Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Komentáře

  ke článku: Panna nebo mladá žena?
  ze dne 18.02.2007, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 09.05.2007 12:34:18     Reagovat
  Autor: [Tamara] - Tamara (tamra.pa@seznam.cz)
  Titulek: betulah a aalmah
  Ahoj! Někde jsem četla, že Betulah neznamená "panna" ale "mladá žena" s odvoláním na Joel 1:8. Hebrejština tedy nemá přímo výraz pro pannu a pro pannu lze tedy použít i slovo Aalmah v Izajášovi.
  Jak to tedy je?
  Díky za odpověď

  Komentář ze dne: 11.05.2007 15:12:30     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Měsíc
  Titulek: Re: betulah a aalmah
  Tamaro máš pravdu hebrejština slovo betulah a aalmah bere jako totéž.Dokazuje to i jejich kultura.

  Kdyby to byla pravda co říkal tady na webu viz.... tak neexistuje Ježíš = Nový zákon zanikne = Zanikne Bůh = a můžem se pást.

  Ne, věř mi opravdu slovo panna nemá v hebrejštině svoji základní slovoslednost.

  Komentář ze dne: 11.05.2007 22:21:26     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel Mat
  Titulek:
  Přeji pěkný den a děkuji za první komentáře!

  V hebrejštině se tvoří ženský rod přidáním heh ה :
  melekh - král, malkah - královna
  yeled - chlapec, yaldah - dívka
  naar - mladý, naarah - mladá
  elem - mladý muž, almah - mladá žena

  Almah je odvozena od elem (mladý muž, nikoliv panic). Znamená tedy mladou ženu a nikoliv pannu. O významu slova již dnes není sporu, stačí se optat kteréhokoliv učitele hebrejštiny bez rozdílu vyznání nebo se podívat do moderního slovníku biblické hebrejštiny.

  Pro pannu užívá hebrejština výraz Betulah. A jak je to s Betulah ve verši Jóel 1:8?

  Joel 1:8 8 Kvílej, jako panna oděná žíněnou suknicí kvílí pro ženicha svého mládí.

  Lze se setkat s námitkou, že Betulah zde nemůže znamenat pannu, protože panna nemůže být vdaná, nemůže mít ženicha.
  Překlad je ale správný.
  Dívka samozřejmě neztrácí panenství okamžikem provdání ale až pohlavním aktem

  Komentář ze dne: 24.01.2013 15:08:49     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - toli (lfr@seznam.cz)
  Titulek: Je to pravda ??
  Toto jsem dostal od jednoho fanatického katolíka,je to pravda ?.....
  Hebrejský jazyk a způsob myšlení nerozlišuje podrobně příbuzenské vztahy. Zná pouze otce a matky, syny a dcery, bratry a sestry, nic víc. Předky, potomky a současné příbuzné. Platilo to pro celý Vyvolený národ. Ježíšovi bratři a setry byli všichni Jeho vrstevníci a současníci. Blízcí i vzdálení příbuzní a lidé celého města, kraje a národa. Z toho vychází i to že byl nazýván Davidovým synem. Odvozovat přesný příbuzenský vztah z Písma je tudíž zcela bezpředmětné. Ať už jde o špatnou znalost biblických reálií a nebo zlý záměr.

  Komentář ze dne: 31.01.2013 09:59:41     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Je to pravda ??
  Tvrzení "Hebrejský jazyk a způsob myšlení ... zná pouze otce a matky, syny a dcery, bratry a sestry, nic víc." není pravdivé. Dalším větám příliš nerozumím.

  Komentář ze dne: 11.05.2007 22:27:27     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel Mat (@)
  Titulek:
  Smysl tragiky panny ve verši je právě v tom, že ztratila svého ženicha ještě dříve, než ztratila své panenství, než mohlo dojít k naplnění manželství.

  To, že v Izajáši 7:14 není proroctví o narození Ježíše panně samozřejmě neznamená, že Ježíš neexistoval.
  Pěkný den!
  Pavel Mat

  Komentář ze dne: 16.05.2007 16:25:03     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Standa (@)
  Titulek:
  Ještě k té kvílející panně-co vím židovský svatební rituál se skládal ze dvou částí ,po dobu až jednoho roku žili oba partneři odděleně respektive nežili spolu pohlavně ,dalo by se říci, že šlo o snoubence a až po této době došlo k pohlavnímu aktu.U té kvílející panny Joel 1:8 zřejmě došlo k tomu,ž právě její ženich zemřel během této doby sexuálního půstu.Že to takto fungovalo vidíme i u Ježíšových rodičů kdy byli spolu zasnoubeni a přesto sexuálně nežili respektive nesměli
  autor Matoušova evangelia přímo píše "Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli" a následně
  "Ale nežili spolu, dokud neporodila syna"


  Komentář ze dne: 11.01.2008 12:05:54     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Petr Ševčík-chmik (chamik.s@seznam.cz)
  Titulek: Panna nebo mladá žena
  U židovské dívky se samozřejmě očekávalo, že bude pannou, dokut se neprovdá. Nebo si snad někdo myslí, že Ješajahu ha navi (Izajáš) něl na mysli, že nám Bůh chce dát znamení tím, že nějaká lehká holka porodí nemanželské dítě? Omlouvám se, že jsem to trochu zvulgarizoval.

