, násilí, nenávist. Na pažbě padlého monstra sedí dvě bílé holubice na pozadí radlice. Děti drží stuhu s nápisy mír v několika jazycích. Mír tedy zavládl světem, válka je pryč a všichni jásají.
Přesto je v obraze něco znepokojivého. A pokud si všimneme detailů a začneme celou fresku číst zleva doprava, může se před námi začít odvíjet zcela jiný příběh přivolávající zkázu pro naši současnost. 

Chrám Nového světa

Největší letiště USA a druhé největší letiště světa obestírá řada podivností. Již umělecká výzdoba působí na mnoho návštěvníků bizarně až démonicky. Od zvláštních nástěnných maleb mnoha významů, kde lze spatřit až ke stropu se vzpínající postavu nacistického válečníka či rakve s dětmi, černého slunce na podlaze po pitoreskní sošky ďáblíků až k "satanovu hřebci" vítajícímu příchozí svými rudě žhnoucími zraky.   
[7]

Ale možná je to jen náhoda, že se takové exponáty sešly na jednom veřejném místě, kde musí denně projít tisíce cestujících. Třeba měli majitelé letiště jen zvláštní smysl pro humor či "umění"? Asi je jen smůla, že letiště bylo postaveno v nejméně vhodné lokalitě sužované silnými větry a zimními bouřemi, takže dochází k častému zpožďování letů či dokonce praskání čelních skel letadel. Je jen chybou či rozšafností projektantů, že DIA zabírá tak velkou plochu vzhledem ke svému provoznímu vytížení. Je shoda nepříznivých okolností, že stavba rozložená na rovné ploše si vyžádala přesuny tak obrovských objemů zeminy[c] a bylo zde prokazatelně postaveno a opět zasypáno mnoho stavebních objektů a koridorů? A  pod letištěm je vybudována tak rozsáhlá síť tunelů jen proto, že investoři byli velkorysí a nevěděli, jak utratit peníze. Vždyť jen přiznané náklady na stavbu téměř dvojnásobně překročily původně plánovaný rozpočet a vyšplhaly se na téměř 5 miliard dolarů. A jen konspiračními teoriemi jsou tvrzení, že pod denverským letištěm existují obrovské osmi-podlažní prostory, ze kterých se i dnes linou nízko či vysoko frekvenční zvuky budící v nic netušících návštěvnících letiště bolesti hlavy.[3] [7] Není však těch náhod a podivností na denverském letišti příliš mnoho?

Zkusme přemýšlet, že pokud bychom chtěli skrýt rozsáhlé podzemní prostory něčím nesmírně důležité nebo určené pro shromažďování vyvolených, pak by právě veliké letiště bylo ideálním krytím. Podzemní objekty chráněny před pohledy družic shora. A v případě potřeby a časové tísně  připraveny přijmout hosty dopravené ze všech koutů světa tím nejrychlejším způsobem. DIA s rozlohou 140 km² je nejrozsáhlejším letištěm ve Spojených státech ale přitom bylo v období 2012-2015 až na pátém místě v počtu přepravených pasažérů v USA (a na 15. místě ve světě).[5]  Rozlehlost areálu a běžný provoz letiště  skryje průvodní jevy takových podzemních center, jako jsou ventilační komíny, vstupní šachty či zvuky a vibrace podzemních zařízení.

A pokud alespoň připustíme myšlenku, že zde existuje nějaké důležité podzemní centrum sloužící tajně nějaké mocné a bohaté elitě, o koho se jedná? Kdo by měl tolik prostředků a možností skrýt něco takového? To napovídá letiště samo. Jde o elity Nového světa, jak napovídá kámen zasazený zednářskou lóží do podlahy Velké haly denverského letiště. Ne, není to smyšlenka ani omyl! Na kameni můžeme i dnes číst, že se jedná o závěrný kámen klenby (capstone), tedy kámen držící klenbu stavby (chrámu) pohromadě. A komu je tento symbolický, korunní kámen stavby letiště věnován (zasvěcen)? Fiktivní skupině New World Aiport Commission, jejíž členové jsou samozřejmě veřejnosti skryti: 


Kámen ve Velké hale letiště v Denveru. [4] Vzhledově připomíná sluneční hodiny.
  
