Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Komentáře

  ke článku: Pomýlený Matouš
  ze dne 10.03.2007, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 29.11.2007 06:03:49     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - IC (bengtsson@centrum.cz)
  Titulek: Kdo je Imanuell ?
  18. Narození Ježíše Krista se událo takto: Když byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, ještě než se sešli, ukázalo se, že je těhotná z Ducha Svatého.
  19. Ale její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl vystavit potupě, rozhodl se propustit ji potají.
  20. Když pak o těch věcech přemýšlel, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého.
  21. Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."
  22. Toto všechno se stalo, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka, který řekl:
  23. "Hle, panna bude těhotná a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel," které se překládá: Bůh s námi.
  24. Když se pak Josef probudil ze spánku, udělal, co mu přikázal Pánův anděl a přijal Marii za svou manželku.
  25. Ale nepoznal ji až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš.

  1.________KDO JE EMMANUEL ? PROC SE JOSEF ROZHODL PRO JMENO JEZIS A NE EMMANUELL ? PROC JOSEF DOSTAL NAVRH NA DVE JMENA ?


  Komentář ze dne: 01.12.2007 17:07:12     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Kdo je Imanuell ?
  Emmanuel (Immanuel) o kterém psal Izajáš, byl zřejmě syn krále Ahaze.
  Jozef se nerozhodnul pro jméno Emmanuel proto, že k tomu neměl sebemenší důvod. Proč by dával svému synovi jméno nějakého potomka krále Ahaze? Teprve pozdější křesťanští apologetici začali interpretovat Izajášovy verše 7:14 jako proroctví o narození spasitele - Ježíše.
  A proč dostal Josef návrh na dvě jména? Je to jen legenda, autor evangelia chtěl ve svém příběhu prostě dokázat, že Izajáš 7:14 je proroctví o narození Ježíše, že Ježíš je oním Emmanuelem.

  Komentář ze dne: 19.05.2008 21:19:43     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: Re: Re: Kdo je Imanuell ?
  Domienky sú len teórie a teórie sú len domienky. -Na nich sú vybudované všetky spochybňovacie teórie Biblie. Šikovnosť autora z nich potom vybuduje dôveryhodnú teóriu zdanlivo vysvetľujúcu nejaký aspekt jej posolstva. Tak je to s celou liberálnou teológiou. -Ona vychádza z predpokladu, že: "Boh neexistuje" a "zázraky sa nedejú"... Lenže: -Boh existuje! ....A... -Zázraky sa dejú!

  Komentář ze dne: 18.05.2008 20:45:33     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Immanuel (@)
  Titulek: Re: Kdo je Imanuell ?
  Ježíš má několik jmen a všechny jsou správné.

  Immanuel = Bůh s námi Ježíš Kristus je součást Boha který je s námi

  Ježíš = spasitel, vykupitel, zachránce

  Kristus = Mesiáš = ten Boží, ten od Boha, ten pomazaný a uschopněný Bohem

  Slovo s velkým S = Bible tvrdí.
  J 1,1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
  J 1,2 To bylo na počátku u Boha.
  J 1,14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

  Zj 19,13 Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.

  Otec tvořil skrze Slovo, skrze Syna než se Syn ponížil a vzal na Sebe lidské tělo služebníka. V tomto období si vyjímečně říkal Syn Člověka pro rozlišení období a postavení. Protože měl tři postavení.
  1. Boží Syn Slovo byl u stvoření. Otec tvořil skrze Slovo.
  2. Boží Syn vzal na Sebe lidské tělo ponížil se do postavení služebníka, a říkal si Syn Člověka.
  3 Boží Syn vítěz, král a soudce.


  Otec plánovač, Syn Slovo vykonavatel a Duch Svatý posvětitel.

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.