  Komentář ze dne: 11.01.2008 22:00:10     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (pavel_m@email.cz)
  Titulek: Re: Panna nebo mladá žena
  Souhlasím. Nicméně Izajáš nepíše o panně ale o konkrétní mladé ženě (ha-Almah), která je již těhotná. Z kontextu plyne, že se jedná o ženu judského krále Achaze.


  Komentář ze dne: 20.07.2009 15:25:17     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Alcyon (@)
  Titulek: Dotaz
  Z článku Panna nebo mladá žena?

  "V hebrejských textech, počínaje tím nejstarším (Velký Izajášův svitek z roku 100 př.n.l.) , se píše ve verši Izajáš 7:14 o Ha Almah, tedy konkrétní mladé ženě. V Septuagintě však čteme o panně - parthénos. Znamená to, že hebrejský prorok původně psal opravdu o panně?


  Jaké řecké slovo k hebrejskému "almah" měl tedy autor Matoušova evangelia správně použít ?


  Komentář ze dne: 20.07.2009 15:27:23     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Dotaz
  Autor Matoušova evangelia vycházel z verše Izajáš 7:14 řeckého překladu Písma – Septuaginty (LXX). V uvedeném verši je hebrejské slovo "ha Almah – mladá žena" přeloženo nepřesně do řečtiny jako "parthénos – panna". Jaký přesnější řecký ekvivalent mohli překladatelé zvolit?

  V Hebrejské Bibli se slovo Almah vyskytuje několikráte. Např. ve verši Gen 24:43 je do Septuaginty překládáno jako řecké "figatéres – dcery …".
  Ve verši Exo 2:8 je Almah překládáno jako "neánis – děvče, děvečka".

  Překladatelé verše Izajáše mohli tedy postupovat obdobně jako v knize Genesis či Exodus - zvolit slovo označující mladou ženu, použili však slovo panna.

  Komentář ze dne: 22.01.2013 10:38:53     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - toli (lfr@seznam.cz)
  Titulek: Re: Re: Dotaz
  Dobrý den,šlo by se nějak dopátrat zda měl Ježíš mladší sourozence,tedy zda Panna Marie konzumovala po splnění svého poslání své manželství?Církevní výklad textu "Což to není syn tesaře Josefa? Což nemá bratry Jakuba,JuduŠimona....
  mě tahá za uši,proč by bratři měli být bratranci?Používat k indentifikaci Ježíše jeho vzdálenou rodinu je nelogické....

  Komentář ze dne: 22.01.2013 15:23:47     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Dotaz
  Dobrý den,
  Ježíš bratry měl. Otázkou je, zda to byli jeho vlastní bratři. Doporučuji např. knihu "Tabor James D. Ježíšova dynastie."

  Komentář ze dne: 22.01.2013 21:06:40     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - toli (jan34@seznam.cz)
  Titulek: Re: Re: Re: Re: Dotaz
  Pokud měl bratry tak byli mladší,tudíž museli být vlastní,tímto směrem nelze odvézt pozornost,protože jejich stáří je v Písmu objasněno.Tak církev operuje s tím že to byli bratranci a byl židovský zvyk nazývat je bratry a sestrami

  Komentář ze dne: 04.03.2010 05:04:46     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: Panna
  Citát:
  Izajáš 7:10-14
   Hospodin promluvil znovu k Achazovi: "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin." Achaz odpověděl: "Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina." I řekl Izajáš: "Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

  Rozbor:
  To znamenie (zázrak) o panne, malo byť ako náhrada za to prvé - odmietnuté Achazom (...mal si sám vybrať).
  LENŽE:
  -Aké by to bolo znamenie a zázrak, keby mala porodiť LEN "mladá žena" (dievka)? -Veď to je predsa prirodzené! -ŽIADEN ZÁZRAK...
  -To je ako keby som povedal: HĽa, aký zázrak dnes spravím: Ráno vyjde Slnko! ---No bol by toto zázrak? Nebol! -Je zázrak, že dievka porodí? NIE! -To je prirodzené.
  -Preto má byť správne PANNA - a nie MLADÁ ŽENA. (Septuaginta je preklad z lepšieho originálu) -Nech už "píše Kumrán" čokoľvek! Nesedí to LOGICKY...