Detail nápisu. [6] Nápis na žulové desce oznamuje, že se jedná o Capstone, tedy kámen symbolicky držící klenbu stavbu či chrámu. Podle textu kámen položily zednářské lóže a je věnován resp. zasvěcen NEW WORLD AIRPORT COMMISSION.

Denverské letiště je plošně značně předimenzováno s rozsáhlým objemem provedených zemních prací a podpovrchových staveb. Areál DIA je vyzdoben podivnými okultními výtvory, jako by se zde snad nějaká zatemněná mysl pokoušela vytvářet groteskní chrám apokalyptické globalizace. A stavbu korunuje symbolický klenební kámen chrámu zasvěcený neznámé skupině letiště nového světa.
Pokud slouží hlavní budova letiště jako skrytý symbolický chrám zasvěcený skupině nového světa a pokud by se pod areálem DIA mělo skrývat nějaké podzemní středisko a shromaždiště elit nového světa a pokud jde právě o tu pověstnou a mocnou skupinu připravující Nový světový řád (NWO), co bychom zde ještě mohli očekávat? Nějaký nezávislý zdroj energie? Ano, fungují zde tři komplexy solárních foto-voltanických elektráren. Nebo silně předimenzovaná komunikační síť, např. bezdrátová Wi-Fi pro internet? DIA je pokryto nejrychlejším Wi-Fi sítí mezi americkými letišti.[5]  
Nebo bychom dokonce mohli předpokládat nějaký plán, podle kterého by z mezinárodního letiště v Denveru mělo vyrůst centrum budoucího velkoměsta, plánovaného pro život v Novém světovém řádu NWO? Ale takové plány existují a již se realizují!

Aerotropolis

Z denverského letiště by měl v budoucnosti vyrůst nový typ megaměsta - tzv. aerotropolis. Na ploše desítek kilometrů čtverečních se plánuje jedno z center hyper-globalizované společnosti. V kruzích kolem letištního centra má vyrůst obchodní, finanční, pracovní, zásobovací, dopravní i bytová infrastruktura. 

Denverské letiště by obkružovaly  prstence oblastí určených pro specifické aktivity. Nejblíže distribuční centra, logistické komplexy a výrobny s omezenou dobou existence. Pak bude následovat prstenec parků, hotelů, restaurací a společenských center. A na okraji obytné komplexy obyvatel aeropole. Vše propojeno koridory pro drony, dálnice a rychlodráhy. Alespoň takové jsou plány rozvoje okolí mezinárodního letiště v Denveru.[7] [13] [16] [17]   
Obr. Aerotropolis [17]

 


Obr. Front Range - již dnes jeden z nejrychleji se rozvíjejících mega-regionů propojujících Denver s okolím.[18]
    Jak to vše může v režimu Novém světovém řádu fungovat? Vlastnit a řídit aerotropolis v Denveru budou globální nadnárodní korporace a mocenské organizace. Samozřejmě anonymně. Přístup do mega-města bude kromě elit NWO umožněn jen prověřeným a očipovaným lidem, nové globální třídě poddaných.  Město bude sloužit jako jeden z pilotních projektů globální integrace. Aerotropole bude propojena s okolím v rámci mega-regionu zvaného Front Range - První řada. V aerotropoli bude koncentrována produkce z velké oblasti kolem, distribuce i finance, vše v prostředí efektivní, předvídatelné a kontrolovatelné infrastruktury.  Prověřený personál zde bude pilně pracovat pro vládce nového světa.

Ale možná jsou to vše jen mylné konspirační teorie či nesmysly? NWO přece neexistuje i když se již mnoho světových politiků prořeklo. Mustang s rudě svítícíma očima, malby rakví s mrtvými dívkami či kámen zednářů nového světa jsou jen nedorozuměním či svébytnou formou amerického humoru, podobně jako před nedávnem odhalená socha satana. Možná jsou dnešní nadnárodní skupiny budovány s cílem charity a dobročinnosti a např. Rockefeller Foundation funds zde v Denveru vybuduje nevinné centrum pro rozvoj lidské společnosti a všeobecného blaha. Smlouvy typu TTIP či TAFTA nebo TPP, NAFTA či TiSA mají skutečně za cíl blaho většiny lidstva a rozhodně a v žádném případě neposlouží globálním fašistickým korporacím. A pod mezinárodním letištěm v Denveru tedy nemůže být žádné centrum NWO a v hlavní hale žádný skrytý chrám apokalypsy, který by do podvědomí všech kolemjdoucích vysílal zkázonosný mem... jen ten kůň apokalypsy DIAblo na nás svítí rudým zrakem...

