V ten den propadneš smrti?

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Hebrejská Bible, Vydáno dne: 18. 11. 2008, Aktualizováno dne: 19. 11. 2008

Hebrejská Bible - V ten den propadneš smrti?

Hebrejská Bible

V ten den propadneš smrti?


Podle 2. kapitoly knihy Genesis stvořil Bůh člověka a nechal jej obdělávat a střežit zahradu v Edenu. Bůh varoval člověka před jedinou věcí - aby nejedl plody ze stromu poznání dobrého a zlého.

CEP[1] Genesis 2:15-17
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

Bůh pak stvořil z žebra člověka ženu. Ve 3.kapitole se v zahradě objevil had a začal rozmlouvat se ženou. Podivoval se božímu zákazu jíst ze stromu a zpochybnil boží tvrzení o smrti, které by propadli.

CEP Genesis 3:2-5
Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«"
Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."

Žena přestoupila boží příkaz a společně s mužem pojedli plodů ze stromu vševědoucnosti. 

CEP Genesis 3:2-5
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

Za trest Bůh seslal na člověka bolest, trápení a krušnou obživu. Aby nemohl člověk žít navěky, vyhnal jej ze zahrady, kde rostl Strom života.

CEP Genesis 3:21-23
Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky." Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.

 

Zemřeš!

Neřekl Bůh člověku, že propadne smrti v den, kdy pojí ze stromu poznání? Adam však zemřel až za mnoho let jako patriarcha úctyhodného věku i když musel žít za branami Edenu. Člověk začal dokonce znát dobré a zlé, jako božstvo. Neměl tedy pravdu had?

Podívejme se, jak vypadá zdrojový hebrejský text[2] a několik překladů:

Zajímá nás, co se stane a kdy se to stane. Dva poslední hebrejské výrazy  תָּמוּת  מוֹת   transkribované např.jako MoT TaMuT se překládají jako "smrtí umřeš", "propadneš smrti", "jistě zemřeš", "umřeš" apod.

Oba výrazy mají stejný kořen MT a znamenají zemřít (přirozeně či násilně):[3]

Slovo MoT je v infinitivu, TaMuT má tvar imperfekta 2.osoby jednotného čísla, mužského rodu. Přesný literární překlad by tedy mohl znít ... smrt, zemřeš...  což dobře odráží překlad BKR.
Opakování pojmu MT - umřít ve verši však má svůj konkrétní význam. Tato technika sloužila pro zdůraznění významu sdělení. Dnes bychom mohli použít např. vykřičník ... zemřeš!

Kdy tedy člověk zemře? Hebrejský výraz  בְּיוֹם  Be YoM znamená ...ve dni...


BeYom může ale znamenat také "v roce", "v době" nebo "když". Prvotní význam slova Yom je však den.

Bůh ve verši Genesis 2:17 tedy prvému člověku říká:

Ale ze ze stromu poznání dobrého a zlého nejez.
V den, kdy bys z něho jedl, zemřeš!
nebo
Když bys z něho jedl, zemřeš!

 

--- pokračování příště ---

 

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] BHS [WTT] - Biblia Hebraica Stuttgartensia (Hebrew Bible, Masoretic Text or Hebrew Old Testament), edited by K. Elliger and W. Rudolph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition.
[3] TWOT - The Theological Wordbook of the Old Testament, by R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke, originally published by Moody Press of Chicago, Illinois. Copyright © 1980.

Vytvořeno: 18.11.2008