  Komentář ze dne: 22.03.2010 11:46:41     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Panna
  Jedna věc je, co bychom chtěli aby v Bibli bylo dle naší víry a "logiky". Druhá věc, co tam opravdu je. A v Izajáši je opravdu ALMAH - mladá žena. Každý se může přesvědčit.

  Komentář ze dne: 25.03.2010 00:01:32     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: Re: Re: Panna
  Otázka však zostáva, čo bolo v originále, z ktorého sa prekladal LXX. (...tj. staršieho, než MT a DSS )

  Komentář ze dne: 26.03.2010 11:44:33     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Panna
  Děkuji za váš názor, článek doplním aby bylo vše jasnější. Nyní jen ve zkratce:

  1. Všechny zdroje (kromě jediného - překladu do řečtiny LXX) uvádějí pojem ve smyslu MLADÁ ŽENA. A to dokonce i zdroj nejstarší (DSS).

  2. Musí znamenat Parthénos v LXX vždy Pannu? Nikoliv! Problém je, že přesné konkrétní hebrejské slovo ALMAH přeložili řeckým PARTHÉNOS, které je obecné a může nabývat významu panna i ne-panna. I řecký pojem PARTHÉNOS označoval MLADOU ŽENU bez důrazu na její panenství či nepanenství. Pojmem PARTHÉNOS překládali jak hebrejské ALMAH tak i BETULAH či např. NAÁRÁ. Zamlžili tak přesný význam a záměrný omyl dovršili překladatelé z LXX do některých moderních jazyků, kteří z nejednoznačného PARTHÉNOS udělali jednoznačnou PANNU.

  Parthénos může v určitém kontextu znamenat i pannu, v jiném kontextu nikoliv. Stačí se podívat např. na Gen 24:14, kde LXX překládá Parthénos tam, kde je v původním textu NaáRá (dívka). To až křesťanští překladatelé překládali LXX tak, že vybrali význam, který se jim hodil na úkor přesnosti. Jednou přeložili Parthénos jako pannu jindy jako dívku, děvečku, mladou ženu (Gen 24:14, Gen 24:43, Deu 22:19 apod.).

  Postup, jak změnit původní smysl textu:

  hebrejské jednoznačné slovo ALMAH ---> řecké nejednoznačné slovo PARTHÉNOS ---> jednoznačné slovo VIRGIN, PANNA. Čtenář pak netuší, že se změnil význam celého verše.

  Pokud zůstaneme v českém prostředí, pak překladatelé BKR udělali chybu, překladatelé CEP vše napravili, překladatelé nové moderní B21 opět udělali chybu (a to nepochybně zcela záměrně).

  Komentář ze dne: 16.06.2010 09:39:58     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Gue (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Re: Panna
  Slova se mají překládat podle svých významů, nikoliv podle slovníků, ale významy jsou určeny kontextem. Bylo by možné tady zveřejnit z nějaké hebrejské konkordance všechna použití slova "alma" a "betula" ve Starém Zákoně?

  Komentář ze dne: 16.06.2010 10:55:55     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Panna
  Souhlasím s vámi. Je třeba vycházet z kontextu, historie slova, z příbuznosti slova k jiným slovům atd. Ovšem dobré slovníky právě takto pracují a ukazují např. všechny významy slov v kontextu.

  Pojmy Almah či Alamót (mladé ženy, děvčata) se vyskytují zde:

  Almah              CEP           LXX
  Gen 24:43    dívka    figatéres-dcery
  Exo 2:8          dcera    neánis - děvče, děvečka
  Isa 7:14        dívka      parthénos - mladá žena

  Alamót
  Sol 6:8            dívky     neánis - děvčata

   
  Pojem Betula či odvozené (betulim- panenství, betulah, betulat atd.) nalezneme na mnoha místech, uvádím příklady:
  Lev 21:13-14, Deu 22:19, Eze 44:22, Exo 22:16, Deu 22:28-29, Lev 21:2-3, Gen 24:16, Jud 21:12, Sam 14:5, Deu 22:13-21, Deu 32:25, 2Chr36:17, Psa148:12, Joel1:8, Isa 62:5; Jer 51:22; Lam 1:18; Lam 2:21; Zech 9:17 atd.


  Komentář ze dne: 29.04.2018 22:39:26     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - jirk (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Re: Panna
  Samozřejmě není pravda, že slovo ALMAH je jednoznačné a slovo PARTHÉNOS je nejednoznačné. Všechna ta slova, včetně slova BETULAH, jsou stejně (ne)jednoznačná. Každé se v určitých případech dá chápat jako "dívka (neprovdaná mladá žena)" a v určitých jako "panna".