Pokračování - Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě

 


[a] Viz Černé slunce.
[b] Denver International Airport (DIA).
[c] Oblast, kde stojí DIA, je rovinatá s výhledem na hory kolem dokola. Přesto byl při stavbě přesunut objem zeminy rovnající se třetině objemu zeminy přesunuté při výkopu Panamského průplavu.[3]
[d] Cestujícím na denverském letišti slouží Jeppesen terminál, který se dále dělí na haly A až C.

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/
[2] Denver International Airport images: Permanent Collection. DEN [online]. Photograph provided courtesy of Denver International Airport. [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: http://images.flydenver.com/Art-at-DIA/Permanent-Works/
[3] Denver Airport. Anomalies-unlimited.com [online]. [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: http://www.anomalies-unlimited.com/Denver_Airport.html
[4] A New World Order Airport with an Arrangement of Occult Art. Discerning the World [online]. [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: https://www.discerningtheworld.com/2009/08/19/a-new-world-order-airport-with-an-arrangement-of-occult-art/
[5] Wikipedia contributors, 'Denver International Airport', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 11 October 2015, 16:05 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Denver_International_Airport&oldid=685218830 > [accessed 11 October 2015]
[6] Denver International Airport – Art work tells us of Ebola, ISIS, Chemtrails, Forest Fires, 911 connection. Activistshub.com [online]. 2014 [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://activistshub.com/denver-international-airport-art-work-tells-us-of-ebola-isis-chemtrails-forest-fires-911-connection/
[7] Denver Airport: Portal to the New World Underground. Truthstream Media.com [online]. 2013 [cit. 2015-10-16]. Dostupné z: http://truthstreammedia.com/2013/08/23/denver-airport-portal-to-the-new-world-underground/
[8] Wikipedia contributors. Four Horsemen of the Apocalypse [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2015 Oct 16, 02:35 UTC [cited 2015 Oct 16]. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Four_Horsemen_of_the_Apocalypse&oldid=685961417
[9] 6 Disturbing Things You Probably Never Knew About Denver’s Blue Mustang. The Denver City Page [online]. [cit. 2015-10-16]. Dostupné z: http://www.imfromdenver.com/6-disturbing-things-you-probably-never-knew-about-denvers-blue-mustang/
[10] And Behold a Big Blue Horse? Many in Denver Just Say Neigh. The New York Times Company [online]. 2009 [cit. 2015-10-16]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2009/03/02/arts/design/02hors.html?_r=0
[11] Children of the World Dream Peace: About DEN - Art. City & County of Denver Department of Aviation [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://www.flydenver.com/about/art_culture/children_world_dream_peace 
[12] Denver airport murals explanation and photos courtesy of dr. Leonard Horowitz. SherriKane.com [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://sherrikane.com/Denver_Airport_Murals.html
[13] Aerotropolis Americas conference on airport development coming to Denver. Denver Business Journal [online]. 2014 [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://www.bizjournals.com/denver/news/2014/11/25/aerotropolis-americas-conference-on-airport.html
[14] INTERVIEW: Leo Tanguma. Behold zingmagazine [online]. 2012 [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: http://www.zingmagazine.com/drupal/node/2039
[15] Denver International Airport .. and Its Murals. Bibliotecapleyades.net [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_denver.htm#menu
[16] THE GEOGRAPHY OF TRANSPORT SYSTEMS: Key Aerotropolis Developments. Hofstra University, New York, USA. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/aerotropolis.html
[17] KASARDA, John. About the Aerotropolis. Aerotropolis.com [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://aerotropolis.com/airportCities/about-the-aerotropolis
[18] Front Range. America2050.com: Regional Plan Association [online]. 2015 [cit. 2015-11-08]. Dostupné z: http://www.america2050.org/front_range.html
    


Vytvořeno: 07.10.2015