Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • bez titulku:
  " Konečně se dostáváme k 34. kapitole, která začíná: „Hospodin řek ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Exodus 30 se vrací k popisu rituálních potřeb: Oltář k pálení kadi ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  " Exodus 23 dokončení právního výkladu, který přechází v návod na ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Exodus 19 vypráví, jak židovský národ po 40 letech putování po exo ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Opovážím se tvrdit, že jen málokdo ví, co je obsahem desatera přik ... " (Desatero)
 • Re: Re: Re: Lidské oběti:
  "V mé větě je právě důležité to slovíčko "byla". Pokud po ... " (Dětské oběti v Kanaánu)
 • Komentáře

  ke článku: Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje
  ze dne 28.05.2005, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 05.01.2008 12:35:00     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - slon (slavo76@centrum.sk)
  Titulek: rozpory v datovaní
  Píšete:
  Jedno je jisté. Bible je v datování událostí, ze kterých je možné odvodit dobu exodu, značně rozporuplná.
  CEP[1] 1.Královská 6:1 Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.
  CEP Exodus 1:8-11 V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země."
  Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.
  Smiem vedieť o aké rozpory v Biblii ide? Neide skôr o rozpory v komentároch k Bibli? ako píšete vo vete predtým:
  Podle údajů nalezených v Hebrejské Bibli byla provedena celá řada výpočtů doby exodu.
  Výsledky se liší o celá staletí.

  Komentář ze dne: 09.01.2008 21:58:09     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: rozpory v datovaní
  Komentáře k Bibli se opírají o údaje v biblických textech. Konkrétně ve výše uvedeném platí, že buď je pravdivý údaj z 1.Kr6:1 nebo Ex1:8-11, nebo žádný. Současně pravdivé být nemohou.

  Komentář ze dne: 07.01.2015 02:10:49     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Nezard (drazen.stastny@email.cz)
  Titulek: Datace exodu je dána jednoznačně přírodovědnou datací erupce Théry
  Vysvětlení uváděné u nás Jiřím Svobodou je, že v bibli je zachycen unikátní popis Thérské erupce, a následků (pořadí v literárním zpracování bible není rozhodující), tj. deset ran egyptských jako ekologická katastrofa po erupci, rozestoupení vod jako odliv (ústup) moře před příchodem tsunami (jde o jediné reálně možné vysvětlení).

  Exodus, 13:21
  Hospodin pak předcházel je ve dne v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu ohnivém, aby svítil jim, aby ve dne i v noci mohli jíti.
  Exodus, 13:22
  Neodjal sloupu oblakového ve dne, ani ohnivého sloupu v noci od tváří toho lidu.

  Erupce Théry je dnes poměrně spolehlivě datována do rozmezí cca 1640-1630 let př.n.l. (otázkou je příp. počet erupcí a jejich časové rozmezí). To odpovídá hyksóské 15.dynastii.
  Prosazování mladších datací má spíše propagandistický či politický charakter, nespojovat Židy přímo s Hyksósy, ačkoli ztotožnění těchto dvou kmenů uvádí např. již Flavius.


  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.