  Viz třeba Píseň písní 6,8:
  Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát a panen (almah) bezpočtu (Bible21)
  Tady se zdá, že slovo "panen" je namístě, když konkubínou (= souložnice) může být i dívka či mladá žena.

  Stejně tak 2.Letopisů 36,17:
  Přivedl na ně babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny (betulah), starce ani kmety; všichni mu padli do rukou. (Bible21)
  Slovo bachur (zde mladík a mládenec) znamená "mladý muž", nikoli panic, takže tady spíš zase půjde o panny ve smyslu "mladé ženy".

  Komentář ze dne: 02.06.2010 12:39:11     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - plukovník (@)
  Titulek: Účel světí prostředky
  Ano. Účel prostředky nesvětí, ale naopak, prostředky účel či cíl posvěcují, ale také znesvěcují. Záleží na tom... Toho si někteří zaslepenci ve své bohorovnosti nejsou a nebo nechtějí být vědomi.

  Komentář ze dne: 06.09.2011 00:52:52     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (kreacionizmus@gmail.com)
  Titulek: Almah
  Wikipedia definuje slovo Almah ako:
  Almah (עלמה) or plural: alamot (עלמות) is a Hebrew feminine noun, for a girl who has reached puberty but is still under the shielding protection of her family; she is a young, marriageable (i.e. unmarried) girl.

  ...to znamená, že vzhľadom na židovské zvyky tej doby, to MUSELA byť VŽDY nutne PANNA!

  Zdroj:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Alm ah

  Komentář ze dne: 06.09.2011 12:00:16     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Almah
  Ano, Wikipedia má pravdu, jak již zde bylo opakovaně doloženo:
  Almah = mladá žena, dívka
  Betulah = panna

  V Bibli se nepíše o panně ale o mladé ženě/dívce. To, že mladá žena musela být panna je již jen váš výklad biblického textu.

  Komentář ze dne: 07.09.2011 13:55:13     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (en.arche.logos@gmail.com)
  Titulek: Re: Re: Almah
  Almah = Dievča, ktoré dosiahlo puberty, avšk je stále SLOBODNÁ a pod ochranou svojej rodiny = čiže je to panna.

  Komentář ze dne: 08.09.2011 10:41:18     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Almah
  Máte pro vaši teorii nějaké důkazy? Napadají mne např. dvě otázky:
  1. Proč autor Bible použil slovo Almah = mladá žena, dívka a nikoliv Betulah = panna ?
  2. Lze doložit, že skutečně všechny mladé a dosud neprovdané ženy byly panny?

  Komentář ze dne: 08.02.2015 22:44:26     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Martin (kwjetos@seznam.cz)
  Titulek: LXX
  Rád bych taky přidal svou trochu do mlýna a vyvážil uvedené názory, když pro nic jiného, tak alespoň k hlubšímu zamyšlení. Pokud jde o různé překlady bible, pak je Septuaginta nejstarším dochovaným překladem, z doby kolem třetího století před n. l. jak sám autor článku uvádí. Překlad tehdy tendenční nebyl, jelikož neexistoval spor mezi Židy a křesťany a samotnou Septuagintu překládali samotní Židé, vyučení ve výkladu Písma, poslaní k tomuto účelu knězem Eleazarem. Nebyli to žádní nadšenci, kteří se pro to rozhodli z dlouhé chvíle. Byli to vykladači Zákona, kteří v té době hebrejštině ještě rozumněli, narozdíl od Židů žijících v Egyptě. Jejich výklad textu do řečtiny (a píši schválně výklad namísto překladu, protože právě v doslovném překladu mezi tak rozdílnými jazyky jako byla hebrejština a řečtina by byla spousta informací nutně zkreslena) byl vysoce ceněn celou tehdejší společností ať už židovskou nebo nežidovskou. K odklonu Židů od Septuaginty došlo až skrze neshody s křesťany. Další věcí je spor ohledně mladá žena či panna. Zdá se, že užití ALMAH pro mladou ženu nebylo pro hebrejštinu až tak stoprocentní, jelikož dle staré tradice sám překladatel se na tomto místě zasekl, než skrze Boží vnuknutí (dnešní překladatel by na nic takového asi nečekal a viděl by před sebou jen písmena, ale život Židů byl celý prostoupen myšlením na Boha a bázní před Ním) použil právě slovo PARTHENOS..Snad se to někomu bude chtít dočíst až sem:-)

  Komentář ze dne: 29.02.2020 12:18:01     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - ejirek (jiribryan@seznam.cz)
  Titulek: Re: LXX
  ...chtělo.

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.